SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kävåsen

Krokom  |  Jämtlands län

Kävåsens läge i Jämtlands län

Kävåsen är en by i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland. Byn är belägen mellan Valla och Oxböle, väster om Landösjön.

Byn omnämns första gången år 1431 då en Öfast Alfsson säljer jord j thaeffasin ok j ofritz asum (i Kävåsen och i Ofridsåsarna). Drygt hundra år senare, år 1568, omtalas byn som en ödegård, ödisgotz Kieffåsen. I början av 1800-talet omtalas Käfåsen som ett nybygge, där ny jordbruksmark bryts. Kävåsen har liksom de flesta andra byar i Offerdals socken präglats av jordbruksnäringen. Under en kort period på 1900-talet fanns ett av socknens fyra mejerier i Kävåsen. Mejeriet startade år 1925, men lades ned redan på 1930-talet, varefter bygdens bönder levererade sin mjölk till Änge mejeri.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Valla    (6 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kaxås    (11 km)

Änge    (16 km)


Övriga orter i närheten

Oxböle    (1 km)

Lien    (4 km)

Hållan    (5 km)

Stocke    (5 km)

Tångeråsen    (5 km)

Fiskviken    (6 km)

Önet    (7 km)

Vågen    (7 km)

Västra Angvågen    (7 km)

Anvågen    (8 km)

Enarsvedjan    (8 km)

Östra Anvågen    (8 km)

Lilla Vågen    (9 km)

Rännön    (9 km)

Rönnefors    (9 km)

Rönnöfors    (9 km)

Ronnon    (9 km)

Söderåsen    (9 km)

Tjärnåsen    (9 km)

Västra Brattmon    (9 km)

Almås    (10 km)

Almåsa    (10 km)

Almåsen    (10 km)

Brattmon    (10 km)

Östra Brattmon    (10 km)

Åflo    (11 km)

Aspbacken    (11 km)

Bångåsen    (11 km)

Ekeberg    (12 km)

Hällänge    (12 km)

Kittelberget    (12 km)

Offerdals Vejmon    (12 km)

Rismon    (12 km)

Trången    (12 km)

Finnsäter    (14 km)

Västbyn    (16 km)

Västsjön    (16 km)

Nordbyn    (17 km)

Bredbyn    (18 km)

Granlunda    (18 km)

Hälleberg    (18 km)

Helleberg    (18 km)

Kläppen    (18 km)

Könsta    (18 km)

Olden    (18 km)

Kausta    (19 km)

Kougsta    (19 km)

Långan    (19 km)

Rise    (19 km)

Trufbacken    (19 km)

Truvbacken    (19 km)

Vallrun    (19 km)

Västbacken    (19 km)

Bränna    (20 km)

Landon    (20 km)

Landverk    (20 km)

Tann    (20 km)


Landmärken i närheten

Gärde Krokoms    (6 km)

Hällsjön Krokoms    (12 km)

Länsväg Z 685    (17 km)


Kyrkor i närheten

Rönnöfors kyrka    (8 km)

Offerdals kyrka    (14 km)


Mer information

Vädret kring Kävåsen