SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hallshuk

Gotland  |  Gotlands län

Hallshuk en hög kustklint på Harudden av Hallhalvön på nordvästra Gotland, Halls socken. Inte långt från Hallshuk finns det fyr och Halls fiskeläge, där Hallhuks kapell är beläget.

Den karga naturen här har varit glesbefolkad och stora områden har varit relativt opåverkade av människan. För att bevara området inrättades 1967 det 22 kvadratkilometer stora Hallshuks naturreservat. Naturkvaliteter har gått förlorade då man i reservatsföreskriftern inte haft möjligheter att inskränka markägarnas rätt att bedriva skogsbruk.

Däremot är biltrafik förbjuden på de mindre vägarna inom reservatet, liksom tältning. Eldning är också förbjuden maj-oktober.

I de mellersta delarna av naturreslervatet ligger Hätftingsklint, en klint med imponerande utsikt över Östersjön. På toppen ligger en fornborg.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Kappelshamn    (10 km)

Fårösund    (20 km)


Övriga orter i närheten

Halls Fiskläge    (nära)

Kap    (2 km)

Västö    (4 km)

Vestö    (4 km)

Gandarfve    (6 km)

Gannarve    (6 km)

Bläse    (7 km)

Lickedarve    (12 km)

Storungs    (12 km)

Ar    (13 km)

Irevik    (13 km)

Ire    (14 km)

Lickershamn    (17 km)

Alby    (18 km)

Ale    (20 km)

Stenkyrka socken Gotland    (20 km)


Landmärken i närheten

Elinghem    (15 km)

Elinghemödekyrka    (15 km)

Elinghems ödekyrka    (15 km)

Gan    (15 km)

Gann    (15 km)

Gans Ödekyrka    (15 km)

Hau    (15 km)

Fardume slott    (19 km)

Pavalds    (19 km)

Stenkyrkehuk    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hallshuks fiskekapell    (1 km)

Hallshuks Kapell    (1 km)

Halls Kyrka    (5 km)

Fleringe Kyrka    (11 km)

Hangvar kyrka    (11 km)

Hangvars kyrka    (11 km)

Ganns ödekyrka    (15 km)

Rute kyrka    (16 km)

Lärbro Kyrka    (17 km)

Bunge kyrka    (19 km)

Stenkyrka Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Hallshuk