SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stensån

Härjedalen  |  Jämtlands län

Stensån är ett mindre vattendrag i närheten av Båstad. Vid Stensån går det att fiska i en naturskön dalgång med ett rikt fågel- och djurliv. Stensån är klassad som riksintresse på grund av sina unika lax- och öringsstammar. Stensån har sitt källflöde i trakten av Skånes Fagerhult och Vita sjö i norra Skåne. Den rinner in i Halland genom Sjöaltesjön och fortsätter vidare längs med Hallandsås med många forsande och steniga partier som gett ån dess namn.

Nedströms Åstarps bro tar jordbrukmarken vid och flödet blir lugnare med några få strömsträckor ner till Vindrarps bro. Den snabba tillrinningen från åsens nordsluttning kan här få ån att svämma över och bilda en sjö. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå är uppmätt till 3 m. Nedströms Vindrarps bro ringlar sig ån vidare genom jordbrukslandskapet till Hasslövs bro. Härifrån flyter den lugnt i ett kanalliknande lopp, ett resultat av tidigare rensningar och uträtningar, där den innan dess meandrat (slingrat) sig fram förbi Skottorps slott och under den gamla bron vid E6, som är fiskeområdets gräns i väster.

Stensån är unik på grund av att det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Fri från vandringshinder. Fiskstammarna är ursprungliga. Fiskevården inriktas på denna grund. Fiskarter som förekommer är stationär öring, havsöring, lax, abborre, gädda, id, ål, grönling och havsnejonöga. 1998 fångades det ungefär 140 laxar. Största lax vägde ca 12 kg. Största havsöring ca. 8 kg.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Minne    (2 km)

Nybodarna    (4 km)

Fåssjödal    (6 km)

Åsan    (7 km)

Fåssjö    (7 km)

Linsjöbodarna    (8 km)

Grubban    (10 km)

Flor    (11 km)

Floren    (11 km)

Känne    (11 km)

Torrflonäs    (11 km)

Östensjö    (13 km)

Viken    (13 km)

Mickel Pers    (15 km)

Storån    (15 km)

Västansjö    (15 km)

Florbodarna    (16 km)

Gåssjö    (16 km)

Getkölen    (16 km)

Lina    (17 km)

Vallen    (17 km)

Viken    (17 km)

Kölsille    (19 km)

Kölsillre    (19 km)

Overhagdal    (19 km)

Säter    (19 km)

Västbodarna    (20 km)


Landmärken i närheten

Sveriges geografiska mittpunkt    (18 km)


Kyrkor i närheten

Haverö kyrka    (17 km)

Ytterhogdals Kyrka    (17 km)

Överhogdals kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Stensån