SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Norrlanda Kyrka

Gotland  |  Gotlands län

Norrlanda kyrka

Norrlanda kyrka är en kyrkobyggnad på Gotland som tillhör Gothems församling i Visby stift. Kyrkan är belägen på en grusplatå öster om ett nu dikat och odlat myrland, kyrkmyren. Två medeltida stigluckor finns bevarade, varav den norra har en särskild utformning med det spetsbågiga valvet avdelat på mitten genom en arkadvägg med en större och en mindre genomgång. Sydost om kyrkan återuppfördes 1971 en medeltida välvd gårdsport (riven 1899).

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Lövsta    (13 km)

Roma kyrkby    (13 km)

Romakloster    (13 km)

Katthammarsvik    (14 km)


Övriga orter i närheten

Båticke    (5 km)

Kraklingbo    (7 km)

Gervide    (8 km)

Västerbjärs    (9 km)

Vesterbjers    (9 km)

Bjärges    (10 km)

Bjerges    (10 km)

Broe    (11 km)

Sjonhembacke och Haugbro    (11 km)

Bjärges och Nickarve    (12 km)

Sigsarve    (12 km)

Bringes    (13 km)

Bringsarve    (13 km)

Brohagen och Lillåkre    (13 km)

Åminne    (14 km)

Kyrkby    (14 km)

Lillåkre    (14 km)

Buttlegårde    (15 km)

Gute    (16 km)

Sylfaste    (16 km)

Hägdarve och Dede    (17 km)

Herrvik    (18 km)

Vitvär    (18 km)

Nygårds    (19 km)

Ollajvs    (19 km)

Jakobsberg    (20 km)


Landmärken i närheten

Trullhalsars gravfält    (5 km)

Eken    (9 km)

Bara    (10 km)

Bara Ödekyrka    (10 km)

Fjäle    (12 km)

Lindhammarsmyr    (12 km)

Roma Kungsgård    (12 km)

Roma sockerbruk    (13 km)

Katthamra    (14 km)

Stava gård    (14 km)

Tjelvars grav    (15 km)

Hallfreda Gård    (17 km)

Stenstugu    (17 km)

Follingbo sjukhus    (20 km)


Kyrkor i närheten

Anga kyrka    (4 km)

Ganthems Kyrka    (5 km)

Hörsne kyrka    (7 km)

Kräklingbo Kyrka    (7 km)

Sjonhems kyrka    (8 km)

Ala Kyrka    (9 km)

Dalhems kyrka    (9 km)

Gothems Kyrka    (9 km)

Halla kyrka    (10 km)

Vänge kyrka    (10 km)

Roma kloster    (12 km)

Vallstena Kyrka    (12 km)

Buttle Kyrka    (13 km)

Källunge Kyrka    (13 km)

Roma Kyrka    (13 km)

Viklau kyrka    (13 km)

Ardre Kyrka    (14 km)

Barlingbo Kyrka    (14 km)

Björke Kyrka    (14 km)

Ekeby kyrka    (14 km)

Gammelgarns kyrka    (14 km)

Ardre ödekyrka    (15 km)

Östergarns Kyrka    (15 km)

Atlingbo Kyrka    (16 km)

Bäls Kyrka    (16 km)

Guldrupe Kyrka    (16 km)

Akebäcks Kyrka    (17 km)

Endre Kyrka    (17 km)

Fole Kyrka    (18 km)

Alskogs Kyrka    (19 km)

Follingbo kyrka    (19 km)

Hejdeby kyrka    (19 km)

Valls kyrka    (19 km)

Väte Kyrka    (19 km)

Hejnums Kyrka    (20 km)