SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kyrkby

Gotland  |  Gotlands län

Kyrkby kallas i bland annat Sverige och Finland ibland den by, på vilkens mark sockenkyrkan anlagts. I modern tid förekommer ordet i dagligt tal även som beteckning på sentida bebyggelse som vuxit upp kring en kyrka.

I flera fall har ordet kommit att ingå i ortnamnet, som i 'Täby kyrkby'. Även Kyrkbyn förekommer som ortnamn, C. M. Rosenberg redovisar 1883 inte mindre än 13 sådana, främst i mellersta och norra Sverige. Därtill kommer några med formen Kyrkeby, Kyrkebyn och Kyrkoby (den senare särskilt i Svenskfinland, till exempel Helsinge kyrkoby).

I många trakter har aldrig någon kyrkby funnits. I vissa fall antas sockennamnet vara kommet ur en försvunnen by, i andra fall handlar det om traktens namn som fått namnge socknen. Man brukar då ibland ändå kalla kyrkan och prästgården, ofta med klockarbostad i närheten, för kyrkby. Ofta har fattigstuga och senare ålderdomshem, sockenstuga och senare kommunalhus, samt skola och lärarbostad vuxit upp på prästgårdsägorna.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vibble    (14 km)

Klintehamn    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lövsta    (1 km)

Roma kyrkby    (1 km)

Romakloster    (nära)

Högklint och Nygårds    (16 km)

Norra Visby    (17 km)

Gnisvärd och Smågårde    (19 km)

Västkinde    (19 km)

Vestkinde    (19 km)

Gnisvärd    (20 km)


Övriga orter i närheten

Sjonhembacke och Haugbro    (4 km)

Broe    (5 km)

Hägdarve och Dede    (6 km)

Lillåkre    (6 km)

Sigsarve    (6 km)

Brohagen och Lillåkre    (7 km)

Gervide    (7 km)

Bjärges och Nickarve    (8 km)

Bringes    (8 km)

Jakobsberg    (8 km)

Sylfaste    (8 km)

Äjmunds    (12 km)

Ajumunds    (12 km)

Ejmunds    (12 km)

Buttlegårde    (13 km)

Djupkvior    (13 km)

Djupqvior    (13 km)

Pilhagen    (14 km)

Tass    (14 km)

Värnhem    (14 km)

Forse    (15 km)

Viborgslatt    (15 km)

Visborgsslätt    (15 km)

Visbyslätt    (15 km)

Axelsro    (16 km)

Bjärges    (16 km)

Bjerges    (16 km)

Kneippbyn    (16 km)

Länna    (16 km)

Licksarve    (16 km)

Visby ringmur    (16 km)

Båticke    (17 km)

Botvide    (17 km)

Ygne    (17 km)

Gute    (18 km)

Tofta strand    (18 km)

Västerbjärs    (18 km)

Vesterbjers    (18 km)

Blåhäll    (19 km)

Kraklingbo    (19 km)

Nygårds    (19 km)

Tofta    (19 km)


Landmärken i närheten

Roma Kungsgård    (1 km)

Roma sockerbruk    (1 km)

Stava gård    (4 km)

Eken    (6 km)

Hallfreda Gård    (6 km)

Stenstugu    (9 km)

Follingbo sjukhus    (10 km)

Stenkorset i Mästerby    (10 km)

Bara    (12 km)

Bara Ödekyrka    (12 km)

Lindhammarsmyr    (13 km)

Skrubbs    (13 km)

Gotlands infanteriregemente    (14 km)

Gotlands regemente    (14 km)

Visby ishall    (14 km)

Gotlands artilleriregemente    (15 km)

Gotlands luftvärnskår    (15 km)

Oscarsstenen    (15 km)

P4 Gotland    (15 km)

Säveskolan    (15 km)

Solberga kloster    (15 km)

Solbergaskolan    (15 km)

Stenkorset på Korsbetningen    (15 km)

Suderbys    (15 km)

Villa Villekulla    (15 km)

Almedalsveckan    (16 km)

Donners plats    (16 km)

Fiskargränd    (16 km)

Gutekällaren    (16 km)

Hansestaden Visby    (16 km)

Helgeand    (16 km)

Högskolan på Gotland    (16 km)

Kallbadhuset    (16 km)

Mordet på Wisby Hotell    (16 km)

Packhusplan    (16 km)

Rindiborgen    (16 km)

S:t Nicolai ruin    (16 km)

S:ta Katarina ruin    (16 km)

Sankta Katarina kyrkoruin    (16 km)

Stora Hästnäs    (16 km)

Strandpromenaden    (16 km)

Visborg    (16 km)

Visborgs slottsruin    (16 km)

Visby botaniska trädgård    (16 km)

Gnisvärds skeppssättningar    (17 km)

Bro stainkällingar    (18 km)

Fjäle    (18 km)

Lista över byggnadsminnen i Gotlands län    (18 km)

Rannarveskeppen    (18 km)

Snäckstranden    (18 km)

Tofta skjutfält    (18 km)

Klinteberget    (19 km)

Trullhalsars gravfält    (19 km)

Skäggs    (20 km)


Kyrkor i närheten

Björke Kyrka    (1 km)

Roma Kyrka    (1 km)

Roma kloster    (2 km)

Akebäcks Kyrka    (4 km)

Halla kyrka    (4 km)

Atlingbo Kyrka    (5 km)

Valls kyrka    (5 km)

Barlingbo Kyrka    (6 km)

Sjonhems kyrka    (6 km)

Viklau kyrka    (6 km)

Dalhems kyrka    (7 km)

Follingbo kyrka    (8 km)

Hogräns kyrka    (8 km)

Ganthems Kyrka    (9 km)

Mästerby kyrka    (9 km)

Träkumla Kyrka    (9 km)

Vänge kyrka    (9 km)

Väte Kyrka    (9 km)

Ekeby kyrka    (10 km)

Guldrupe Kyrka    (10 km)

Stenkumla kyrka    (10 km)

Endre Kyrka    (11 km)

Hörsne kyrka    (11 km)

Hejde Kyrka    (13 km)

Hejdeby kyrka    (13 km)

Terra Nova kyrkan    (13 km)

Västerhejde kyrka    (13 km)

Vesterhejde    (13 km)

Buttle Kyrka    (14 km)

Eskelhems Kyrka    (14 km)

Källunge Kyrka    (14 km)

Norrlanda Kyrka    (14 km)

Visborgskyrkan    (15 km)

Visby Visborgskyrkan    (15 km)

Ala Kyrka    (16 km)

Fole Kyrka    (16 km)

Sanda Kyrka    (16 km)

Tofta kyrka    (16 km)

Vallstena Kyrka    (16 km)

Anga kyrka    (17 km)

Bro kyrka    (17 km)

Kräklingbo Kyrka    (18 km)

Vestergarn    (18 km)

Bäls Kyrka    (19 km)

Gothems Kyrka    (19 km)

Väskinde Kyrka    (19 km)

Västergarns kyrka    (19 km)

Hamnkyrkan    (20 km)

Klinte kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kyrkby