SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Marpes naturreservat

Gotland  |  Gotlands län

Marpes by och ett naturreservat och Natura 2000 på Fårö, Gotland.

Reservatet domineras av Marpesträsk samt strandområdet ned mot ön Marpesholm. Marpesträsk är beläget i en svacka omgivet av steniga betesmarker. På dess norra sida har gungfly beväxt med axag, knappag och hirsstarr. I de sanka partierna påträffas även spikblad, vattenklöver, vattenmynta, höstspira, dystarr och flaskstarr samt den ovanliga gulyxnen. I buskområdena intill sjön kan man finna storsileshår, rundsileshår och majviva. Vid norra stranden finns även en liten stuga, vid vilken växer vita och röda näckrosor, med all sannolikhet inplanterade.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Fårösund    (5 km)

Kappelshamn    (19 km)


Övriga orter i närheten

Fårö    (3 km)

Lauter    (3 km)

Ar    (8 km)

Ringvida    (8 km)

Austers och Sudergårda    (10 km)

Bungenäs    (10 km)

Ale    (13 km)

Lickedarve    (13 km)

Alby    (14 km)

Bläse    (15 km)

Storungs    (19 km)

Kap    (20 km)

Västö    (20 km)

Vestö    (20 km)


Landmärken i närheten

Gotlands kustartilleriregemente    (7 km)

Hau    (7 km)

Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö    (7 km)

Fardume slott    (16 km)

Fabriken Furillen    (19 km)


Kyrkor i närheten

Fårö kyrka    (3 km)

Bunge kyrka    (8 km)

Engelska kyrkogården    (9 km)

Fleringe Kyrka    (13 km)

Rute kyrka    (14 km)

Hellvi Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Marpes naturreservat