SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Rydaholms Kyrka

Värnamo  |  Jönköpings län

Rydaholms kyrka

Rydaholms kyrka är en kyrkobyggnad strax utanför Rydaholm, Rydaholms församling, Värnamo kommun, Växjö stift.

Rydaholmskyrkan är från 1100-talet och anses jämte Sigfridsdomen i Växjö i flera avseenden varit mönstergivande. Rydaholms kyrka ombyggdes på 1700-talet, då det gamla långhuset ansågs alltför litet för socknens befolkning. Vid ombyggnaden behölls det stora tornet, försett med två spiror, och det är detta som gör kyrkan till den sevärdhet den är. Om den tidigare rika skulpturala utsmyckningen vittnar åtskilliga rester, inmurade i tornet och södra vapenhuset. Portalerna ha varit profilerade och prydda av kolonner. En av stenrelieferna föreställer Sankt Göran i striden med drakar.

Från Rydaholms kyrka härstammar den ryktbara så kallade Rydaholmskistan, nu i Statens historiska museum. Den med järnornament rikt utsmyckade kistan, tillverkad av en inhemsk konstfärdig smed, återger scener ur Karl den stores och S:t Egidius båda legenderna väl spridda i bygden genom cistercienserna (munkarna) i Nydala kloster.

Kyrkans dopfunt är även ett skulpturarbete i sten av stort konstnärliga värde. I de valvbågiga bildfälten på karet syns djurbilder och människofigurer, bl. a. den helige Laurentius. Längre ned finns runt om dopfuntens fot en rad skägglösa människohuvuden i hög relief.

Peter Wieselgren har gjort gällande att Rydaholm till och med varit konungastad och biskopssäte. Staden skulle ha hetat Ytterstad och vilken en gammal sägen berättar att den blev förstörd genom ett angrepp från Värendssidan, vid vilket tillfälle konungen flydde genom ”Kungsledet” i norr. Andra namn som ”Kungsstolen” och ”Kungsgraven” skulle också bevisa det forntida konungasätet på orten. Den gamle småländske hävdaforskaren Alvin anser att kyrkan ursprungligen var ett hedniskt tempel.

Wieselgren har trott sig på en i kyrkan befintlig runsten kunna läsa att tornet och kyrkan uppförts år 1100 av Algotr i Bor. I den södra ljudöppningen på kyrkans torn finns en relief med bilden av en biskop, biskopsreliefen, som av några ansetts vara ett indicium på att det funnits en biskop i Rydaholm, kanske fram till att Växjö stift bildades på 1170-talet. De flesta ser detta dock som lösa spekulationer.

Kyrkoherde i Rydaholm under nära 50 år, 1825-73, var Carl Emanuel Bexell som gjorde socknen till banbrytande för nykterhetsrörelsen i Sverige och redan på 1820-talet genom beslut på kyrkstämman i Rydaholm bildade Sveriges första nykterhetsförening.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Smålands Rydaholm    (1 km)

Bor Värnamo    (15 km)

Bor    (16 km)

Lagan    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Horda    (5 km)

Hjortsberga    (13 km)

Hjortsberga Alvesta    (14 km)

Torpsbruk    (19 km)


Övriga orter i närheten

Nederled    (1 km)

Upplid    (1 km)

Upplö    (1 km)

Lindstad    (3 km)

Lökaryd    (3 km)

Löpaskog    (3 km)

Sävrarp    (3 km)

Torp    (3 km)

Rubblarp    (4 km)

Sutarekullen    (4 km)

Wret    (4 km)

Boaryd    (5 km)

Grankärr    (5 km)

Hjälmsänga    (5 km)

Kolvarp    (5 km)

Luveryd    (5 km)

Tostarp    (5 km)

Tryggarp    (5 km)

Hjortsjö    (6 km)

Holmebo    (6 km)

Linnås    (6 km)

Räfsebo    (6 km)

Spånhyltan    (6 km)

Villarp    (6 km)

Agnaryd    (7 km)

Borningarp    (7 km)

Hestra    (7 km)

Mäxarp    (7 km)

Korsmon    (8 km)

Sjuhult    (8 km)

Skriperyd    (8 km)

Transval    (8 km)

Hyalt    (9 km)

Kängshult    (9 km)

Käxås    (9 km)

Kexås    (9 km)

Långstorp    (9 km)

Skaftarp    (9 km)

Hylte    (10 km)

Långshult    (10 km)

Lusseboda    (10 km)

Arnhult    (11 km)

Assareköp    (11 km)

Bästerna    (11 km)

Hakatorp    (11 km)

Härlatorp    (11 km)

Hörda    (11 km)

Hult    (11 km)

Kulla    (11 km)

Mårarp    (11 km)

Hullevik    (12 km)

Hult    (12 km)

Tolestorp    (12 km)

Tuddabo    (12 km)

Borsna    (13 km)

Föreberg    (13 km)

Kvänarp    (13 km)

Lyngsåsa    (13 km)

Bråten    (14 km)

Ekeberg    (14 km)

Elofstorp    (14 km)

Klövaryd    (14 km)

Ljunga    (14 km)

Madebråten    (14 km)

Moeboda    (14 km)

Moheboda    (14 km)

Sköldstad    (14 km)

Ulvagraven    (14 km)

Åboda    (15 km)

Bredahorva    (15 km)

Flattinge    (15 km)

Hössjö    (15 km)

Klasentorp    (15 km)

Forsa    (16 km)

Hässleberg    (16 km)

Risbygd    (16 km)

Skaverås    (16 km)

Tesås    (16 km)

Ugglekull    (16 km)

Uråsa    (16 km)

Vret    (16 km)

Grännaforsa    (17 km)

Hallsjö    (17 km)

Lyåsa    (17 km)

Målen    (17 km)

Piggaboda    (17 km)

Rolstorp    (17 km)

Tagel    (17 km)

Tuna    (17 km)

Vångsnäs    (17 km)

Vegby    (17 km)

Åby    (18 km)

Björnhult    (18 km)

Fållen    (18 km)

Hjärtanäs    (18 km)

Hulje    (18 km)

Lönshult    (18 km)

Målaskog    (18 km)

Ryd    (18 km)

Spånhult    (18 km)

Sunnerå    (18 km)

Vitteryd    (18 km)

Änganäs    (19 km)

Blädingeås    (19 km)

Blädingsås    (19 km)

Boatorp    (19 km)

Horda    (19 km)

Ingelstad    (19 km)

Långhult    (19 km)

Norra Vare    (19 km)

Skruva    (19 km)

Tånnö    (19 km)

Torset    (19 km)

Drömminge    (20 km)

Gimarp    (20 km)

Gimmarp    (20 km)

Gölsebo    (20 km)

Gunnamo    (20 km)

Hjälmaryd    (20 km)

Musteryd    (20 km)

Ramnås    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (11 km)

Runristning    (16 km)

Smålands runinskrifter 31    (16 km)

Hallsjö kyrkoruin    (17 km)

Kronobergshed    (18 km)


Kyrkor i närheten

Mistelås Kyrka    (6 km)

Hjortsberga kyrka    (14 km)

Kvenneberga Kapell    (15 km)

Slätthögs Kyrka    (15 km)

Dörarps Kyrka    (16 km)

Gällaryds Kyrka    (16 km)

Ryssby Kyrka    (16 km)

Moheda Kyrka    (18 km)

Tånnö Kyrka    (18 km)

Voxtorps Kyrka    (18 km)

Berga Kyrka    (19 km)

Lekaryds Kyrka    (19 km)

Skogskyrkan    (20 km)


Mer information

Vädret kring Rydaholms Kyrka