SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fjällandet

Östersund  |  Jämtlands län

Ett fjäll är ett berg eller ett mer flackt landskap, vars högsta punkt når över skogsgränsen. Sammanhängande skog förekommer inte och träd saknas helt i högfjällsområden.

Ordet fjäll används framförallt om berg i de nordiska länderna, men även mera allmänt om berg med drag som är karaktäristiska för berg som formats av stora ismassor och som utmärks av relativt flacka sluttningar och avrundade former.

I norrländska dialekter kan fjäll beteckna "skog som ligger längre från byn" (som i ortnamnen Nätra fjällskog och Fjällsjö). I norskan och isländskan kan fjäll (fjell respektive fjall) syfta på alla typer av berg oavsett geografiskt läge, höjd och utseende. I engelskan förekommer ordet fell, till exempel i namnet på Englands högsta berg Scafell Pike.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Källåsen    (3 km)

Handogsbodarna    (6 km)

Midskog    (6 km)

Nyby    (6 km)

Brynjegård    (7 km)

Gräningsvallen    (8 km)

Långkälen    (8 km)

Sännsjölandet och del av Lillsjöhögen    (8 km)

Näfverede    (9 km)

Näverede    (9 km)

Södra Greningen    (10 km)

Södra Grenningen    (10 km)

Fäviken    (11 km)

Gräningen    (11 km)

Gränningen    (11 km)

Lillsjöhögen    (11 km)

Norr Greningen    (12 km)

Norra Greningen    (12 km)

Norra Grenningen    (12 km)

Handog    (13 km)

Åsen    (14 km)

Brana    (14 km)

Fjäl    (14 km)

Halasjön    (14 km)

Ytteråsen    (14 km)

Fagerland    (15 km)

Fagerlandsvallen    (15 km)

Högarna    (15 km)

Korsmyrbränna    (15 km)

Korsmyrbrännan    (15 km)

Labbgård    (15 km)

Grammelgard    (16 km)

Palleråsen    (16 km)

Brevåg    (17 km)

Mo    (17 km)

Lundkälen    (18 km)

Mårdsjö    (18 km)

Mårdsjön    (18 km)

Ollsta    (18 km)

Storåsen    (18 km)

Brynje    (19 km)

Helgeåkilen    (19 km)

Hökbäck    (19 km)

Kilen    (19 km)

Kompaniet    (19 km)

Näset    (19 km)

Österåsen    (19 km)

Sjör    (19 km)

Smedsta    (19 km)

Södra Söre    (19 km)

Bringåsen    (20 km)

Högbrofors    (20 km)

Högfors    (20 km)

Korsta    (20 km)

Lungre    (20 km)


Kyrkor i närheten

Kyrkås nya kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Fjällandet