SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Predikstolen

Berg  |  Jämtlands län

Predikstol är en bröstvärnsförsedd talarstol i en kyrka; den är högt placerad och nås via en trappa.

Predikstolen övertog successivt den funktion som ambon tidigare haft. I och med reformationen poängterades kraftigt prästens predikan, som enligt en svensk förordning från 1500-talet skulle vara ungefär en timme lång. Den kunde ifrån början princip placeras var som helst i det främre kyrkorummet – den fick helt enkelt förläggas där det fanns utrymme: på en vägg, eller pelare. Under 1600-talet utsmyckades predikstolarna tungt i enlighet med barockens smak och försågs med en lika dekorerad baldakin (se Ljudtak).

Under 1700-talet, när man lärt sig att göra större glasrutor, ersattes de små medeltida gluggarna av större fönster, även på norrsidan – många medeltida väggmålningar gick för övrigt därmed förlorade. Då flyttades i regel predikstolarna till den norra sidan. Skälet var att sakristian låg på norrsidan, så det blev enklare för prästen att förflytta sig mellan platserna.

  • Predikstol från 1570-talet, i Mariakyrkan i Rostock.

  • Detalj från en predikstol byggd 1812 i Bötoms kyrka, oljemålningen tillkom 1828.

  • [Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungdalen    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kesudalen    (12 km)

Kesuvallen    (13 km)

Ljungris    (16 km)

Nyvallen    (16 km)

Skrållan    (17 km)

Hågnvallen    (19 km)


Landmärken i närheten

Sylarnas Fjällstation    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ljungdalens kapell    (18 km)


Mer information

Vädret kring Predikstolen