SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stampen

Härjedalen  |  Jämtlands län

Stampen är en stadsdel och utgör primärområde 117 i Göteborg, inom stadsdelsnämndsområdet Centrum. Stadsdelen har 4 538 invånare (2007) och 18 312 arbetstillfällen (31 december 2004). Stampens stadsdelsgräns är historiskt sett naturlig, såsom ett vattenomflutet område med Vallgraven i väster, Fattighusån i söder, Mölndalsån i öster och vassen mot Göta älv i norr. Stadsdelen har en areal på 35 hektar.

Stadsdelen har tät kvartersbebyggelse med kontor och bostäder intill huvudgatorna Odinsgatan-Friggagatan.

Centralt i stadsdelen ligger Stampens kyrkogård med sin stenportal med inskriften "Tänk på döden", Mariakyrkan och Fattighuset. På kyrkogården vilar bland andra Johan Albrecht Pripp, William Chalmers, Pehr Dubb, Peter Wieselgren, Olof Wijk, William Gibson och O. P. Anderson.

Genom området rinner Mölndalsån, med Stampen väster- och norra Gårda öster om ån.

Norra Gårda är under kraftig omvandling från industri- och lagerområde till att bli en del av centrum. Nya kontorskomplex och lägenheter för 3 000 boende byggs eller planeras för stadsdelen. Spårvägssällskapet Ringliniens och Göteborgs spårvägars spårvagnshallar ligger också i stadsdelen.

Oscarsdal, heter området nordost om Stampens kyrkogård, som började bebyggas 1913. År 2006 uppfördes här ett område med lägenheter.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Funäsdalen    (16 km)


Övriga orter i närheten

Risåsvallen    (4 km)

Valmasen    (4 km)

Fiskbäckvallen    (10 km)

Torbygget    (10 km)

Urgnäset    (12 km)

Käringsjön    (13 km)

Ljusnedal    (14 km)

Medskogen    (14 km)

Midskogen    (14 km)

Uggvallen    (15 km)

Hjortviken    (17 km)

Rändingsvallen    (17 km)


Landmärken i närheten

Tännäskröket    (2 km)

Funäsfjällen    (16 km)


Kyrkor i närheten

Tännäs kyrka    (3 km)

Ljusnedals kyrka    (14 km)

Funäsdalens kyrka    (16 km)


Mer information

Vädret kring Stampen