SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Boeryd

Sävsjö  |  Jönköpings län

Boerydsberget är ett naturreservat i Jönköpings kommun i Småland.

Reservatet är skyddat sedan 2014 och är 37 hektar stort. Boerydsberget ligger direkt öster om turistvägen mellan Gränna och Ödeshög vid byn Boeryd. Det är en långsträckt västvänd brant med diverse lövskogsträd. Höjdskillnaden är cirka 80 meter. Berget ingår i biosfärsområdet Östra Vätterbranterna.

Dominerande trädslag är ek, alm, ask, lind och gran. Ett stort antal signalarter och rödlistade arter bland kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter har hittats i naturreservatet. Bland växtarter nämns tandrot, vätteros, ramslök, trolldruva, underviol, gulsippa, sårläka och hässleklocka.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Småland    (17 km)


Mindre orter i närheten

Lamhult    (12 km)

Lammhult    (12 km)

Landsbro    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Björnö    (11 km)

Björnö Växjö    (11 km)

Rörvik    (11 km)

Burseryd    (15 km)


Övriga orter i närheten

Äpplaryd    (2 km)

Loftsryd    (2 km)

Angseboda    (3 km)

Sjöända    (3 km)

Kännestubba    (4 km)

Lönås    (4 km)

Nässja    (4 km)

Rya    (4 km)

Biskopsberg    (5 km)

Svältestorp    (5 km)

Yggersryd    (5 km)

Fraggahult    (6 km)

Griggatorp    (6 km)

Hångeryd    (6 km)

Hisshult    (6 km)

Holma    (6 km)

Hulebo    (6 km)

Huluboda    (6 km)

Lönelid    (6 km)

Allgunnaryd    (7 km)

Böllingetorp    (7 km)

Broddatorp    (7 km)

Buddatorp    (7 km)

Eskilstorp    (7 km)

Kallsjö    (7 km)

Knutstorp    (7 km)

Silkeryd    (7 km)

Älmeberg    (8 km)

Gistingstorp    (8 km)

Häggatorp    (8 km)

Hjälmaryd    (8 km)

Rulla    (8 km)

Strålsund    (8 km)

Asaryd    (9 km)

Hökhult    (9 km)

Holm    (9 km)

Kålberga    (9 km)

Linderyd    (9 km)

Lövås    (9 km)

Puketorp    (9 km)

Årset    (10 km)

Björnhult    (10 km)

Fröset    (10 km)

Kättorp    (10 km)

Barkaryd    (11 km)

Bjärknäs    (11 km)

Björknäs    (11 km)

Granhult    (11 km)

Hyltan    (11 km)

Norra Målen    (11 km)

Solkaryd    (11 km)

Torp    (11 km)

Hag    (12 km)

Horsaryd    (12 km)

Hulu    (12 km)

Hundåsen    (12 km)

Lilla Barkaryd    (12 km)

Slageryd    (12 km)

Stigåsa    (12 km)

Tråsås    (12 km)

Älgaryd    (13 km)

Anderstorp    (13 km)

Äsprilla    (13 km)

Esprilla    (13 km)

Fageräng    (13 km)

Gisshult    (13 km)

Linnevik    (13 km)

Ljunganäs    (13 km)

Ryd    (13 km)

Skärsjö    (13 km)

Susingstorp    (13 km)

Tåssegärde    (13 km)

Åskog    (14 km)

Björka    (14 km)

Brunseryd    (14 km)

Gudmundsås    (14 km)

Håknahult    (14 km)

Klerebo    (14 km)

Kyrkotorp    (14 km)

Lädja    (14 km)

Lövhult    (14 km)

Ormestorp    (14 km)

Allsarp    (15 km)

Alsarp    (15 km)

Bodaryd    (15 km)

Brohult    (15 km)

Dragsnäs    (15 km)

Föreberg    (15 km)

Källreda    (15 km)

Norra Hetseryd    (15 km)

Nya Hjälmseryd    (15 km)

Skärbäck    (15 km)

Slätthult    (15 km)

Stenshult    (15 km)

Ugglehult    (15 km)

Uggleryd    (15 km)

Axaryd    (16 km)

Bråna    (16 km)

Bredhult    (16 km)

Hällaryd    (16 km)

Hökhemmet    (16 km)

Holmesås    (16 km)

Klackhult    (16 km)

Munkatorp    (16 km)

Västerkvarn    (16 km)

Björka    (17 km)

Broby    (17 km)

Holkastorp    (17 km)

Hultagård    (17 km)

Lilla Moshult    (17 km)

Mo    (17 km)

Rosenholm    (17 km)

Sandebo    (17 km)

Sandsberg    (17 km)

Simonsryd    (17 km)

Skärshult    (17 km)

Skärsmo    (17 km)

Stora Moshult    (17 km)

Förhult    (18 km)

Gigaryd    (18 km)

Hörjesås    (18 km)

Karstorp    (18 km)

Matkull    (18 km)

Aplehult    (19 km)

Applehult    (19 km)

Boda    (19 km)

Ekhult    (19 km)

Ernatorp    (19 km)

Holma    (19 km)

Hulta    (19 km)

Kullskog    (19 km)

Mäjensjö    (19 km)

Mejensjö    (19 km)

Norra Ljunga    (19 km)

Nykulla    (19 km)

Sandbäcken    (19 km)

Sandvik    (19 km)

Sibbarp    (19 km)

Stenkulla    (19 km)

Torset    (19 km)

Vallsjöbaden    (19 km)

Västra Målajord    (19 km)

Äskås    (20 km)

Bränderyd    (20 km)

Eskås    (20 km)

Fagerås    (20 km)

Klinthult    (20 km)

Ramsås    (20 km)

Slättö    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (11 km)

Runristning    (12 km)

Eksjöhovgård    (18 km)


Kyrkor i närheten

Asa Kyrka    (8 km)

Hultsjö Kyrka    (9 km)

Bäckaby Kyrka    (11 km)

Fröderyds Kyrka    (12 km)

Lammhults Kyrka    (12 km)

Ramkvilla Kyrka    (12 km)

Skepperstads Kyrka    (13 km)

Stockaryds Kyrka    (13 km)

Hjälmseryds Kyrka    (14 km)

Hjärtlanda Kyrka    (14 km)

Hjälmseryds Gamla Kyrka    (16 km)

Tolgs Kyrka    (16 km)

Aneboda Kyrka    (17 km)

Bergs Kyrka    (17 km)

Lannaskede gamla kyrka    (17 km)

Lannaskede Kyrka    (17 km)

Norra Ljunga Kyrka    (18 km)

Södra Solberg Kyrka    (18 km)

Södra Solberga kyrka    (18 km)

Vallsjö Gamla Kyrka    (18 km)

Vallsjö Kyrka    (18 km)

Vallsjö nya kyrka    (19 km)

Lannaskede Myresjö Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Boeryd