SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Rannåsen

Östersund  |  Jämtlands län

Rannåssjön. Foto: Jonny Hansson

Rannåsens naturreservat inrättades 1981 och är ett tätortsnära natur och rekreationsområde. Det ligger cirka 2 kilometer nordöst om Östersunds centrum och är lättillgängligt då området genomkorsas av gångstigar och motionsspår. Parkeringar finns vid Östersunds skidstadion. Då stora delar av reservatet genomkorsas av skidspår så kan man stöta på elitidrottare som tränar för t.ex skidskytte.

Reservatet består till största delen skog men även myrmark (rikkärr) och några mindre ängar. Skogen är omkring 100 år gammal och består av barrblandskog.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ås Krokom    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ope    (6 km)

Optand    (8 km)

Grytan    (10 km)

Orrviken    (18 km)


Övriga orter i närheten

Gräfsåsen    (1 km)

Torråsen    (2 km)

Torvalla    (4 km)

Kånkbacken    (5 km)

Nifsåsen    (5 km)

Nivsåsen    (5 km)

Odensala    (5 km)

Odenslund    (5 km)

Västra Odensala    (5 km)

Bringåsen    (7 km)

Hornsb    (7 km)

Hornsberg    (7 km)

Hornsbergs Villastad    (7 km)

Lugnvik    (7 km)

Lungre    (7 km)

Brynje    (8 km)

Fugelsta    (8 km)

Kläppe    (8 km)

Knytta    (8 km)

Mällbyn    (8 km)

Namn    (8 km)

Slandrom    (8 km)

Bye    (9 km)

Byn    (9 km)

Kännåsen    (9 km)

Lund    (9 km)

Norra Rasten    (9 km)

Säm    (9 km)

Sjör    (9 km)

Tanne    (9 km)

Västra Lund    (9 km)

Bällsta    (10 km)

Bye och Överbyn    (10 km)

Grylan    (10 km)

Grytans Läger    (10 km)

Rasten    (10 km)

Sandvik    (10 km)

Sandviken    (10 km)

Trättgärde    (10 km)

Böle    (11 km)

Dille    (11 km)

Frösön    (11 km)

Halåsen    (11 km)

Hölje    (11 km)

Malsta    (11 km)

Öfverbyn    (11 km)

Vålbacken    (11 km)

Valla    (11 km)

Vamsta    (11 km)

Åkre och Gusta    (12 km)

Åskott    (12 km)

Birka    (12 km)

Brattåsen    (12 km)

Fillsta    (12 km)

Gusta    (12 km)

Härke    (12 km)

Löftorpet    (12 km)

Lövtorpet    (12 km)

Smedsta    (12 km)

Garda    (13 km)

Gärde    (13 km)

Genvalla    (13 km)

Granbo    (13 km)

Håkaviken    (13 km)

Landsom    (13 km)

Lunne    (13 km)

Mo    (13 km)

Ostra Lund    (13 km)

Solberg    (13 km)

Solberg och Sörviken    (13 km)

Åkeräng    (14 km)

Åsen    (14 km)

Brana    (14 km)

Frösö Läger    (14 km)

Gilleråsen    (14 km)

Hökbäck    (14 km)

Lundkälen    (14 km)

Palleråsen    (14 km)

Täng    (14 km)

Västerhus    (14 km)

Vike    (14 km)

Ytteråsen    (14 km)

Bodal    (15 km)

Digernäs    (15 km)

Ede    (15 km)

Hägled    (15 km)

Hälle    (15 km)

Haxäng    (15 km)

Hegled    (15 km)

Klösta    (15 km)

Löfsåsen    (15 km)

Lövsåsen    (15 km)

By    (16 km)

Fjäl    (16 km)

Korsta    (16 km)

Korsta och Prästlägden    (16 km)

Norra Vike    (16 km)

Nyvik    (16 km)

Södra Söre    (16 km)

Stackris    (16 km)

Brevåg    (17 km)

Fäviken    (17 km)

Högen    (17 km)

Kattstrupeforsen    (17 km)

Måläng    (17 km)

Öfvre Måläng    (17 km)

Övre Måläng    (17 km)

Angsta    (18 km)

Hornsjöböle    (18 km)

Imnäs    (18 km)

Nedre Måläng    (18 km)

Räcksjön    (18 km)

Rödögården    (18 km)

Rossbol    (18 km)

Silje    (18 km)

Storåsen    (18 km)

Balsta    (19 km)

Bläka    (19 km)

Bledäng    (19 km)

Boda    (19 km)

Handog    (19 km)

Holmarna    (19 km)

Homarna    (19 km)

Nyland    (19 km)

Önsvede    (19 km)

Tand    (19 km)

Trusta    (19 km)

Bjärme    (20 km)

Bjerme    (20 km)

Häste    (20 km)

Norderö    (20 km)

Säter    (20 km)


Landmärken i närheten

Odenskog    (4 km)

Arctura    (5 km)

Jämtlands fältjägarregemente    (5 km)

Norrlands artilleriregemente    (5 km)

Östersunds skidstadion    (5 km)

Lista över byggnadsminnen i Jämtlands län    (6 km)

Östersunds rådhus    (6 km)

Frösöstenen    (7 km)

Runristning    (7 km)

Lövsta Aktivitetscenter    (8 km)

Östersunds Radiostation    (10 km)

Brattåsmasten    (11 km)

F 4 Frösön    (13 km)

Tibrandshögen    (15 km)


Kyrkor i närheten

Heliga Ljusets Kyrka    (3 km)

Odensalakyrkan    (3 km)

Heliga Ljusets Kapell    (4 km)

Hoppets Kapell    (4 km)

Marielundskyrka    (5 km)

Kyrkås gamla kyrka    (6 km)

Östersunds gamla kyrka    (6 km)

Stora kyrkan    (6 km)

Kyrkås nya kyrka    (7 km)

Marieby kyrka    (8 km)

Hornsbergskyrkan    (9 km)

Brunflo kyrka    (11 km)

Ås kyrka    (12 km)

Frösö kyrka    (12 km)

Lits kyrka    (15 km)

Lockne kyrka    (17 km)

Sunne kyrka    (17 km)

Rödöns kyrka    (18 km)

Norderö kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Rannåsen