SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Uggarde rojr

Gotland  |  Gotlands län

Uggårde röse, Rone socken, Gotland.jpg

Uggarde rojr (Uggårda rojr, Uggarde röjr) är Gotlands största gravröse från äldre bronsåldern (1500-1000 f.Kr) och ligger vid gården Uggårda i Rone socken. Röset är 7 meter högt och 50 meter i diameter. I området ligger flera mindre gravrösen. Röset ligger på en glest bevuxen hed ca 200 meter från den forna havsstranden på öns sydöstra kust. Vid anläggandet låg det nästan ute i havet. Det väldiga gravkumlet har en imponerande höjd som saknar krater och är jämnt rundat. Anläggningens bas är omsluten med en kantkedja av stora stenblock och en stensträng, som förmodligen markerat en fägata för betande boskap, kantar vägen som leder in mot röset. I det öppna, ödsliga hedlandskapet ger gråstenskumlet ett mäktigt intryck.

Rojr, roir och rör är gotländska ord för röse.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Ronehamn    (3 km)

Hafdhem    (8 km)

Burgsvik    (17 km)


Övriga orter i närheten

Huse    (3 km)

Lukse    (6 km)

Tomtbod    (6 km)

Tomteboda    (6 km)

Sigdes    (8 km)

Frigsarve    (9 km)

Norrkvie    (9 km)

Norrqvie    (9 km)

Hablingba    (10 km)

Härte    (10 km)

Herta    (10 km)

Hörte    (10 km)

Fidenäs    (11 km)

Lingsarve    (13 km)

Rangsarfve    (13 km)

Rangsarve    (13 km)

Silteby    (13 km)

Tubode    (13 km)

Ungbåtels    (13 km)

Marbodar    (14 km)

Skåls    (14 km)

Nisseviken    (15 km)

Levede    (16 km)

Magnuse    (16 km)

Kvännakershamn    (18 km)

Kvarnåkershamn    (18 km)

Burge    (20 km)


Landmärken i närheten

Uggarde Rair    (nära)

Uggarderojr    (nära)

Gotlands folkhögskola    (8 km)

Kattlunds gård    (9 km)

Stavgard    (9 km)

Lojsta prästänge    (16 km)

Lojsta Slott    (16 km)

När fyr    (16 km)

Petes    (16 km)

Grå Gåsen    (17 km)

Lojstahallen    (17 km)


Kyrkor i närheten

Eke kyrka    (3 km)

Rone kyrka    (4 km)

Alva kyrka    (6 km)

Grötlingbo kyrka    (7 km)

Havdhems Kyrka    (7 km)

Hemse Kyrka    (8 km)

Hemse stavkyrka    (8 km)

Burs kyrka    (9 km)

Hablingbo kyrka    (11 km)

Fardhems Kyrka    (12 km)

Näs kyrka    (12 km)

Fide kyrka    (13 km)

Linde kyrka    (13 km)

Silte Kyrka    (13 km)

Stånga kyrka    (13 km)

Gerums Kyrka    (15 km)

Lye kyrka    (15 km)

Närs kyrka    (15 km)

Levide Kyrka    (16 km)

Lojsta kyrka    (16 km)

Lau kyrka    (17 km)

Öja kyrka    (17 km)

Sproge Kyrka    (17 km)

Eksta Kyrka    (19 km)

Etelhems Kyrka    (19 km)

Garda    (19 km)

Garde kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Uggarde rojr