SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Norra Målen

Sävsjö  |  Jönköpings län

Norrländska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Det omfattar svenska dialekter i huvudparten av Norrland utom i Gästrikland och södra Hälsingland, där sveamål talas. Undantag är också genuina folkmål från Härjedalen och nordvästra Jämtland (Frostviken), som traditionellt brukar räknas som varianter av den norska dialekten trönderska, medan jämtskan i övrigt betraktas som norrländskt mål präglat av att vara mellanled mellan de dialekter som talas vid den norrländska kusten och trönderskan i Trøndelag i Norge.

De norrländska målens sydgräns mot sveamålen går genom Hälsingland, så att de nordhälsingska målen räknas till de norrländska dialekterna och de sydhälsingska till de uppsvenska målen. En alternativ dragning följer Medelpads sydgräns.

Svenskans gamla nordgräns i Norrbottens kustland följde i stort sett den östra och norra gränsen för Nederkalix och Överkalix socknar. I lappmarkerna gick en ungefärlig språkgräns från nordspetsen av Överkalix socken i en båge mot söder till Porjus, varefter den följde Stora Luleälv till gränsen mot Norge.

De svenska dialekter som har sitt ursprung i fornnordiskan ska inte förväxlas med de finsk-ugriska språk (nord- och sydsamiska samt meänkielidialekter) som funnits mycket längre i åtminstone de nordligaste delarna av Norrland. Dessa språk har många lånord från nordiska språk, medan det finns få exempel på det omvända. Dock finns några studier som diskuterar möjligheten att vissa särdrag i nordskandinaviska dialekter, inklusive finlandssvenska, tornedalssvenska, norrländska och nordnorska mål, härrör från assimilering av finsk- och samisktalande personer i nordisktalande kultur.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Lamhult    (13 km)

Lammhult    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rörvik    (6 km)

Björnö    (12 km)

Björnö Växjö    (12 km)

Burseryd    (14 km)


Övriga orter i närheten

Björnhult    (1 km)

Hag    (2 km)

Horsaryd    (2 km)

Stigåsa    (2 km)

Anderstorp    (3 km)

Fageräng    (3 km)

Susingstorp    (3 km)

Allgunnaryd    (4 km)

Älmeberg    (4 km)

Kålberga    (4 km)

Linnevik    (4 km)

Böllingetorp    (5 km)

Brohult    (5 km)

Häggatorp    (5 km)

Norra Hetseryd    (5 km)

Västerkvarn    (5 km)

Yggersryd    (5 km)

Allsarp    (6 km)

Alsarp    (6 km)

Axaryd    (6 km)

Biskopsberg    (6 km)

Gistingstorp    (6 km)

Hällaryd    (6 km)

Holma    (6 km)

Hundåsen    (6 km)

Lönelid    (6 km)

Ormestorp    (6 km)

Ryd    (6 km)

Svältestorp    (6 km)

Kättorp    (7 km)

Klerebo    (7 km)

Nya Hjälmseryd    (7 km)

Brunseryd    (8 km)

Buddatorp    (8 km)

Föreberg    (8 km)

Kännestubba    (8 km)

Lönås    (8 km)

Tråsås    (8 km)

Äpplaryd    (9 km)

Bjärknäs    (9 km)

Björka    (9 km)

Björknäs    (9 km)

Eskilstorp    (9 km)

Griggatorp    (9 km)

Hyltan    (9 km)

Linderyd    (9 km)

Mo    (9 km)

Rya    (9 km)

Hisshult    (10 km)

Holm    (10 km)

Klinthult    (10 km)

Nässja    (10 km)

Sjöända    (10 km)

Skärshult    (10 km)

Aplehult    (11 km)

Applehult    (11 km)

Bodaryd    (11 km)

Boeryd    (11 km)

Ekhult    (11 km)

Holkaryd    (11 km)

Norra Ljunga    (11 km)

Skärsjö    (11 km)

Köpstad    (12 km)

Loftsryd    (12 km)

Lundby    (12 km)

Solkaryd    (12 km)

Strålsund    (12 km)

Svensbygd    (12 km)

Uggleryd    (12 km)

Angseboda    (13 km)

Fraggahult    (13 km)

Intäkt    (13 km)

Komstad    (13 km)

Långö    (13 km)

Mäjensjö    (13 km)

Mejensjö    (13 km)

Mossaryd    (13 km)

Fröset    (14 km)

Gigaryd    (14 km)

Hångeryd    (14 km)

Hökhemmet    (14 km)

Horveryd    (14 km)

Hulebo    (14 km)

Huluboda    (14 km)

Kallsjö    (14 km)

Sandvik    (14 km)

Boda    (15 km)

Boestad    (15 km)

Gåeryd    (15 km)

Hjälmaryd    (15 km)

Rickelstorp    (15 km)

Sibbarp    (15 km)

Silkeryd    (15 km)

Skuggebo    (15 km)

Slättö    (15 km)

Torset    (15 km)

Årset    (16 km)

Hökhult    (16 km)

Hultagård    (16 km)

Knutstorp    (16 km)

Möcklehult    (16 km)

Sandbäcken    (16 km)

Skärsmo    (16 km)

Vallsjöbaden    (16 km)

Broddatorp    (17 km)

Femtinge    (17 km)

Förhult    (17 km)

Håknahult    (17 km)

Hulta    (17 km)

Ljunganäs    (17 km)

Rulla    (17 km)

Ugglehult    (17 km)

Äsprilla    (18 km)

Bjärkaryd    (18 km)

Esprilla    (18 km)

Gettersryd    (18 km)

Puketorp    (18 km)

Rumleborg    (18 km)

Asaryd    (19 km)

Broby    (19 km)

Forsa    (19 km)

Granhult    (19 km)

Lädja    (19 km)

Lämmarp    (19 km)

Lövhult    (19 km)

Ohs    (19 km)

Os    (19 km)

Os Värnamo    (19 km)

Osbruk    (19 km)

Siggaskog    (19 km)

Skruva    (19 km)

Slätthult    (19 km)

Västrahyn    (19 km)

Älmhult    (20 km)

Lövås    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (10 km)

Eksjöhovgård    (13 km)


Kyrkor i närheten

Stockaryds Kyrka    (4 km)

Hjälmseryds Gamla Kyrka    (6 km)

Hjälmseryds Kyrka    (7 km)

Hultsjö Kyrka    (8 km)

Hjärtlanda Kyrka    (9 km)

Norra Ljunga Kyrka    (10 km)

Vrigstads kyrka    (11 km)

Skepperstads Kyrka    (12 km)

Lammhults Kyrka    (13 km)

Vallsjö Kyrka    (14 km)

Vallsjö nya kyrka    (14 km)

Hylletofta Kyrka    (15 km)

Bondkyrkan    (16 km)

Nydala kloster    (16 km)

Nydala Kyrka    (16 km)

Vallsjö Gamla Kyrka    (16 km)

Fröderyds Kyrka    (17 km)

Aneboda Kyrka    (18 km)

Asa Kyrka    (18 km)

Bringetofta Kyrka    (18 km)

Lannaskede gamla kyrka    (19 km)

Lannaskede Kyrka    (19 km)

Bäckaby Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Norra Målen