SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Vike

Krokom  |  Jämtlands län

Vike minnesgård 01.jpg

Vike minnesgård är en gotländsk strandgård i Boge socken.

Vike minnesgård är idag hembygdsgård, byggnadsminne och ett museum. Den är en gård av 1700-talstyp och är i huvudsak i skick från 1830-talet. Vike gård från 1600-talet delades under 1700-talet upp i flera parter, och efter storskiftet 1828-31 en av de tre gårdarna i byn Vike till Vike minnesgård nuvarande tomt. Laga skifte förrättades 1879 och byn bestod då av fyra gårdar. 1950 styckades Vike minnesgårds tomt i två hälfter, varav den ena såldes till Lars-Gunnar Romell.

Lars-Gunnar Romell, som sedan barndomen sommartid vistats på Gotland på en gård i Tjälders, Boge socken, en gård han senare kom att överta. I samband med att de gamla ägarna syskonen Wedin avled 1950 och gården styckades och såldes av, köpte Romell gården och började med att återställa den i sitt utrprungliga skick, såsom han mindes gårdarnas utseende från sin barndoms Gotland. Förutom restaurering flyttade han hit en fårrådsbod från Halls socken och en fiskebod från Gothems socken som placerades nere vid Vikeåns mynnning.

Gårdsplanen är uppdelad i två delar med en stenmur emellan, en bostadsgård (lillgården) och en fägård (storgården). Manbyggnaden i sten uppfördes 1833 och är en parstuga med faltak. I vinkel mot den ligger en flygel med bryggstuga med bakugn och en torkanordning för kött, samt en drängkammare. Flertalet övriga byggnader som grupperas storgården är från 1700- och 1800-talen. Ladugårdslängan, 28 meter lång, uppförd 1828 i skiftverksteknik och med agtak, har lider, stall, foderrum och trösklada. Fähusdelen i vinkel till huvudbyggnaden och sammanbyggd med en vagnbod, är från omkring 1860.

Utanför gårdsgrupperingen finns en gårdssmedja 100 meter bort och ett par fiskebodar vid stranden.

Vike minnesgård drivs av Stiftelsen Vike Minnesgård.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ås Krokom    (3 km)

Krokum Station    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Dvärsätt    (9 km)

Orrviken    (15 km)

Ope    (17 km)

Vaplan    (18 km)

Vaplana    (18 km)

Ytterån    (19 km)


Övriga orter i närheten

Birka    (1 km)

By    (2 km)

Löftorpet    (2 km)

Lövtorpet    (2 km)

Norra Vike    (2 km)

Täng    (2 km)

Frösön    (4 km)

Silje    (4 km)

Västerhus    (4 km)

Byn    (5 km)

Dille    (5 km)

Landsom    (5 km)

Rödögården    (5 km)

Säm    (5 km)

Trusta    (5 km)

Frösö Läger    (6 km)

Häste    (6 km)

Nyland    (6 km)

Tanne    (6 km)

Trättgärde    (6 km)

Härke    (7 km)

Lugnvik    (7 km)

Mällbyn    (7 km)

Hornsb    (8 km)

Hornsberg    (8 km)

Hornsbergs Villastad    (8 km)

Säter    (8 km)

Valla    (8 km)

Digernäs    (9 km)

Fillsta    (9 km)

Genvalla    (9 km)

Granbo    (9 km)

Hägra    (9 km)

Kännåsen    (9 km)

Malsta    (9 km)

Nifsåsen    (9 km)

Nivsåsen    (9 km)

Backen    (10 km)

Böle    (10 km)

Kånkbacken    (10 km)

Kattstrupeforsen    (10 km)

Norra Rasten    (10 km)

Sandvik    (10 km)

Sandviken    (10 km)

Åkeräng    (11 km)

Åskott    (11 km)

Hägled    (11 km)

Hegled    (11 km)

Hissmofors    (11 km)

Hissmon    (11 km)

Kälen    (11 km)

Knytta    (11 km)

Mjäla    (11 km)

Namn    (11 km)

Norderö    (11 km)

Nyvik    (11 km)

Odenslund    (11 km)

Östra Kälen    (11 km)

Vejmon    (11 km)

Bällsta    (12 km)

Bjärte    (12 km)

Rasten    (12 km)

Tifvarsgård    (12 km)

Tivarsgården    (12 km)

Torråsen    (12 km)

Tullus    (12 km)

Västanede    (12 km)

Halåsen    (13 km)

Högen    (13 km)

Kläppe    (13 km)

Odensala    (13 km)

Slandrom    (13 km)

Trollsåsen    (13 km)

Västra Odensala    (13 km)

Aspåsnäset    (14 km)

Gräfsåsen    (14 km)

Näset    (14 km)

Rannåsen    (14 km)

Väster Kälen    (14 km)

Västra Kälen    (14 km)

Gärde    (15 km)

Imnäs    (15 km)

Torvalla    (15 km)

Böle    (16 km)

Brattåsen    (16 km)

Fugelsta    (16 km)

Gärdsta    (16 km)

Gruvan    (16 km)

Håkaviken    (16 km)

Hölje    (16 km)

Järsta    (16 km)

Jersta    (16 km)

Kingsta    (16 km)

Gilleråsen    (17 km)

Önsvede    (17 km)

Räcksjön    (17 km)

Rise    (17 km)

Stackris    (17 km)

Trappnäs    (17 km)

Brattåsen    (18 km)

Bringåsen    (18 km)

Faxälfven    (18 km)

Faxälven    (18 km)

Faxnälden    (18 km)

Gåje    (18 km)

Hammarnäs    (18 km)

Hammarnäset    (18 km)

Klösta    (18 km)

Låsböle    (18 km)

Lungre    (18 km)

Nalden    (18 km)

Sjör    (18 km)

Smedsåsen    (18 km)

Smedsta    (18 km)

Svedje    (18 km)

Vällviken    (18 km)

Välviken    (18 km)

Bäck    (19 km)

Bye    (19 km)

Högsta    (19 km)

Hökbäck    (19 km)

Höla    (19 km)

Korsta och Prästlägden    (19 km)

Böle    (20 km)

Höge    (20 km)

Korsta    (20 km)

Mo    (20 km)

Mon    (20 km)


Landmärken i närheten

Tibrandshögen    (1 km)

F 4 Frösön    (5 km)

Frösöstenen    (8 km)

Lövsta Aktivitetscenter    (8 km)

Runristning    (8 km)

Arctura    (9 km)

Jämtlands fältjägarregemente    (9 km)

Lista över byggnadsminnen i Jämtlands län    (9 km)

Östersunds rådhus    (9 km)

Östersunds skidstadion    (9 km)

Norrlands artilleriregemente    (10 km)

Odenskog    (12 km)

Brattåsmasten    (14 km)

Östersunds Radiostation    (14 km)


Kyrkor i närheten

Ås kyrka    (4 km)

Rödöns kyrka    (5 km)

Frösö kyrka    (6 km)

Hornsbergskyrkan    (8 km)

Östersunds gamla kyrka    (9 km)

Hoppets Kapell    (10 km)

Stora kyrkan    (10 km)

Krokoms kyrka    (11 km)

Marielundskyrka    (11 km)

Norderö kyrka    (12 km)

Odensalakyrkan    (13 km)

Sunne kyrka    (13 km)

Näskotts kyrka    (14 km)

Aspås kyrka    (15 km)

Heliga Ljusets Kyrka    (15 km)

Heliga Ljusets Kapell    (16 km)

Kyrkås gamla kyrka    (16 km)

Marby gamla kyrka    (16 km)

Marby nya kyrka    (16 km)

Kyrkås nya kyrka    (18 km)

Lits kyrka    (18 km)

Marieby kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Vike