SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Blädjan

Härjedalen  |  Jämtlands län

Blädjan är en cirka 40 kilometer lång å i Härjedalen i centrala Sverige. Den utgör ett biflöde till Härjån i Ljusnans flodområde. Blädjan rinner upp i sydvästra Härjedalen, endast cirka en mil öster om gränsen mot Dalarna, och strömmar först åt nordost, därpå rakt österut genom vidsträckta skogs- och myrområden. Blädjan passerar där Ryflovallen. Cirka 7 kilometer öster om Ryflovallen bildar den det milslånga vattenmagasinet Smedjemorsjön, som inte är utsatt på kartor från 1980-talet och tidigare.

Efter Smedjemorsjön går Blädjan åt sydost förbi Nybodarna ner mot Lillhärdal, där den mynnar i Härjån strax söder om byn Nordanhån. Viktiga biflöden är Kettilsjöån, Stuvvasslan, Storvasslan och Lillvasslan.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Lillehardall    (2 km)


Övriga orter i närheten

Sunnanå    (2 km)

Kyrkbyn    (3 km)

Lillhardal    (3 km)

Brättesvallen    (4 km)

Orrmo    (5 km)

Nybodarna    (7 km)

Åsen    (8 km)

Härjåsjön    (9 km)

Härjeåsjön    (9 km)

Olingdal    (10 km)

Högen    (11 km)

Risbrunn    (14 km)

Sättravallen    (15 km)

Harjastsugan    (16 km)

Mölingdalsvallen    (16 km)

Stockholm    (17 km)

Härrö    (18 km)

Herrö    (18 km)

Övre Härjåstugan    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lillhärdals kyrka    (2 km)


Mer information

Vädret kring Blädjan