SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Långshult

Värnamo  |  Jönköpings län

Långshult är en by belägen i Rydaholms socken, Östbo härad i Värnamo kommun.

Byn ligger på en moränrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Byns marker avgränsas i öster av sjön Lången och i väster av Årån. Den ursprungliga byn som då var samlad tros ha sina rötter i medeltiden. Bosättningarna i Långshult var då en avgärdad del av Horda by som den tillhörde fram storskiftet 1777-78.

Det första kända skriftliga belägget av Långshult finns i ett brev från 1407.

I början av 1860-talet genomfördes laga skifte i Långshult. Gårdarna flyttades då ut från den gemensamma by tomten som var centralt belägen i byn. Bebyggelsen hamnade nu glest utspridd utmed en byväg som än idag går igenom inägomarken i nord-sydlig riktning. De fastighetsgränser som fastställdes vid laga skiftet finns i stort sett kvar oförändrade än i dag.

Kulturlandskapet i Långshult präglas av att åkrarna är omgärdade av stenmurar. Huvuddelen av murarna är uppförda före laga skiftet. Till byns kulturhistoriska lämningar hör också ett stort antal väghållningsstenar, två loftbodar och en linbasta. I ängsmarkerna utmed Årån finns många ängslador. Några av ladorna är äldre knuttimrade hus från tiden innan ängarna utmed ån uppodlades.

Invånarantalet är för närvarande 19 personer.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Bor    (6 km)

Bor Värnamo    (6 km)

Smålands Rydaholm    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Horda    (6 km)

Åminne    (16 km)


Övriga orter i närheten

Långstorp    (2 km)

Hylte    (3 km)

Ekeberg    (4 km)

Hult    (4 km)

Skaftarp    (4 km)

Tuddabo    (4 km)

Borningarp    (5 km)

Hestra    (5 km)

Grankärr    (6 km)

Kolvarp    (6 km)

Risbygd    (6 km)

Skaverås    (6 km)

Ugglekull    (6 km)

Björnhult    (7 km)

Sjuhult    (7 km)

Tagel    (7 km)

Hullevik    (8 km)

Lökaryd    (8 km)

Madebråten    (8 km)

Föreberg    (9 km)

Gimarp    (9 km)

Gimmarp    (9 km)

Löpaskog    (9 km)

Lyåsa    (9 km)

Ramnås    (9 km)

Rubblarp    (9 km)

Sutarekullen    (9 km)

Upplid    (9 km)

Upplö    (9 km)

Boaryd    (10 km)

Drömminge    (10 km)

Gölsebo    (10 km)

Gunnamo    (10 km)

Räfsebo    (10 km)

Älgaryd    (11 km)

Käxås    (11 km)

Kexås    (11 km)

Målen    (11 km)

Nederled    (11 km)

Sävrarp    (11 km)

Wret    (11 km)

Bästerna    (12 km)

Hässleberg    (12 km)

Hjälshammar    (12 km)

Kulla    (12 km)

Lindstad    (12 km)

Ulås    (12 km)

Åboda    (13 km)

Agnaryd    (13 km)

Bredahorva    (13 km)

Hjälmsänga    (13 km)

Kängshult    (13 km)

Lusseboda    (13 km)

Moeboda    (13 km)

Moheboda    (13 km)

Os Värnamo    (13 km)

Rolstorp    (13 km)

Skruva    (13 km)

Stora Hyltan    (13 km)

Torp    (13 km)

Arnhult    (14 km)

Hakatorp    (14 km)

Mäxarp    (14 km)

Möcklehult    (14 km)

Ohs    (14 km)

Os    (14 km)

Osbruk    (14 km)

Tånnö    (14 km)

Tolestorp    (14 km)

Villarp    (14 km)

Bråten    (15 km)

Hjortsjö    (15 km)

Holmebo    (15 km)

Luveryd    (15 km)

Nederby    (15 km)

Spånhyltan    (15 km)

Tostarp    (15 km)

Tryggarp    (15 km)

Åminne Bruk    (16 km)

Boda    (16 km)

Härlatorp    (16 km)

Korsmon    (16 km)

Mossle    (16 km)

Sandbäcken    (16 km)

Slättö    (16 km)

Vångsnäs    (16 km)

Älmhult    (17 km)

Flattinge    (17 km)

Förhult    (17 km)

Gigaryd    (17 km)

Hornaryd    (17 km)

Klasentorp    (17 km)

Linnås    (17 km)

Skuggebo    (17 km)

Vitteryd    (17 km)

Hörda    (18 km)

Hössjö    (18 km)

Kvänarp    (18 km)

Skärsmo    (18 km)

Västhorja    (18 km)

Gallnås    (19 km)

Hökhemmet    (19 km)

Hyalt    (19 km)

Intäkt    (19 km)

Kylahov    (19 km)

Mårarp    (19 km)

Norra Brusås    (19 km)

Rumleborg    (19 km)

Sandvik    (19 km)

Skriperyd    (19 km)

Transval    (19 km)

Alandsryd    (20 km)

Elofstorp    (20 km)

Uggleryd    (20 km)

Vegby    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (5 km)

Lista över byggnadsminnen i Jönköpings län    (15 km)

Smålands Konstarkiv    (15 km)

Smålands runinskrifter 31    (15 km)

Vandalorum    (15 km)

Runristning    (16 km)

Finnvedsvallen    (18 km)


Kyrkor i närheten

Gällaryds Kyrka    (6 km)

Voxtorps Kyrka    (9 km)

Rydaholms Kyrka    (10 km)

Tånnö Kyrka    (12 km)

Mistelås Kyrka    (13 km)

Mariakyrkan    (16 km)

Hångers Kyrka    (17 km)

Sankt Johannes Kyrka    (17 km)

Slätthögs Kyrka    (17 km)

Värnamo Kyrka    (17 km)

Dörarps Kyrka    (18 km)

Aneboda Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Långshult