SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Yxskaftkälen

Strömsund  |  Jämtlands län

Yxskaftkälen är en by i Gåxsjö socken, Strömsunds kommun i Jämtland, som grundades 1758 och har (2011) omkring 75 invånare.

Yxskaftkälen, som ligger 407 meter över havet, är en typisk så kallad höghöjdsby. Idag finns bara ett fåtal jordbrukare kvar i byn, endast en mjölkgård och en avelsgård i dag i drift. Byns ursprungliga odlingslandskap hålls ändå öppet vilket gör Yxskaftkälen till en värdefull plats i kulturgeografiskt avseende. Markerna runt byn domineras av låglänta tall- och granskogar och vidsträckta myrmarker. Dessa områden har på sina ställen en varierande och artrik flora.

I byn finns Lusthuset, en utomhusanläggning med modelljärnväg som marknadsförs som Sveriges största vattenträdgård. Där finns även en mindre kiosk med servering. Bland övriga företag märks en handelsträdgård.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Näsviken    (16 km)

Näsviken Strömsund    (17 km)

Sikås    (19 km)


Övriga orter i närheten

Jämtlands Sikås    (4 km)

Hallhåxåsen    (6 km)

Håxåsen    (6 km)

Bredkälen    (9 km)

Hedningsflokälen    (10 km)

Nyland    (10 km)

Sigridvallen    (10 km)

Väster Nyland    (10 km)

Lomåsen    (11 km)

Flykälen    (12 km)

Gisselås    (13 km)

Hvitvattnet    (13 km)

Södra Öhn    (13 km)

Vitvattnet    (13 km)

Brattåsen    (14 km)

Hallen    (14 km)

Hallviken    (14 km)

Kakuåsen    (14 km)

Fagerdal    (15 km)

Fagersdal    (15 km)

Tullingsås    (15 km)

Älghallen    (17 km)

Grenåskälen    (18 km)

Norra Ottsjö    (18 km)

Västra Ottsjön    (18 km)

Kärräset    (19 km)

Kärrnäset    (19 km)

Klumpen    (19 km)

Sikåskälen    (19 km)

Skafbränna    (19 km)

Skavbränna    (19 km)

Bye    (20 km)

Öjaren    (20 km)

Storåbränna    (20 km)


Kyrkor i närheten

Gåxsjö kyrka    (13 km)

Ströms kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Yxskaftkälen