SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Klinteberget

Gotland  |  Gotlands län

Klinte Järnväg också kallad Snögrindabanan var en 891 mm smalspårig järnväg mellan Klintehamn station på Klintehamn-Roma Järnväg och Klintebys gård, båda i Klinte landskommun.

Ett förslag framtogs 1902-1903 för en 4,3 kilometer godsjärnväg till Klintebys gård och Snögrinda gård. På Klinteberget planerades ett kalkbrott och en linbana byggdes från brottet till järnvägen vid Klintebys. Koncessionen godkändes 1904 men bolaget fick uppskov med byggstarten och det gjordes mindre ändringar av sträckningen. Bygget påbörjades inte förrän 1909 och då bara till Klintebys. Den tre kilometer långa järnvägen mellan Klintehamn och Klintebys var färdigbyggd 1910. Den kvarvarande sträckan var inte påbörjad.

Järnvägen blev aldrig färdigbyggd enligt den slutliga koncessionen och öppnades därmed aldrig officiellt. Klinte Järnväg skaffade inga egna järnvägsfordon utan godstrafiken utfördes av Klintehamn-Roma Järnväg. Det transporterades sockerbetor till Roma sockerbruk, konserver från livsmedelsfabriken och potatis till potatismjölsfabriken. Kalkbrottet lyckades inte utan upphörde. Godstrafiken på järnvägen upphörde 1917 och banan revs samma år.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (2 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Gnisvärd    (16 km)

Gnisvärd och Smågårde    (16 km)

Romakloster    (20 km)


Övriga orter i närheten

Botvide    (4 km)

Forse    (5 km)

Kovik    (5 km)

Tass    (7 km)

Äjmunds    (8 km)

Ajumunds    (8 km)

Ejmunds    (8 km)

Valbyte    (9 km)

Valbytte    (9 km)

Djauvik    (10 km)

Djupvik    (10 km)

Djupviks Fiskläge    (10 km)

Levede    (11 km)

Magnuse    (11 km)

Tofta strand    (13 km)

Tofta    (14 km)

Buttlegårde    (15 km)

Bringes    (16 km)

Licksarve    (16 km)

Bjärges och Nickarve    (17 km)

Nygårds    (17 km)

Sigsarve    (17 km)

Blåhäll    (18 km)

Silteby    (18 km)

Broe    (19 km)

Kvännakershamn    (19 km)

Kvarnåkershamn    (19 km)

Kyrkby    (19 km)

Ungbåtels    (19 km)

Sjonhembacke och Haugbro    (20 km)


Landmärken i närheten

Rannarveskeppen    (2 km)

Gannarve skeppssättning    (4 km)

Stenkorset i Mästerby    (10 km)

Lojsta prästänge    (12 km)

Lojsta Slott    (13 km)

Lojstahallen    (13 km)

Gnisvärds skeppssättningar    (15 km)

Gotlands folkhögskola    (18 km)

Lindhammarsmyr    (18 km)

Roma sockerbruk    (19 km)


Kyrkor i närheten

Hamnkyrkan    (2 km)

Fröjels kyrka    (6 km)

Sanda Kyrka    (6 km)

Hejde Kyrka    (8 km)

Västergarns kyrka    (8 km)

Vestergarn    (9 km)

Eksta Kyrka    (11 km)

Gerums Kyrka    (11 km)

Levide Kyrka    (11 km)

Mästerby kyrka    (11 km)

Väte Kyrka    (11 km)

Eskelhems Kyrka    (12 km)

Lojsta kyrka    (12 km)

Guldrupe Kyrka    (13 km)

Atlingbo Kyrka    (14 km)

Fardhems Kyrka    (14 km)

Linde kyrka    (14 km)

Sproge Kyrka    (14 km)

Hogräns kyrka    (15 km)

Etelhems Kyrka    (16 km)

Tofta kyrka    (16 km)

Viklau kyrka    (16 km)

Stånga kyrka    (17 km)

Valls kyrka    (17 km)

Björke Kyrka    (18 km)

Buttle Kyrka    (18 km)

Hemse Kyrka    (18 km)

Hemse stavkyrka    (18 km)

Silte Kyrka    (18 km)

Vänge kyrka    (18 km)

Stenkumla kyrka    (19 km)

Lye kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Klinteberget