SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gärde

Östersund  |  Jämtlands län

Gärde betydde ursprungligen hägnad, men används idag vanligen för att beteckna den sammanhängande, till ett skifte hörande åkerjorden. Före 1800-talets jordbruksreformer var varje gärde indelat i långsmala åkerremsor, tegar tillhörande olika gårdar, och svenska bondbyars inägomark var vanligen indelad i två eller tre gärden beroende på om man praktiserade tvåsäde eller tresäde. Något av dessa gärden låg varje år i träda eller utgjorde betesmark. Mellan gärdena gick fägator ut från bytomten till utmarken där kreaturen vallades.

Inom renskötseln används dock ordet gärde i ursprunglig betydelse för att beteckna inhägnader som används för att hålla samman renarna i samand med mjölkning, kalvmärkning, skiljning eller slakt.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Grytan    (5 km)

Optand    (5 km)

Ope    (9 km)

Hållsta    (10 km)

Tandsbyn    (11 km)

Pilgrimstad    (17 km)

Fåker    (19 km)


Övriga orter i närheten

Garda    (nära)

Lunne    (nära)

Ostra Lund    (nära)

Åkre och Gusta    (2 km)

Bodal    (2 km)

Gusta    (2 km)

Hälle    (2 km)

Grytans Läger    (3 km)

Vamsta    (3 km)

Haxäng    (4 km)

Ede    (5 km)

Grylan    (5 km)

Hornsjöböle    (5 km)

Lund    (5 km)

Västra Lund    (5 km)

Balsta    (6 km)

Rossbol    (6 km)

Solberg    (6 km)

Solberg och Sörviken    (6 km)

Angsta    (7 km)

Bye    (7 km)

Bye och Överbyn    (7 km)

Öfverbyn    (7 km)

Rossbolbodarna    (7 km)

Vålbacken    (7 km)

Holmarna    (8 km)

Homarna    (8 km)

Linehäll    (8 km)

Äspnäs    (9 km)

Espnäs    (9 km)

Fugelsta    (10 km)

Lundkälen    (10 km)

Tramsta    (10 km)

Brynje    (11 km)

Haga    (11 km)

Singsjön    (11 km)

Tand    (11 km)

Torvalla    (11 km)

Bleka    (12 km)

Löfsåsen    (12 km)

Loke    (12 km)

Lövsåsen    (12 km)

Storåsen    (12 km)

Gräfsåsen    (13 km)

Löfsta    (13 km)

Lösta    (13 km)

Lövsta    (13 km)

Odensala    (13 km)

Rannåsen    (13 km)

Samsta    (13 km)

Skårsta    (13 km)

Slandrom    (13 km)

Svedje    (13 km)

Valme    (13 km)

Valne    (13 km)

Västra Odensala    (13 km)

Brattåsen    (14 km)

Hållborgen    (14 km)

Åsan    (15 km)

Berge    (15 km)

Bjärme    (15 km)

Bjerme    (15 km)

Börön    (15 km)

Brana    (15 km)

Bringåsen    (15 km)

Hosjö    (15 km)

Klåckåsen    (15 km)

Klåxåsen    (15 km)

Klocksåsen    (15 km)

Kloxåsen    (15 km)

Knytta    (15 km)

Namn    (15 km)

Odenslund    (15 km)

Rännsved    (15 km)

Rensved    (15 km)

Skute    (15 km)

Torråsen    (15 km)

Bällsta    (16 km)

Bläka    (16 km)

Gilleråsen    (16 km)

Måläng    (16 km)

Öfvre Måläng    (16 km)

Övre Måläng    (16 km)

Rasten    (16 km)

Bledäng    (17 km)

Hornsb    (17 km)

Hornsberg    (17 km)

Hornsbergs Villastad    (17 km)

Kånkbacken    (17 km)

Lungre    (17 km)

Marsätt    (17 km)

Nedre Måläng    (17 km)

Norra Rasten    (17 km)

Böle    (18 km)

Fanbyn    (18 km)

Fannbyn    (18 km)

Gäle    (18 km)

Grönviken    (18 km)

Mällbyn    (18 km)

Nifsåsen    (18 km)

Nivsåsen    (18 km)

Sandvik    (18 km)

Sandviken    (18 km)

Stackris    (18 km)

Viken    (18 km)

Ålsta    (19 km)

Björsjö    (19 km)

Böle    (19 km)

Fillsta    (19 km)

Kläppe    (19 km)

Lillsjöhögen    (19 km)

Lugnvik    (19 km)

Malsta    (19 km)

Norra Böle    (19 km)

Norrböle    (19 km)

Sinnberg    (19 km)

Sjör    (19 km)

Tafnäs    (19 km)

Tanne    (19 km)

Tavnäs    (19 km)

Andviken    (20 km)

Anviken    (20 km)

Fjällsta    (20 km)

Skylnäs    (20 km)

Torsäng    (20 km)

Valla    (20 km)


Landmärken i närheten

Odenskog    (14 km)

Brattåsmasten    (15 km)

Östersunds Radiostation    (15 km)

Arctura    (16 km)

Jämtlands fältjägarregemente    (16 km)

Lista över byggnadsminnen i Jämtlands län    (16 km)

Norrlands artilleriregemente    (16 km)

Östersunds rådhus    (16 km)

Östersunds skidstadion    (16 km)

Frösöstenen    (17 km)

Runristning    (17 km)

Lövsta Aktivitetscenter    (18 km)


Kyrkor i närheten

Brunflo kyrka    (3 km)

Lockne kyrka    (6 km)

Marieby kyrka    (8 km)

Heliga Ljusets Kapell    (9 km)

Heliga Ljusets Kyrka    (11 km)

Odensalakyrkan    (12 km)

Marielundskyrka    (14 km)

Hoppets Kapell    (15 km)

Kyrkås gamla kyrka    (16 km)

Kyrkås nya kyrka    (16 km)

Östersunds gamla kyrka    (16 km)

Stora kyrkan    (16 km)

Hornsbergskyrkan    (18 km)

Sundsjö kyrka    (19 km)

Näs kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Gärde