SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Magnuse

Gotland  |  Gotlands län

Magnus är ett mansnamn, ursprungligen ett latinskt tillnamn med betydelsen "stor", till exempel Carolus Magnus (Karl den store). En kortform är Måns. Den finskspråkiga motsvarigheten är Mauno eller Maunu.

Enligt Snorre Sturlasson bars namnet första gången av Magnus den gode, som fått namnet efter Karl den Stores tillnamn.

Äldsta belägget i Sverige är från 1100-talet genom ristade runor på väggen i Bringetofta kyrka, Småland: Herr Magnus. Namnet finns också i en runinskrift på ett rökelsekar i Angelstads kyrka, Småland, ca 1400:

Magnus var ett modenamn på 1970-talet, minskade sedan något i popularitet men har nu ökat igen. Den 31 december 2009 fanns det totalt 73 548 personer i Sverige med namnet Magnus, varav 41 923 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 489 pojkar namnet, varav 29 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 19 augusti

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hafdhem    (15 km)

Ronehamn    (18 km)


Övriga orter i närheten

Levede    (1 km)

Djauvik    (8 km)

Djupvik    (8 km)

Djupviks Fiskläge    (8 km)

Silteby    (8 km)

Hablingba    (11 km)

Kvännakershamn    (11 km)

Kvarnåkershamn    (11 km)

Forse    (13 km)

Ungbåtels    (13 km)

Tass    (14 km)

Botvide    (15 km)

Sigdes    (15 km)

Huse    (16 km)

Kovik    (16 km)

Nygårds    (16 km)

Lukse    (17 km)

Marbodar    (17 km)

Nisseviken    (17 km)

Buttlegårde    (18 km)

Äjmunds    (19 km)

Ajumunds    (19 km)

Ejmunds    (19 km)

Norrkvie    (19 km)

Norrqvie    (19 km)

Rangsarfve    (19 km)

Rangsarve    (19 km)

Tomtbod    (19 km)

Tomteboda    (19 km)

Valbyte    (19 km)

Valbytte    (19 km)

Härte    (20 km)

Herta    (20 km)

Hörte    (20 km)


Landmärken i närheten

Lojsta prästänge    (7 km)

Gotlands folkhögskola    (8 km)

Gannarve skeppssättning    (9 km)

Lojsta Slott    (9 km)

Lojstahallen    (9 km)

Klinteberget    (11 km)

Petes    (13 km)

Rannarveskeppen    (13 km)

Stavgard    (16 km)

Uggarde Rair    (16 km)

Uggarde rojr    (16 km)

Uggarderojr    (16 km)

Kattlunds gård    (19 km)

Stenkorset i Mästerby    (20 km)


Kyrkor i närheten

Levide Kyrka    (nära)

Gerums Kyrka    (3 km)

Fardhems Kyrka    (4 km)

Eksta Kyrka    (5 km)

Sproge Kyrka    (5 km)

Linde kyrka    (6 km)

Lojsta kyrka    (7 km)

Fröjels kyrka    (8 km)

Hemse Kyrka    (8 km)

Hemse stavkyrka    (8 km)

Silte Kyrka    (8 km)

Alva kyrka    (10 km)

Hablingbo kyrka    (11 km)

Klinte kyrka    (11 km)

Stånga kyrka    (11 km)

Hamnkyrkan    (13 km)

Rone kyrka    (13 km)

Burs kyrka    (14 km)

Eke kyrka    (14 km)

Etelhems Kyrka    (14 km)

Havdhems Kyrka    (14 km)

Hejde Kyrka    (15 km)

Lye kyrka    (15 km)

Grötlingbo kyrka    (17 km)

Sanda Kyrka    (17 km)

Garda    (18 km)

Garde kyrka    (18 km)

Guldrupe Kyrka    (18 km)

Näs kyrka    (19 km)

Västergarns kyrka    (19 km)

Väte Kyrka    (19 km)

Buttle Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Magnuse