SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Källa gamla kyrka

Borgholm  |  Kalmar län

Källa ödekyrka från sydväst med den gamla kyrkogårdsmuren framför

Källa ödekyrka eller Källa gamla kyrka är en relativt välbevarad kyrkoruin i Källa socken på Öland som ligger längs vägen till Källahamn. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad. Under 1800-talets första år, revs kyrkans medeltida interiör med valv, tvärmurar och pelare bort. Övrig inredning flyttades senare till Källa nya kyrka. Kyrkans exteriör är däremot ungefär densamma som för 750 år sedan. Långhusets tak av tjärad ekspån har också restaurerats.

Kyrkan är ovanlig eftersom den ursprungligen byggdes i två våningar i försvarssyfte. På bottenvåningen fanns själva kyrkan, på andra våningen magasin för mat och högst upp skottgluggar för försvar. Öland var genom närheten till havet en orolig plats som behövde försvarsanläggningar (jämför artikeln om klövsadelskyrkor). Valven mellan våningarna (mellantaket) i dagens kyrkoruin har dock delvis rasat in och sedan helt rivits ner. Ödekyrkan ligger idag 500 meter inåt land. När den byggdes låg den närmare kustlinjen.

Namnet Källa socken finns belagt i skrift för första gången 1360. Socknen har fått sitt namn av en hednisk offerkälla, som vid kristendomens införande kristnades och helgades åt S:t Olof, sjöfararnas helgon. En källa i närliggande Källahamn brukar identifieras med den, men 1960 upptäcktes en raserad brunn i den nordvästra delen av kyrkogården. Kristendomen infördes under 1000-talets andra hälft, vilket bland annat framgår av ett par kristna runstenar.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Löttorp    (6 km)


Övriga orter i närheten

Källahamn    (nära)

Högenäs    (2 km)

Högnäs    (2 km)

Kvarnstad    (2 km)

Långerum    (2 km)

Gamleby    (3 km)

Hörlösa    (3 km)

Nyby    (3 km)

Bläsinge    (4 km)

Gillberga    (4 km)

Hagaby    (4 km)

Hagelstad    (4 km)

Norrbyn    (4 km)

Ranstad    (4 km)

Grytehamn    (5 km)

Gudesjö    (5 km)

Trosnäs    (5 km)

Eskilslund    (6 km)

Jordhamn    (6 km)

Lilla Horn    (6 km)

Alvedsjö    (7 km)

Kristinelund    (7 km)

Alvedsjö Bodar    (8 km)

Hallnäs    (8 km)

Munketorp    (8 km)

Stenninge    (8 km)

Wedby    (8 km)

Horn    (9 km)

Sodvik    (9 km)

Flakeböle    (10 km)

Sandvik    (10 km)

Sandviken    (10 km)

Vedborm    (10 km)

Ålkistan    (11 km)

Dödevi    (11 km)

Knisa    (11 km)

Alvara    (12 km)

Binnerbäck    (12 km)

Bocketorp    (12 km)

Glabo    (12 km)

Hjälmestad    (12 km)

Hjälmstad    (12 km)

Husballa    (12 km)

Husvalla    (12 km)

Marsjö    (12 km)

Östra Vässby    (12 km)

Övre Vässby    (12 km)

Vässby    (12 km)

Västra Vässby    (13 km)

Byerum    (14 km)

Byrum    (14 km)

Lofta    (14 km)

Melböda    (14 km)

Mellböda    (14 km)

Mellböda och del av Böda    (14 km)

Djupvik    (15 km)

Folberga    (15 km)

Greda    (15 km)

Grönvik    (15 km)

Ingelstad    (15 km)

Södra Greda    (15 km)

Djurstad    (16 km)

Kyrketorp    (16 km)

Fagerum    (17 km)

Askelunda    (18 km)

Bruddesta    (18 km)

Kårehamn    (19 km)

Stora Mossen    (19 km)

Ebbegärde    (20 km)


Landmärken i närheten

Knisa mosse    (11 km)

Byrums raukar    (13 km)

Dämmans fyr    (19 km)


Kyrkor i närheten

Källa ödekyrka    (nära)

Källa Nya Kyrka    (2 km)

Högby kyrka    (6 km)

Persnäs kyrka    (6 km)

Föra kyrka    (13 km)

Böda Kyrka    (15 km)


Mer information

Vädret kring Källa gamla kyrka