SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Svensk Kassaservice

Gotland  |  Gotlands län

Svensk kassaservice AB var ett av Postens dotterbolag som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Företaget upphörde med sin verksamhet den 1 januari 2009.

Lagen om grundläggande kassaservice från 2002 kom till efter att de gamla postkontoren lagts ner. Svensk Kassaservice bildades som ett dotterbolag till Posten för att utföra manuella betaltjänster på uppdrag av svenska banker i ett rikstäckande kontorsnät.

Den 14 juni 2007 beslutade riksdagen att lagen om grundläggande kassaservice skulle upphöra den 31 december 2008. Det betydde att Svensk Kassaservice under 2008 avvecklade sin verksamhet. Nordea tog över 70 av Svensk Kassaservice mest besökta kontor. Detta har inneburit att cirka hälften av Svensk Kassaservice kunder kan fortsätta göra sina ärenden på samma kontor, men nu i Nordeas regi.

Riksdagen gav kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster på orter där bankalternativ saknas. PTS fick också i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster till funktionshindrade och äldre på landsbygden.

Brevgirot, som ägs av Kuponginlösen AB och ICA banken, vann upphandlingen och erbjöd mellan 1 december 2008 - 31 augusti 2012 grundläggande betaltjänster på orter där bankalternativ saknas, framför allt i Övre Norrland och Norrlands inland samt till äldre och funktionshindrade på landsbygden.

Staten har ett övergripande ansvar för att alla medborgare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att utvärdera att tillgången till grundläggande betaltjänster tillgodoses. Vissa personer kan inte betala räkningar på annat sätt än kontant över disk. Utan svensk legitimation är det till exempel ofta svårt att öppna ett bankkonto. Har man skulder till kronofogden får man inte privatgiro. Har man ingen dator kan man inte använda bank på internet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ronehamn    (13 km)

Ljugarn    (14 km)

Hafdhem    (17 km)


Övriga orter i närheten

Ungbåtels    (2 km)

Sigdes    (6 km)

Nygårds    (8 km)

Härte    (10 km)

Herta    (10 km)

Hörte    (10 km)

Lukse    (10 km)

Huse    (11 km)

Magnuse    (11 km)

Levede    (12 km)

Tomtbod    (12 km)

Tomteboda    (12 km)

Buttlegårde    (13 km)

Ollajvs    (13 km)

Svajde    (13 km)

Tass    (15 km)

Forse    (16 km)

Hablingba    (16 km)

Silteby    (16 km)

Vitvär    (17 km)

Bjärges    (18 km)

Bjärges och Nickarve    (18 km)

Bjerges    (18 km)

Bringsarve    (18 km)

Bringes    (19 km)

Djauvik    (19 km)

Djupvik    (19 km)

Djupviks Fiskläge    (19 km)


Landmärken i närheten

Lojsta Slott    (5 km)

Lojstahallen    (5 km)

Lojsta prästänge    (6 km)

Stavgard    (7 km)

Gotlands folkhögskola    (8 km)

Uggarde Rair    (13 km)

Uggarde rojr    (13 km)

Uggarderojr    (13 km)

När fyr    (14 km)

Fjäle    (15 km)

Lindhammarsmyr    (16 km)

Gannarve skeppssättning    (18 km)

Klinteberget    (18 km)

Rannarveskeppen    (19 km)


Kyrkor i närheten

Lye kyrka    (4 km)

Burs kyrka    (5 km)

Linde kyrka    (5 km)

Etelhems Kyrka    (6 km)

Lojsta kyrka    (6 km)

Fardhems Kyrka    (8 km)

Garda    (8 km)

Garde kyrka    (8 km)

Hemse Kyrka    (8 km)

Hemse stavkyrka    (8 km)

Rone kyrka    (8 km)

Gerums Kyrka    (9 km)

Lau kyrka    (9 km)

Närs kyrka    (10 km)

Alskogs Kyrka    (11 km)

Alva kyrka    (11 km)

Levide Kyrka    (12 km)

Buttle Kyrka    (14 km)

Eke kyrka    (14 km)

Ardre ödekyrka    (16 km)

Eksta Kyrka    (16 km)

Hablingbo kyrka    (16 km)

Havdhems Kyrka    (16 km)

Hejde Kyrka    (16 km)

Silte Kyrka    (16 km)

Sproge Kyrka    (16 km)

Ardre Kyrka    (17 km)

Guldrupe Kyrka    (17 km)

Ala Kyrka    (18 km)

Fröjels kyrka    (18 km)

Grötlingbo kyrka    (18 km)

Klinte kyrka    (18 km)

Vänge kyrka    (19 km)

Väte Kyrka    (20 km)