SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Valbyte

Gotland  |  Gotlands län

European Parliament composition by political groups.svg

Val till Europaparlamentet (EP-val), även känt som Europaval eller EU-val, är de allmänna val som hålls vart femte år inom Europeiska unionen för att välja ledamöterna av Europaparlamentet. I valen gäller allmän rösträtt för alla unionsmedborgare som har uppnått en viss ålder, i regel 18 år. Med runt 400 miljoner röstberättigade unionsmedborgare är valen de största transnationella valen i världen och de näst största demokratiska valen till ett parlament. Europaparlamentet är unionens enda direktvalda institution och lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd.

Det första direkta valet till Europaparlamentet var valet 1979. Sedan dess har valdeltagandet sjunkit oavbrutet, trots att parlamentets funktioner inom unionen samtidigt har stärkts. Nästa val är planerat att hållas den 6–9 juni 2019.

Utformningen av valen styrs av både europeisk och nationell rätt, vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att i viss utsträckning utforma valet efter sina egna seder och bruk. Sedan valet 2004 måste valet dock vara proportionellt i alla medlemsstater. Eftersom medlemsstaterna har en tradition av att hålla allmänna val på olika veckodagar äger Europaparlamentsvalet rum från en torsdag till en söndag. Varje medlemsstat får välja på vilken eller vilka av dessa veckodagar dess del av valet ska äga rum. I valen röstar unionsmedborgarna på de nationella politiska partierna i respektive medlemsstat, men dessa partier kan genom att ingå i ett europeiskt parti i viss mån samordna sin valrörelse över statsgränserna. De valda ledamöterna bildar i sin tur politiska grupper i Europaparlamentet efter politisk tillhörighet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (7 km)

Vibble    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Gnisvärd    (8 km)

Gnisvärd och Smågårde    (8 km)

Högklint och Nygårds    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kovik    (3 km)

Botvide    (5 km)

Tofta    (6 km)

Tofta strand    (6 km)

Äjmunds    (8 km)

Ajumunds    (8 km)

Ejmunds    (8 km)

Licksarve    (9 km)

Blåhäll    (11 km)

Forse    (12 km)

Tass    (13 km)

Djauvik    (15 km)

Djupvik    (15 km)

Djupviks Fiskläge    (15 km)

Ygne    (17 km)

Levede    (18 km)

Axelsro    (19 km)

Magnuse    (19 km)


Landmärken i närheten

Rannarveskeppen    (7 km)

Gnisvärds skeppssättningar    (8 km)

Klinteberget    (9 km)

Gannarve skeppssättning    (10 km)

Stenkorset i Mästerby    (11 km)

Tofta skjutfält    (14 km)

Suderbys    (16 km)


Kyrkor i närheten

Västergarns kyrka    (1 km)

Vestergarn    (2 km)

Sanda Kyrka    (5 km)

Hamnkyrkan    (6 km)

Eskelhems Kyrka    (8 km)

Klinte kyrka    (8 km)

Tofta kyrka    (10 km)

Fröjels kyrka    (11 km)

Mästerby kyrka    (11 km)

Hejde Kyrka    (13 km)

Hogräns kyrka    (13 km)

Väte Kyrka    (14 km)

Stenkumla kyrka    (15 km)

Atlingbo Kyrka    (16 km)

Valls kyrka    (16 km)

Eksta Kyrka    (17 km)

Guldrupe Kyrka    (18 km)

Träkumla Kyrka    (18 km)

Västerhejde kyrka    (18 km)

Vesterhejde    (18 km)

Björke Kyrka    (19 km)

Gerums Kyrka    (19 km)

Levide Kyrka    (19 km)

Akebäcks Kyrka    (20 km)

Viklau kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Valbyte