SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Östersund  |  Jämtlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ås Krokom    (8 km)

Krokum Station    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ope    (9 km)

Optand    (12 km)

Grytan    (13 km)

Orrviken    (13 km)

Dvärsätt    (17 km)

Hvattjom    (20 km)

Vattjom    (20 km)


Övriga orter i närheten

Hornsb    (nära)

Hornsberg    (nära)

Hornsbergs Villastad    (nära)

Mällbyn    (1 km)

Odenslund    (2 km)

Tanne    (3 km)

Byn    (4 km)

Knytta    (4 km)

Lugnvik    (4 km)

Namn    (4 km)

Norra Rasten    (4 km)

Säm    (4 km)

Böle    (5 km)

Frösön    (5 km)

Härke    (5 km)

Kånkbacken    (5 km)

Malsta    (5 km)

Nifsåsen    (5 km)

Nivsåsen    (5 km)

Odensala    (5 km)

Sandvik    (5 km)

Sandviken    (5 km)

Valla    (5 km)

Västra Odensala    (5 km)

Bällsta    (6 km)

Fillsta    (6 km)

Löftorpet    (6 km)

Lövtorpet    (6 km)

Rasten    (6 km)

Slandrom    (6 km)

Torråsen    (6 km)

Torvalla    (6 km)

Birka    (7 km)

Dille    (7 km)

Genvalla    (7 km)

Gräfsåsen    (7 km)

Rannåsen    (7 km)

Trättgärde    (7 km)

Åkeräng    (8 km)

Digernäs    (8 km)

Frösö Läger    (8 km)

Fugelsta    (8 km)

Kännåsen    (8 km)

Västerhus    (8 km)

Vike    (8 km)

Brattåsen    (9 km)

Hägled    (9 km)

Hegled    (9 km)

Täng    (9 km)

By    (10 km)

Kläppe    (10 km)

Landsom    (10 km)

Bye    (11 km)

Gilleråsen    (11 km)

Granbo    (11 km)

Högen    (11 km)

Norra Vike    (11 km)

Åskott    (12 km)

Bye och Överbyn    (12 km)

Halåsen    (12 km)

Lund    (12 km)

Rödögården    (12 km)

Silje    (12 km)

Stackris    (12 km)

Västra Lund    (12 km)

Bringåsen    (13 km)

Grylan    (13 km)

Imnäs    (13 km)

Lungre    (13 km)

Norderö    (13 km)

Öfverbyn    (13 km)

Räcksjön    (13 km)

Trusta    (13 km)

Vålbacken    (13 km)

Grytans Läger    (14 km)

Häste    (14 km)

Hölje    (14 km)

Nyland    (14 km)

Sjör    (14 km)

Tifvarsgård    (14 km)

Tivarsgården    (14 km)

Brynje    (15 km)

Håkaviken    (15 km)

Kattstrupeforsen    (15 km)

Löfsåsen    (15 km)

Lövsåsen    (15 km)

Måläng    (15 km)

Nedre Måläng    (15 km)

Nyvik    (15 km)

Öfvre Måläng    (15 km)

Önsvede    (15 km)

Övre Måläng    (15 km)

Säter    (15 km)

Solberg    (15 km)

Solberg och Sörviken    (15 km)

Vamsta    (15 km)

Västanede    (15 km)

Åkre och Gusta    (16 km)

Gusta    (16 km)

Smedsta    (16 km)

Vällviken    (16 km)

Välviken    (16 km)

Bläka    (17 km)

Bledäng    (17 km)

Gärde    (17 km)

Gruvan    (17 km)

Hägra    (17 km)

Hara    (17 km)

Haraby    (17 km)

Hökbäck    (17 km)

Klösta    (17 km)

Lunne    (17 km)

Mo    (17 km)

Ostra Lund    (17 km)

Rise    (17 km)

Backen    (18 km)

Brattåsen    (18 km)

Ede    (18 km)

Garda    (18 km)

Gärdsta    (18 km)

Hackåsen    (18 km)

Haxäng    (18 km)

Hissmofors    (18 km)

Järsta    (18 km)

Jersta    (18 km)

Korsta och Prästlägden    (18 km)

Svedje    (18 km)

Åsen    (19 km)

Aspåsnäset    (19 km)

Bjärme    (19 km)

Bjerme    (19 km)

Bodal    (19 km)

Hälle    (19 km)

Hissmon    (19 km)

Kälen    (19 km)

Korsta    (19 km)

Månsåsen    (19 km)

Mjäla    (19 km)

Näset    (19 km)

Östra Kälen    (19 km)

Palleråsen    (19 km)

Södra Söre    (19 km)

Tand    (19 km)

Vejmon    (19 km)

Ytteråsen    (19 km)

Angsta    (20 km)

Bjärte    (20 km)

Bodlägden    (20 km)

Bulägden    (20 km)


Landmärken i närheten

Frösöstenen    (nära)

Jämtlands fältjägarregemente    (1 km)

Lista över byggnadsminnen i Jämtlands län    (1 km)

Östersunds rådhus    (1 km)

Arctura    (2 km)

Lövsta Aktivitetscenter    (2 km)

Norrlands artilleriregemente    (2 km)

Östersunds skidstadion    (2 km)

Odenskog    (4 km)

F 4 Frösön    (6 km)

Östersunds Radiostation    (7 km)

Brattåsmasten    (8 km)

Tibrandshögen    (9 km)


Kyrkor i närheten

Östersunds gamla kyrka    (1 km)

Hoppets Kapell    (2 km)

Stora kyrkan    (2 km)

Hornsbergskyrkan    (3 km)

Marielundskyrka    (3 km)

Frösö kyrka    (5 km)

Odensalakyrkan    (5 km)

Heliga Ljusets Kyrka    (7 km)

Ås kyrka    (8 km)

Heliga Ljusets Kapell    (8 km)

Marieby kyrka    (10 km)

Kyrkås gamla kyrka    (11 km)

Rödöns kyrka    (12 km)

Sunne kyrka    (12 km)

Kyrkås nya kyrka    (13 km)

Norderö kyrka    (13 km)

Brunflo kyrka    (14 km)

Krokoms kyrka    (18 km)

Lits kyrka    (18 km)

Marby gamla kyrka    (18 km)

Marby nya kyrka    (18 km)

Lockne kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Runristning