SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Vivallen

Härjedalen  |  Jämtlands län

Vivallen 1913. Den stora gravgruppen påträffades framför det lilla huset med torvtak och vidare åt höger mot boningshuset. Bilden är tagen av Gustaf Hallström i samband med utgrävningarna.

Vivallen är ett gravfält beläget i nedre delen av fjället Lill-Skarvens östsluttning, fem kilometer nordväst om Funäsdalen i Härjedalen. Gravfältet har daterats till 1000- och 1100-talen. Det omfattar 21 kända gravar med lämningar efter 19 personer som begravts inlindade i björknäver samt en stor mängd föremål. 70 meter nordväst om gravfältet finns lämningar efter en boplats som är samtida med gravarna. På boplatsen finns rester av två fasta kåtor samt ben efter ren, får eller get samt nötkreatur. Både gravfältet och boplatsen anses vara samiska.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Funäsdalen    (6 km)


Övriga orter i närheten

Tänndalen    (6 km)

Hjortviken    (7 km)

Bruksvallarna    (8 km)

Ljusnedal    (10 km)

Lillåsvallen    (11 km)

Urgnäset    (11 km)

Torbygget    (12 km)

Fjällnäs    (14 km)

Västra Malmagen    (16 km)

Hågnvallen    (17 km)

Mittådalen    (18 km)

Anådalen    (19 km)

Fiskbäckvallen    (19 km)


Landmärken i närheten

Funäsfjällen    (6 km)

Tänndalsvallen    (7 km)

Nordic Ski Center    (8 km)


Kyrkor i närheten

Funäsdalens kyrka    (6 km)

Bruksvallarnas fjällkapell    (8 km)

Ljusnedals kyrka    (10 km)

Tännäs kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Vivallen