SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ihre Gård

Gotland  |  Gotlands län

Ihre är en svensk släkt , vars äldsta kända stamfader kom från Eire i Hangvars socken på Gotland. En gren av ätten är adlig.

Förr uppgavs att ätten möjligen kunde ha ett äldre ursprung från Skottland, under namnet Eijre. Dessa uppgifter tas numera inte på något större allvar. Gustaf Elgenstinera anser Hans, bonde på Eire gård i Hangvars socken som ätten äldsta belagda medlem. Somen Hans Eire var 1616 häradsdommare och bodde även han på Eire gård. Dennes son, Nils Ihre (1624-1688), var glasmästare, källarmästare och gästgivare i Visby, och blev senare rådman där.

Nils Ihres son var Thomas Ihre som var professor i teologi, i sitt första gifte vigd med Brita Steuchia, dotter till ärkebiskop Mattias Steuchius och Anna Tersera från Bureätten, i sitt andra gifte med Petronella Catharina Bille av Dybeck. Hans son i första giftet var språkforskaren, professor skytteanus och kanslirådet Johan Ihre. Hans första hustru var friherrinnan Sara Charlotta Brauner, dotter till landshövdingen friherre Johan Brauner och Margareta, född Törne. Hans andra hustru var Charlotta Johanna Gerner, dotter till översten Albrecht Gerner och grevinnan Anna, född Gyllenborg.

Johan Ihre adlades 1757 med bibehållet namn. Ätten introducerades året därefter med ättenummer 2043. Dottern Margareta gifte sig Silfverstolpe, dottern Brita Christina Pfeiff, och Hedvig Maria von Engeström. Äldste sonen Johan från första äktenskapet var ryttmästare vid Adelsfanan, men ogift. Albrecht Ihre från andra äktenskapet var diplomat. Med sin hustru Anna Sophia Bäck, vars mor var född Adlerberg, fick han sonen Albrecht Elof Ihre, som upphöjdes till friherre 6 februari 1843, men själv slöt sin ättegren 1877.

Den nu fortlevande adlade ätten härstammar från Johan Ihres sonson major Abraham Ihre (1791-1839), som var gift med stiftsfröken Antoinetta Margareta Riben, vars mor var född Jägerhorn af Spurila.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Slite    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kappelshamn    (11 km)

Tingstaede    (11 km)

Västkinde    (20 km)

Vestkinde    (20 km)


Övriga orter i närheten

Irevik    (2 km)

Ire    (3 km)

Lickershamn    (5 km)

Stenkyrka socken Gotland    (6 km)

Hälge    (7 km)

Gandarfve    (8 km)

Gannarve    (8 km)

Storungs    (12 km)

Västö    (12 km)

Vestö    (12 km)

Kap    (13 km)

Myrvälder    (13 km)

Halls Fiskläge    (14 km)

Hallshuk    (14 km)

Nyhamn    (14 km)

Othemars    (14 km)

Bläse    (16 km)

Stora Vägume    (16 km)

Storugns    (16 km)

Vägume    (16 km)

Lickedarve    (17 km)

Närs    (17 km)

Brissund    (19 km)

Brissunds Fiskläge    (19 km)


Landmärken i närheten

Elinghem    (2 km)

Elinghemödekyrka    (2 km)

Elinghems ödekyrka    (3 km)

Stenkyrkehuk    (8 km)

Gan    (10 km)

Gann    (10 km)

Gans Ödekyrka    (10 km)

Tingstäde fästning    (11 km)

Pavalds    (15 km)

Lummelunds bruk    (16 km)

Bro stainkällingar    (18 km)

Skäggs    (18 km)

Lista över byggnadsminnen i Gotlands län    (19 km)

Fardume slott    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hangvar kyrka    (5 km)

Hangvars kyrka    (5 km)

Stenkyrka Kyrka    (6 km)

Halls Kyrka    (9 km)

Ganns ödekyrka    (10 km)

Lummelunda kyrka    (11 km)

Martebo Kyrka    (11 km)

Tingstäde Kyrka    (11 km)

Hallshuks fiskekapell    (13 km)

Hallshuks Kapell    (13 km)

Lärbro Kyrka    (13 km)

Othems kyrka    (13 km)

Fleringe Kyrka    (17 km)

Hejnums Kyrka    (17 km)

Lokrume Kyrka    (17 km)

Slite Kyrka    (18 km)

Boge kyrka    (19 km)

Hellvi Kyrka    (19 km)

Rute kyrka    (19 km)

Väskinde Kyrka    (19 km)

Bro kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ihre Gård