SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Forse

Gotland  |  Gotlands län

Samuel Johannis Forseen, född omkring 1686, död 12 maj 1744 i Åbo, var en finländsk ämbetsman och lagöversättare.

Forssen blev filosofie magister 1712 och var landssekreterare i Åbo. Sedan 1734 års lag blivit antagen av ständerna och regeringen, åtog sig Forseen att översätta densamma till finska språket. Arbetet avslutades redan 1738, men underkastades därefter en långvarig granskning, varför det först 1759 publicerades. Detta var den första tryckta finska lagöversättningen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (7 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Romakloster    (15 km)

Lövsta    (16 km)

Roma kyrkby    (16 km)

Gnisvärd    (17 km)

Gnisvärd och Smågårde    (17 km)


Övriga orter i närheten

Tass    (2 km)

Äjmunds    (6 km)

Ajumunds    (6 km)

Botvide    (6 km)

Ejmunds    (6 km)

Kovik    (9 km)

Buttlegårde    (10 km)

Bringes    (11 km)

Bjärges och Nickarve    (12 km)

Sigsarve    (12 km)

Valbyte    (12 km)

Valbytte    (12 km)

Levede    (13 km)

Magnuse    (13 km)

Nygårds    (13 km)

Broe    (14 km)

Sjonhembacke och Haugbro    (14 km)

Djauvik    (15 km)

Djupvik    (15 km)

Djupviks Fiskläge    (15 km)

Kyrkby    (15 km)

Tofta    (15 km)

Tofta strand    (15 km)

Gervide    (16 km)

Licksarve    (16 km)

Ungbåtels    (17 km)

Bjärges    (19 km)

Bjerges    (19 km)

Blåhäll    (19 km)

Hägdarve och Dede    (19 km)


Landmärken i närheten

Klinteberget    (5 km)

Rannarveskeppen    (6 km)

Stenkorset i Mästerby    (7 km)

Gannarve skeppssättning    (9 km)

Lojsta prästänge    (11 km)

Lojsta Slott    (11 km)

Lojstahallen    (11 km)

Lindhammarsmyr    (13 km)

Roma sockerbruk    (14 km)

Roma Kungsgård    (15 km)

Gnisvärds skeppssättningar    (16 km)

Fjäle    (18 km)

Gotlands folkhögskola    (19 km)

Stava gård    (19 km)

Eken    (20 km)

Hallfreda Gård    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hejde Kyrka    (2 km)

Klinte kyrka    (6 km)

Sanda Kyrka    (6 km)

Väte Kyrka    (6 km)

Guldrupe Kyrka    (7 km)

Hamnkyrkan    (7 km)

Mästerby kyrka    (8 km)

Atlingbo Kyrka    (10 km)

Fröjels kyrka    (10 km)

Lojsta kyrka    (10 km)

Västergarns kyrka    (11 km)

Vestergarn    (11 km)

Viklau kyrka    (11 km)

Eskelhems Kyrka    (12 km)

Gerums Kyrka    (12 km)

Hogräns kyrka    (12 km)

Björke Kyrka    (13 km)

Buttle Kyrka    (13 km)

Etelhems Kyrka    (13 km)

Levide Kyrka    (13 km)

Vänge kyrka    (13 km)

Eksta Kyrka    (14 km)

Linde kyrka    (14 km)

Valls kyrka    (14 km)

Fardhems Kyrka    (15 km)

Roma kloster    (15 km)

Sjonhems kyrka    (15 km)

Halla kyrka    (16 km)

Roma Kyrka    (16 km)

Stånga kyrka    (16 km)

Tofta kyrka    (16 km)

Akebäcks Kyrka    (17 km)

Lye kyrka    (17 km)

Sproge Kyrka    (17 km)

Stenkumla kyrka    (17 km)

Garda    (18 km)

Garde kyrka    (18 km)

Träkumla Kyrka    (18 km)

Ala Kyrka    (19 km)

Hemse Kyrka    (19 km)

Hemse stavkyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Forse