SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Löttorp

Borgholm  |  Kalmar län

Löttorps läge i Kalmar län.

Löttorp är en tätort i Borgholms kommun i Kalmar län.

Löttorp ligger i Högby socken på norra Öland och är Borgholms kommuns tredje största tätort, efter Borgholm-Köpingsvik, och den enda tätorten på nordligaste Öland. Ortnamnet består av leden löt (besläktat med luta) som betyder 'betesmark', ursprungligen 'sluttning', och ordet torp. Namnet omnämns 1535 som Löthetorp. Orten växte under 1900-talets början upp till ett stationssamhälle längs med den smalspåriga järnvägen Borgholm-Böda Järnväg, vilken senare blev del av Ölands Järnvägar. Löttorp kom med tiden att fungera som centrum för nordligaste Öland och blev den plats vartill affärs- och samhällsservice koncentrerades. Orten har idag vuxit ihop med Högby, vilken under lång tid var den dominerande kyrkbyn på norra Öland med Ölands största kyrka, Högby kyrka. Löttorp var fram till och med kommunreformen 1971 största ort i Ölands-Åkerbo landskommun och mellan 1971 till 1974 centralort i Ölands-Åkerbo kommun, innan denna kommun inlemmades i Borgholms kommun 1974.

Norra Ölands ställning som semesterresmål gör att Löttorp med omnejd under sommarmånaderna får en mångdubbling av antalet invånare, vilket även medför att affärslivet i Löttorp är väl utbyggt i förhållande till ortens storlek. Affärslivet lever till stora delar på sommarturismen men bedrivs till stora delar året om. Orten har även en del småindustri. I Löttorp med omnejd ligger även många av Ölands mest kända campingplatser så som Löttorps camping, Sandby camping samt det femtalet campingplatser som ligger utmed Bödabukten, där Böda camping är den största. Utanför Löttorp ligger även miniatyrparken Lådbilslandet. Löttorp har en skola med klasser från förskola till högstatium, skolans uppsamlingsområde omfattar stora delar av nordligaste Öland. Många fast boende arbetspendlar till Borgholm och Kalmar.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Byxelkrok    (19 km)


Övriga orter i närheten

Alvedsjö    (2 km)

Bläsinge    (2 km)

Hagaby    (2 km)

Ranstad    (2 km)

Wedby    (2 km)

Alvedsjö Bodar    (4 km)

Eskilslund    (4 km)

Flakeböle    (4 km)

Gudesjö    (4 km)

Horn    (4 km)

Kristinelund    (4 km)

Kvarnstad    (4 km)

Munketorp    (4 km)

Nyby    (4 km)

Vedborm    (4 km)

Hagelstad    (5 km)

Ålkistan    (6 km)

Binnerbäck    (6 km)

Bocketorp    (6 km)

Dödevi    (6 km)

Glabo    (6 km)

Källahamn    (6 km)

Långerum    (6 km)

Alvara    (7 km)

Byerum    (7 km)

Byrum    (7 km)

Gillberga    (7 km)

Norrbyn    (7 km)

Gamleby    (8 km)

Grytehamn    (8 km)

Högenäs    (8 km)

Högnäs    (8 km)

Hörlösa    (8 km)

Melböda    (8 km)

Mellböda    (8 km)

Mellböda och del av Böda    (9 km)

Jordhamn    (10 km)

Kyrketorp    (10 km)

Fagerum    (11 km)

Lilla Horn    (11 km)

Trosnäs    (11 km)

Stenninge    (12 km)

Stora Mossen    (13 km)

Hallnäs    (14 km)

Sandvik    (14 km)

Sandviken    (14 km)

Sodvik    (14 km)

Enerum    (15 km)

Hunderum    (15 km)

Knisa    (15 km)

Böda kronopark    (17 km)

Getterum    (17 km)

Hjälmestad    (17 km)

Hjälmstad    (17 km)

Husballa    (17 km)

Husvalla    (17 km)

Marsjö    (17 km)

Torp    (17 km)

Östra Vässby    (18 km)

Övre Vässby    (18 km)

Vässby    (18 km)

Västra Vässby    (18 km)

Byxelkroken    (19 km)

Djupvik    (19 km)

Lofta    (19 km)

Grankulla    (20 km)


Landmärken i närheten

Byrums raukar    (7 km)

Knisa mosse    (15 km)


Kyrkor i närheten

Högby kyrka    (2 km)

Källa Nya Kyrka    (5 km)

Källa gamla kyrka    (6 km)

Källa ödekyrka    (6 km)

Böda Kyrka    (10 km)

Persnäs kyrka    (12 km)

Sankt Olofs Kapell    (17 km)

Föra kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Löttorp