SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kakuåsen

Strömsund  |  Jämtlands län

Kakuåsens läge i Jämtlands län

Kakuåsen är en drygt 200 år gammal by i Gåxsjö socken, Strömsunds kommun, Jämtland (Jämtlands län)som ligger mellan byarna Brattåsen och Ottsjön. År 1807 flyttade de två första nybyggarfamiljerna in i Kakuåsen; dragonen Nils Lars Kjempe och hustrun Gölin Mortensdotter samt torparen Per Carlsson med hustru Lisbeth Jacobsdotter och barnen Carl och Gölin. Som mest fanns i mitten på 1920-talet en befolkning på runt 200 invånare, men därefter har befolkningen stadigt minskat och idag (2010) har byn endast 31 invånare.

Då man i byn främst livnärt sig på jord- och skogsbruk som var små och inte så bärkraftiga, gick det fort med nedläggningarna vid rationaliseringarna på 1930-1950-talen. Då fanns cirka 25 jordbruk i byn jämfört med endast ett idag. Effektiviseringen av skogsbruket ledde även det till en rationalisering som ledde till färre arbetstillfällen i byn. Då staten satsade mer på utbyggnaden av industrin och infrastrukturen i de södra delarna av Sverige ledde det till att många flyttade söderut. Staten hjälpte även aktivt till med ekonomisk flytthjälp.

Innan rationaliseringarna fanns både skola, affärer samt post- och telestationer i byn, men idag finns inget av detta kvar, en utveckling som skett i flertalet mindre byar i Norrlands inland.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Hallen    (11 km)

Sikås    (17 km)


Övriga orter i närheten

Lomåsen    (4 km)

Skafbränna    (4 km)

Skavbränna    (4 km)

Brattåsen    (6 km)

Norra Ottsjö    (6 km)

Västra Ottsjön    (6 km)

Sigridvallen    (7 km)

Klumpen    (8 km)

Axelåsell    (10 km)

Axelåsmoarna    (10 km)

Nyland    (10 km)

Väster Nyland    (11 km)

Hvitvattnet    (12 km)

Lövsjö    (12 km)

Raftsjöhöjden    (12 km)

Västra Lövsjön    (12 km)

Vitvattnet    (12 km)

Forsåsen    (13 km)

Jämtlands Sikås    (13 km)

Laxsjo    (13 km)

Löfsjön    (13 km)

Lövsjön    (13 km)

Småland    (13 km)

Flykälen    (14 km)

Ollebacken    (14 km)

Sikåskälen    (14 km)

Yxskaftkälen    (14 km)

Yyskaftkälen    (14 km)

Hovdet    (15 km)

Laxviken    (15 km)

Nordvalla    (15 km)

Sandviken    (15 km)

Raftälven    (16 km)

Sandviksjön    (16 km)

Fyrkälen    (17 km)

Mörtsjö    (17 km)

Mörtsjön    (17 km)

Munkflohögen    (17 km)

Tornäs    (17 km)

Västra Laxviken    (17 km)

Hedningsflokälen    (18 km)

Knutbränna    (18 km)

Hallhåxåsen    (19 km)

Håxåsen    (19 km)

Hökvattnet    (20 km)

Storåbränna    (20 km)


Kyrkor i närheten

Gåxsjö kyrka    (9 km)

Laxsjö kyrka    (13 km)


Mer information

Vädret kring Kakuåsen