SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Håbo

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Bro Upplands Bro    (7 km)

Dalby    (10 km)

Kungsängen    (14 km)


Mindre orter i närheten

Brunna    (13 km)

Brunna Upplands Bro    (13 km)

Grillby    (17 km)

Slottsskogen Håbo    (18 km)

Slottsskogen    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rättarboda    (7 km)

Håbo Tibble kyrkby    (9 km)

Mariedal    (9 km)

Österhagen och Bergliden    (9 km)

Krägga    (10 km)

Mariedal Upplands Bro    (10 km)

Häggeby och Vreta    (12 km)

Sylta Upplands Bro    (12 km)

Sundby    (13 km)

Sylta    (13 km)

Lillkyrka    (16 km)

Solsidan    (16 km)

Kungsberga    (17 km)

Ölsta    (17 km)

Steninge    (17 km)

Hjälstaby    (18 km)

Hjälstaby och Vängsta    (18 km)

Lilla Stenby    (18 km)

Söderby    (18 km)


Övriga orter i närheten

Frösunda    (1 km)

Getberget och Notholmen    (1 km)

Nyby    (1 km)

Råby Håbo    (nära)

Dyarna    (2 km)

Kalmarsand    (2 km)

Råby    (2 km)

Torresta    (2 km)

Eneby    (3 km)

Hörntorp    (3 km)

Kilarna    (3 km)

Kilarne    (3 km)

Ekeby    (5 km)

Stora Ekeby    (5 km)

Fjälby    (6 km)

Ännesta    (7 km)

Apalle    (7 km)

Hagslätta    (7 km)

Yttergran    (7 km)

Brunnsta    (8 km)

Näshagen    (8 km)

Stora Näshagen    (8 km)

Svind    (8 km)

Ådö    (9 km)

Brunsta    (9 km)

Håbo    (9 km)

Kyrkbyn    (9 km)

Råby och Norränge    (9 km)

Alholmen    (10 km)

Hämringe    (10 km)

Hemringe    (10 km)

Stämsvik    (10 km)

Stentorp    (10 km)

Varpsund    (10 km)

Åby    (11 km)

Hammarsudd    (11 km)

Hummelsta    (11 km)

Vallby    (11 km)

Ågersta    (12 km)

Åkerby    (12 km)

Ekolsund    (12 km)

Häggebylund    (12 km)

Kivinge    (12 km)

Nederhassla    (12 km)

Tängby    (12 km)

Torsviby    (12 km)

Väppebylund    (12 km)

Erikssund    (13 km)

Eriksund    (13 km)

Killinge    (13 km)

Mora    (13 km)

Östra Väppeby    (13 km)

Ramby    (13 km)

Skogsborg    (13 km)

Djupvik    (14 km)

Eldgarn    (14 km)

Eldgarnsö    (14 km)

Granby    (14 km)

Husby    (14 km)

Husbyby    (14 km)

Kungs Husby by    (14 km)

Måttan    (14 km)

Mösa    (14 km)

Säby    (14 km)

Slut    (14 km)

Tjulsta    (14 km)

Bälsunda    (15 km)

Granhammar    (15 km)

Håra    (15 km)

Lunda    (15 km)

Sättra    (15 km)

Viby    (15 km)

Edsta    (16 km)

Hässlinge    (16 km)

Iländaskär    (16 km)

Karlskär    (16 km)

Knivsta    (16 km)

Söderskogen    (16 km)

Til    (16 km)

Berga    (17 km)

Blacksta    (17 km)

Ilända    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Lugnet    (17 km)

Lund    (17 km)

Österkvarn    (17 km)

Stäket    (17 km)

Stav    (17 km)

Taxnäs    (17 km)

Torsborg    (17 km)

Adelsön    (18 km)

Björkliden    (18 km)

Friberg    (18 km)

Hällby    (18 km)

Kumla    (18 km)

Nibble    (18 km)

Prästnibble    (18 km)

Räfsta    (18 km)

Sävsta    (18 km)

Svallby    (18 km)

Ullstämma    (18 km)

Vifärna    (18 km)

Viggeby    (18 km)

Älvlösa    (19 km)

Dräggesta    (19 km)

Dräggsta    (19 km)

Droppsta    (19 km)

Fiskvik    (19 km)

Gåde    (19 km)

Gådi    (19 km)

Harvavik    (19 km)

Högby    (19 km)

Hovgården    (19 km)

Kallhäll Stäket    (19 km)

Kallhälls Villastad    (19 km)

Kärrby    (19 km)

Klarbo    (19 km)

Kysinge    (19 km)

Pråmudden    (19 km)

Sjukarby    (19 km)

Skråmsta    (19 km)

Strandby    (19 km)

Utmyrby    (19 km)

Älghornsudd    (20 km)

Gurresta    (20 km)

Hovgården Adelsö    (20 km)

Korslöt    (20 km)

Litslenaby    (20 km)

Lundkulla    (20 km)

Söderby    (20 km)

Vifärna    (20 km)


Landmärken i närheten

Draget    (3 km)

Brostenen    (7 km)

Veckholms skjutfält    (7 km)

Bro Hof Slott Golf Club    (8 km)

Brodepån    (9 km)

Ekholmens slott    (9 km)

Lejondal    (9 km)

Aske herrgård    (10 km)

Upplands runinskrifter 655    (10 km)

Upplands runinskrifter 660    (10 km)

Upplands runinskrifter 696    (11 km)

Tranbygge    (12 km)

Runristning    (13 km)

Sigtunastiftelsen    (13 km)

Arnö    (14 km)

Livgardet    (14 km)

Lundströmska gården    (14 km)

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    (14 km)

Sigtuna rådhus    (14 km)

u717 runsten    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1958;250    (14 km)

Dalkarlsbacken    (15 km)

Ekolsunds slott    (15 km)

Granhammars slott    (15 km)

Svea Livgarde    (15 km)

Venngarns slott    (16 km)

Fornborgar i Uppland    (17 km)

Grönsö slott    (17 km)

Grönsöö Slott    (17 km)

Runristning    (17 km)

Runsa slott    (17 km)

Tofta    (17 km)

Tofta Adelsö    (17 km)

Upplands runinskrifter 604    (17 km)

Runristning    (18 km)

Runsa skeppssättning    (18 km)

Skäggesta    (18 km)

Upplands runinskrifter 20    (18 km)

Upplands runinskrifter 21    (18 km)

Utö Hus    (18 km)

Flasta kyrkoruin    (19 km)

Görvälns slott    (19 km)

Görvälns vattenverk    (19 km)

Skohalvön    (19 km)

Upplands runinskrifter 30    (19 km)

Holms kyrka Uppland    (20 km)

Sjö slott    (20 km)

Upplands runinskrifter 112    (20 km)

Upplands runinskrifter 23    (20 km)

Upplands runinskrifter 25    (20 km)

Upplands runinskrifter 26    (20 km)

Upplands runinskrifter 27    (20 km)

Upplands runinskrifter 29    (20 km)


Kyrkor i närheten

Kalmar kyrka    (nära)

Låssa kyrka    (4 km)

Bro kyrka    (7 km)

Yttergrans Kyrka    (7 km)

Hacksta Kyrka    (8 km)

Håbo Tibble kyrka    (9 km)

Håtuna kyrka    (10 km)

Övergrans Kyrka    (10 km)

Veckholms kyrka    (11 km)

Löts Kyrka    (12 km)

Häggeby kyrka    (13 km)

Torsvi kyrka    (13 km)

Kungs Husby Kyrka    (14 km)

Kungsängens kyrka    (14 km)

Mariakyrkan    (14 km)

Sankt Lars kyrkoruin    (14 km)

Sankt Olofs kyrkoruin    (14 km)

Sankt Pers kyrkoruin    (14 km)

Västra Ryds kyrka    (14 km)

Lillkyrka kyrka    (16 km)

Munsö kyrka    (16 km)

Tilkyrkan    (16 km)

Tillkyrkan    (16 km)

Villberga kyrka    (16 km)

Husby Sjutolfts kyrka    (17 km)

Kulla Kyrka    (17 km)

Färentuna kyrka    (18 km)

Haga kyrka    (18 km)

Hjälsta kyrka    (18 km)

Kalhälls Kyrka    (18 km)

Holms Kyrka    (19 km)

Sankt Lukas kyrka    (19 km)

Skoklosters Kyrka    (19 km)

Valsta kyrka    (19 km)

Arnö    (20 km)

Arnö kyrka    (20 km)

Eds kyrka    (20 km)

Görvälns griftegård    (20 km)

Görvälns Griftegårds Kapell    (20 km)

Hilleshögs kyrka    (20 km)

Litslena Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning