SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tofta skjutfält

Gotland  |  Gotlands län

CV9040 3.jpg

Tofta skjutfält, är ett militärt övningsfält som ligger 8 km söder om Visby på Gotland. Platsen har varit övningsplats för Gotlands artillerikår (A 7), Gotlands infanteriregemente (I 18), Gotlands regemente (P 18) Luftvärnsregementet LV 2G, Flygvapnet och delvis för Gotlands kustartilleriregemente (KA 3)och Marinen.

Tofta skjutfält har varit både ett manöverfält och skjutfält för alla vapentyper inom armén, även flygvapnet har nyttjat fältet för skarp fällning av attackraketer och bomber. Trots att A 7, KA 3, P 18 avvecklats, så meddelade Försvarsmakten i februari 2008 att man ej tänker avveckla skjutfältet med hänvisning till dess geografiska plats, vilket möjliggör samövning inom de olika försvarsgrenarna.

Varje år i november anordnas Gotland Grand National på skjutfältet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vibble    (8 km)

Klintehamn    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Gnisvärd och Smågårde    (6 km)

Högklint och Nygårds    (6 km)

Gnisvärd    (7 km)

Norra Visby    (16 km)

Lövsta    (18 km)

Roma kyrkby    (18 km)

Romakloster    (19 km)


Övriga orter i närheten

Blåhäll    (3 km)

Ygne    (4 km)

Licksarve    (5 km)

Axelsro    (7 km)

Tofta    (8 km)

Tofta strand    (8 km)

Kneippbyn    (9 km)

Djupkvior    (10 km)

Djupqvior    (10 km)

Viborgslatt    (10 km)

Visborgsslätt    (10 km)

Visbyslätt    (10 km)

Pilhagen    (11 km)

Värnhem    (11 km)

Länna    (12 km)

Visby ringmur    (13 km)

Äjmunds    (14 km)

Ajumunds    (14 km)

Ejmunds    (14 km)

Jakobsberg    (14 km)

Valbyte    (14 km)

Valbytte    (14 km)

Hägdarve och Dede    (15 km)

Botvide    (16 km)

Kovik    (16 km)

Kyrkby    (18 km)

Sylfaste    (18 km)

Lillåkre    (20 km)


Landmärken i närheten

Gnisvärds skeppssättningar    (5 km)

Suderbys    (5 km)

Villa Villekulla    (9 km)

Gotlands infanteriregemente    (11 km)

Gotlands regemente    (11 km)

Oscarsstenen    (11 km)

Säveskolan    (12 km)

Visborg    (12 km)

Almedalsveckan    (13 km)

Donners plats    (13 km)

Fiskargränd    (13 km)

Gotlands artilleriregemente    (13 km)

Gotlands luftvärnskår    (13 km)

Gutekällaren    (13 km)

Hansestaden Visby    (13 km)

Högskolan på Gotland    (13 km)

Kallbadhuset    (13 km)

Mordet på Wisby Hotell    (13 km)

P4 Gotland    (13 km)

Packhusplan    (13 km)

Rindiborgen    (13 km)

S:ta Katarina ruin    (13 km)

Sankta Katarina kyrkoruin    (13 km)

Skrubbs    (13 km)

Solberga kloster    (13 km)

Solbergaskolan    (13 km)

Stenkorset på Korsbetningen    (13 km)

Strandpromenaden    (13 km)

Visborgs slottsruin    (13 km)

Visby botaniska trädgård    (13 km)

Helgeand    (14 km)

S:t Nicolai ruin    (14 km)

Stenkorset i Mästerby    (14 km)

Visby ishall    (14 km)

Follingbo sjukhus    (15 km)

Hallfreda Gård    (16 km)

Snäckstranden    (17 km)

Stava gård    (18 km)

Stora Hästnäs    (18 km)

Rannarveskeppen    (19 km)

Roma sockerbruk    (19 km)

Stenstugu    (19 km)

Roma Kungsgård    (20 km)


Kyrkor i närheten

Tofta kyrka    (4 km)

Västerhejde kyrka    (7 km)

Vesterhejde    (7 km)

Stenkumla kyrka    (8 km)

Eskelhems Kyrka    (9 km)

Träkumla Kyrka    (11 km)

Hogräns kyrka    (12 km)

Terra Nova kyrkan    (12 km)

Vestergarn    (12 km)

Visborgskyrkan    (12 km)

Visby Visborgskyrkan    (12 km)

Valls kyrka    (13 km)

Västergarns kyrka    (13 km)

Mästerby kyrka    (14 km)

Akebäcks Kyrka    (15 km)

Follingbo kyrka    (15 km)

Sanda Kyrka    (15 km)

Atlingbo Kyrka    (17 km)

Björke Kyrka    (18 km)

Roma Kyrka    (18 km)

Väte Kyrka    (18 km)

Barlingbo Kyrka    (19 km)

Hamnkyrkan    (19 km)

Hejdeby kyrka    (20 km)

Roma kloster    (20 km)


Mer information

Vädret kring Tofta skjutfält