SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kompaniet

Ragunda  |  Jämtlands län

Kompani är ett militärt förband, som ofta är specialiserat för en viss uppgift.

Antalet soldater i ett kompani varierar mellan 80 och 200 man. Chefen för ett kompani är vanligen major eller kapten. Till sitt biträde har han en kompaniadjutant vilken vanligen är en högre underofficer. Ett kompani är den minsta arméenhet som i administrativt och taktiskt hänseende är delvis självständigt.

Ett kompani är en underavdelning till en bataljon eller en brigad, och består av mellan två och sju plutoner. Kavalleriets motsvarighet kallas ofta skvadron. Fram till 1966 var motsvarigheten i det svenska artilleriet batteri.

Namnet kompani kommer etymologiskt av latinets cum och panis och syftar ursprungligen på matlag.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stugubyn    (3 km)


Övriga orter i närheten

Eriksberg    (3 km)

Fisksjölandet    (8 km)

Väster Fisksjölandet    (8 km)

Västra Fisksjölandet    (8 km)

Bomsund    (10 km)

Näfverede    (11 km)

Näverede    (11 km)

Strånäset    (11 km)

Boggsjö    (13 km)

Gransjölandet    (13 km)

Mårdsjö    (13 km)

Mårdsjön    (13 km)

Brynjegård    (14 km)

Strömnäs    (15 km)

Strömsnäs    (15 km)

Höglunda    (16 km)

Ismundsundet    (17 km)

Midskog    (17 km)

Rissna    (17 km)

Selet    (17 km)

Lillsjöhögen    (18 km)

Södra Greningen    (18 km)

Södra Grenningen    (18 km)

Borglunda    (19 km)

Fjällandet    (19 km)

Fugelsta    (19 km)

Källåsen    (19 km)

Sännsjölandet och del av Lillsjöhögen    (19 km)

Norr Greningen    (20 km)

Norra Greningen    (20 km)

Norra Grenningen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Stuguns Gamla Kyrka    (2 km)

Stuguns nya kyrka    (4 km)


Mer information

Vädret kring Kompaniet