SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Torsburgen

Gotland  |  Gotlands län

Kallmuren i söder

Torsburgen i skymningen

Torsburgen är en fornborg belägen på en 71 meter hög inlandsklint i Kräklingbo socken på Gotland. Denna fornborg är med sin enorma storlek, cirka 1,2 kvadratkilometer, Nordens tredje största fornborg - den största är Halleberg i Västergötland (20 kvadratkilometer) och den näst största (fem kvadratkilometer) är Söholt/Hejrede-borgen på Lolland i Danmark.

En naturlig inlandsklint omger en platå som begränsas i väst, nord och öst av branta stup, på vissa platser upp till 30 meter höga. På den södra sidan finns en 4-7 meter hög och två kilometer lång kallmur av kalksten, den egentliga fornborgen, som knyter samman öppningen i den naturliga klinten. Flera "portar" leder in till borgplatån. Utgrävningar som gjorts i kallmuren har funnit rester som med kol-14 metoden visats vara daterade till tiden kring Kristi födelse. Borgen tros ha använts till och från som skydd för ortsbefolkningen under oroliga tider, fram till vikingatiden runt 800-900-talen. Anläggningen verkar ha varit baserad på ett tillfälligt försvar då inga bebyggelselämningar har påträffats inne i fornborgen. Fornborgen är omtalad i Gutasagan i den så kallade utvandringsberättelsen, och enligt folktraditionen hade åskguden Tor sin bostad i berget.

Vid sluttningen vid klintens norra sida finns ett högt utsiktstorn. Detta torn är avstängt för allmänheten. I juli 1992 inträffade här en av Sveriges största skogsbränder någonsin. Området runt Torsburgen är idag naturreservat och på väg upp till fornborgen växer bland annat den sällsynta gulkronillen, som i Sverige bara finns på Gotland och Öland.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Katthammarsvik    (8 km)

Ljugarn    (11 km)

Romakloster    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kraklingbo    (3 km)

Bringsarve    (4 km)

Bjärges    (5 km)

Bjerges    (5 km)

Båticke    (6 km)

Vitvär    (8 km)

Ollajvs    (10 km)

Svajde    (11 km)

Herrvik    (12 km)

Gervide    (13 km)

Bjärges och Nickarve    (14 km)

Buttlegårde    (14 km)

Nygårds    (14 km)

Bringes    (15 km)

Broe    (16 km)

Sigsarve    (16 km)

Sjonhembacke och Haugbro    (17 km)

Västerbjärs    (19 km)

Vesterbjers    (19 km)

Ungbåtels    (20 km)


Landmärken i närheten

Fjäle    (7 km)

Katthamra    (8 km)

Trullhalsars gravfält    (10 km)

Lindhammarsmyr    (11 km)

Eken    (18 km)

Roma Kungsgård    (19 km)

Roma sockerbruk    (19 km)

Bara    (20 km)

Bara Ödekyrka    (20 km)


Kyrkor i närheten

Kräklingbo Kyrka    (3 km)

Ardre Kyrka    (4 km)

Ala Kyrka    (5 km)

Gammelgarns kyrka    (5 km)

Ardre ödekyrka    (6 km)

Anga kyrka    (7 km)

Östergarns Kyrka    (9 km)

Norrlanda Kyrka    (10 km)

Alskogs Kyrka    (11 km)

Buttle Kyrka    (11 km)

Vänge kyrka    (13 km)

Ganthems Kyrka    (14 km)

Garda    (14 km)

Garde kyrka    (14 km)

Sjonhems kyrka    (14 km)

Etelhems Kyrka    (16 km)

Lau kyrka    (16 km)

Viklau kyrka    (16 km)

Guldrupe Kyrka    (17 km)

Halla kyrka    (17 km)

Hörsne kyrka    (17 km)

Lye kyrka    (17 km)

Gothems Kyrka    (18 km)

Dalhems kyrka    (19 km)

Närs kyrka    (19 km)

Roma kloster    (19 km)


Mer information

Vädret kring Torsburgen