SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Böda Skogsjärnväg

Borgholm  |  Kalmar län

Böda Skogsjärnväg är en museijärnväg på norra Öland. Banan som är 4,2 km lång och en smalspårsbana med spårvidden 600 mm, trafikerar sträckan Fagerrör–Trollskogen i Böda Kronopark en bit norr om orten Böda. I Fagerrör finns lokstall och stationshus. Ibland trafikeras sträckan med ånglok, i övrigt motorlok.

Banan drivs av Museiföreningen Böda Skogsjärnväg, som bildades 21 juli 1974 med avsikt att återuppbygga och trafikera en lämplig delsträcka av den nedlagda skogsjärnvägen samt bevara föremål och i drift visa lok och vagnar från den gamla skogsjärnvägsepoken 1908–1959 i kronoparken.

Föreningens två ånglok, Mormor och Karolina (det sistnämnda från numer nedlagda Sollentuna Enskilda Järnväg), är för närvarande avställda på grund av underkända ångpannor. I april 2008 erhöll föreningen 100 000 kr i bidrag från Riksantikvarieämbetet för att kunna åtgärda ångloksbristen och i september 2012 provkördes originalloket Mormor från kronoparkstiden för första gången med sin nya ångpanna.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Byxelkrok    (7 km)

Löttorp    (18 km)


Övriga orter i närheten

Grankulla    (2 km)

Böda kronopark    (4 km)

Getterum    (4 km)

Grankullavik    (4 km)

Nabbelund    (5 km)

Torp    (6 km)

Byxelkroken    (7 km)

Hunderum    (7 km)

Stora Mossen    (7 km)

Enerum    (8 km)

Fagerum    (8 km)

Kyrketorp    (8 km)

Mellböda och del av Böda    (9 km)

Melböda    (10 km)

Mellböda    (10 km)

Alvara    (11 km)

Bocketorp    (12 km)

Byerum    (12 km)

Byrum    (12 km)

Glabo    (12 km)

Dödevi    (13 km)

Binnerbäck    (14 km)

Flakeböle    (14 km)

Vedborm    (14 km)

Munketorp    (15 km)

Ålkistan    (16 km)

Wedby    (16 km)

Horn    (18 km)

Alvedsjö    (19 km)

Bläsinge    (19 km)

Hagaby    (19 km)

Alvedsjö Bodar    (20 km)

Kristinelund    (20 km)

Ranstad    (20 km)


Landmärken i närheten

Neptuni åkrar    (6 km)

Byrums raukar    (13 km)


Kyrkor i närheten

Sankt Olofs Kapell    (6 km)

Böda Kyrka    (8 km)

Högby kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Böda Skogsjärnväg