SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hörsne kyrka

Gotland  |  Gotlands län

Hörsne kyrka

Hörsne kyrka är en kyrkobyggnad på Gotland som tillhör Dalhems församling i Visby stift. Kyrkan ligger i Hörsne vid norra sidan om Gothemsån.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Lövsta    (10 km)

Roma kyrkby    (10 km)

Romakloster    (10 km)

Västkinde    (18 km)

Vestkinde    (18 km)

Tingstaede    (19 km)


Övriga orter i närheten

Brohagen och Lillåkre    (7 km)

Västerbjärs    (7 km)

Vesterbjers    (7 km)

Lillåkre    (8 km)

Gervide    (9 km)

Gute    (10 km)

Sjonhembacke och Haugbro    (10 km)

Sylfaste    (10 km)

Åminne    (11 km)

Broe    (11 km)

Kyrkby    (11 km)

Båticke    (12 km)

Hägdarve och Dede    (12 km)

Sigsarve    (13 km)

Bjärges och Nickarve    (14 km)

Bringes    (14 km)

Jakobsberg    (14 km)

Kraklingbo    (14 km)

Bjärges    (16 km)

Bjerges    (16 km)

Myrvälder    (18 km)

Buttlegårde    (19 km)

Djupkvior    (19 km)

Djupqvior    (19 km)

Pilhagen    (20 km)

Värnhem    (20 km)


Landmärken i närheten

Bara    (3 km)

Bara Ödekyrka    (3 km)

Eken    (5 km)

Roma Kungsgård    (10 km)

Stava gård    (10 km)

Stenstugu    (10 km)

Trullhalsars gravfält    (10 km)

Hallfreda Gård    (11 km)

Roma sockerbruk    (11 km)

Tjelvars grav    (11 km)

Follingbo sjukhus    (14 km)

Lista över byggnadsminnen i Gotlands län    (14 km)

Bro stainkällingar    (15 km)

Lindhammarsmyr    (16 km)

Skrubbs    (17 km)

Skäggs    (18 km)

Stora Hästnäs    (18 km)

Visby ishall    (18 km)

Fjäle    (19 km)

Säveskolan    (19 km)

Gotlands artilleriregemente    (20 km)

Gotlands infanteriregemente    (20 km)

Gotlands luftvärnskår    (20 km)

Gotlands regemente    (20 km)

P4 Gotland    (20 km)

Solberga kloster    (20 km)

Solbergaskolan    (20 km)

Stenkorset på Korsbetningen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Dalhems kyrka    (4 km)

Ganthems Kyrka    (5 km)

Ekeby kyrka    (6 km)

Källunge Kyrka    (6 km)

Vallstena Kyrka    (6 km)

Norrlanda Kyrka    (7 km)

Barlingbo Kyrka    (8 km)

Gothems Kyrka    (8 km)

Halla kyrka    (8 km)

Roma kloster    (9 km)

Sjonhems kyrka    (9 km)

Bäls Kyrka    (10 km)

Endre Kyrka    (10 km)

Roma Kyrka    (10 km)

Anga kyrka    (11 km)

Fole Kyrka    (11 km)

Akebäcks Kyrka    (12 km)

Björke Kyrka    (12 km)

Hejdeby kyrka    (12 km)

Follingbo kyrka    (13 km)

Vänge kyrka    (13 km)

Viklau kyrka    (13 km)

Bro kyrka    (14 km)

Hejnums Kyrka    (14 km)

Kräklingbo Kyrka    (14 km)

Atlingbo Kyrka    (15 km)

Lokrume Kyrka    (15 km)

Ala Kyrka    (16 km)

Valls kyrka    (16 km)

Boge kyrka    (17 km)

Träkumla Kyrka    (17 km)

Buttle Kyrka    (18 km)

Guldrupe Kyrka    (18 km)

Hogräns kyrka    (18 km)

Terra Nova kyrkan    (18 km)

Väskinde Kyrka    (18 km)

Väte Kyrka    (19 km)

Stenkumla kyrka    (20 km)

Tingstäde Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Hörsne kyrka