SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Intäkt

Värnamo  |  Jönköpings län

Intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till perioden den avser.

Observera skillnaden mellan intäkt, inkomst och inbetalning i samband med bokföring. En inbetalning uppstår när företaget erhåller någon form av likvida medel. En intäkt uppstår när företaget utför en prestation (varuleverans, utförande av en tjänst) och bokföringen är normalt knuten till faktureringen. Den kan dock behöva periodiseras (fördelas över tiden) om prestationen utförs över flera år. Inkomst är ett allmänt begrepp och uppkommer vid själva försäljningstillfället (men ska inte bokföras så länge inte fakturering skett).

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Lamhult    (13 km)

Lammhult    (13 km)

Bor    (19 km)

Bor Värnamo    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rörvik    (10 km)

Björnö    (14 km)

Björnö Växjö    (14 km)


Övriga orter i närheten

Sandvik    (nära)

Aplehult    (2 km)

Applehult    (2 km)

Skuggebo    (2 km)

Ekhult    (3 km)

Mo    (4 km)

Skärshult    (4 km)

Svensbygd    (4 km)

Ohs    (5 km)

Os    (5 km)

Osbruk    (5 km)

Föreberg    (6 km)

Klinthult    (6 km)

Långö    (6 km)

Nya Hjälmseryd    (6 km)

Os Värnamo    (6 km)

Rumleborg    (6 km)

Slättö    (6 km)

Allsarp    (7 km)

Älmhult    (7 km)

Alsarp    (7 km)

Björka    (7 km)

Gigaryd    (7 km)

Klerebo    (7 km)

Axaryd    (8 km)

Boda    (8 km)

Bodaryd    (8 km)

Möcklehult    (8 km)

Ryd    (8 km)

Brohult    (9 km)

Gallnås    (9 km)

Gunnamo    (9 km)

Hundåsen    (9 km)

Uggleryd    (9 km)

Älgaryd    (10 km)

Gåeryd    (10 km)

Gölsebo    (10 km)

Hökhemmet    (10 km)

Linnevik    (10 km)

Stora Hyltan    (10 km)

Anderstorp    (11 km)

Boestad    (11 km)

Fageräng    (11 km)

Hag    (11 km)

Hisinge    (11 km)

Holkaryd    (11 km)

Horsaryd    (11 km)

Lyåsa    (11 km)

Målen    (11 km)

Sandbäcken    (11 km)

Susingstorp    (11 km)

Bjärknäs    (12 km)

Björknäs    (12 km)

Gimarp    (12 km)

Gimmarp    (12 km)

Kålberga    (12 km)

Radhult    (12 km)

Råhult    (12 km)

Ramnås    (12 km)

Skärsmo    (12 km)

Skruva    (12 km)

Västerkvarn    (12 km)

Älmeberg    (13 km)

Björnhult    (13 km)

Förhult    (13 km)

Norra Hetseryd    (13 km)

Norra Målen    (13 km)

Ugglekull    (13 km)

Allgunnaryd    (14 km)

Björnhult    (14 km)

Jönshult    (14 km)

Mjöhult    (14 km)

Risbygd    (14 km)

Skaverås    (14 km)

Stigåsa    (14 km)

Ekeberg    (15 km)

Hällaryd    (15 km)

Hässleberg    (15 km)

Lönelid    (15 km)

Lundby    (15 km)

Madebråten    (15 km)

Siggaskog    (15 km)

Hemmershult    (16 km)

Hisshult    (16 km)

Hult    (16 km)

Köpstad    (16 km)

Strålsund    (16 km)

Svältestorp    (16 km)

Tuddabo    (16 km)

Ugglehult    (16 km)

Åboda    (17 km)

Bredahorva    (17 km)

Föreberg    (17 km)

Håknahult    (17 km)

Horveryd    (17 km)

Hullevik    (17 km)

Järnboda    (17 km)

Nederby    (17 km)

Ormestorp    (17 km)

Yggersryd    (17 km)

Biskopsberg    (18 km)

Böllingetorp    (18 km)

Gräshult    (18 km)

Hylte    (18 km)

Tagel    (18 km)

Äpplaryd    (19 km)

Drömminge    (19 km)

Fagerhult    (19 km)

Fraggahult    (19 km)

Häggatorp    (19 km)

Holma    (19 km)

Långshult    (19 km)

Moeboda    (19 km)

Moheboda    (19 km)

Sjöända    (19 km)

Skaftarp    (19 km)

Slätthult    (19 km)

Torp    (19 km)

Boda    (20 km)

Gistingstorp    (20 km)

Norra Ljunga    (20 km)

Vångsnäs    (20 km)

Väshult    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hjälmseryds Kyrka    (7 km)

Bondkyrkan    (11 km)

Hjälmseryds Gamla Kyrka    (11 km)

Nydala kloster    (11 km)

Nydala Kyrka    (11 km)

Gällaryds Kyrka    (13 km)

Lammhults Kyrka    (13 km)

Vrigstads kyrka    (14 km)

Fryele Kyrka    (15 km)

Stockaryds Kyrka    (15 km)

Aneboda Kyrka    (16 km)

Hagshults kyrka    (17 km)

Norra Ljunga Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Intäkt