SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ranstad

Borgholm  |  Kalmar län

Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping. Ranstadsverket är uppkallat efter den närliggande byn Ranstad i Stenstorps socken i dåvarande Stenstorps kommun, som sedan 1974 ingår i Falköpings kommun. Den nu nedlagda gruvan ligger strax söder om Sydbillingen. Brytningen skedde främst i dagbrott i Häggums socken i dåvarande Skultorps kommun, som sedan 1971 ingår i Skövde kommun. Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Under de fyra år anläggningen var i drift fick man endast fram 215 ton uran ur ca 1 500 000 ton berg.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Löttorp    (2 km)


Övriga orter i närheten

Bläsinge    (1 km)

Hagaby    (1 km)

Kvarnstad    (2 km)

Nyby    (2 km)

Alvedsjö    (3 km)

Gudesjö    (3 km)

Alvedsjö Bodar    (4 km)

Eskilslund    (4 km)

Hagelstad    (4 km)

Källahamn    (4 km)

Kristinelund    (4 km)

Långerum    (4 km)

Wedby    (4 km)

Gillberga    (5 km)

Horn    (5 km)

Munketorp    (5 km)

Norrbyn    (5 km)

Flakeböle    (6 km)

Gamleby    (6 km)

Grytehamn    (6 km)

Högenäs    (6 km)

Högnäs    (6 km)

Hörlösa    (6 km)

Vedborm    (6 km)

Ålkistan    (7 km)

Binnerbäck    (7 km)

Dödevi    (7 km)

Alvara    (8 km)

Bocketorp    (8 km)

Glabo    (8 km)

Jordhamn    (8 km)

Byerum    (9 km)

Byrum    (9 km)

Lilla Horn    (9 km)

Melböda    (10 km)

Mellböda    (10 km)

Stenninge    (10 km)

Trosnäs    (10 km)

Mellböda och del av Böda    (11 km)

Hallnäs    (12 km)

Kyrketorp    (12 km)

Sandvik    (12 km)

Sandviken    (12 km)

Sodvik    (12 km)

Fagerum    (13 km)

Knisa    (14 km)

Hjälmestad    (15 km)

Hjälmstad    (15 km)

Marsjö    (15 km)

Stora Mossen    (15 km)

Husballa    (16 km)

Husvalla    (16 km)

Östra Vässby    (16 km)

Övre Vässby    (16 km)

Vässby    (16 km)

Västra Vässby    (16 km)

Enerum    (17 km)

Hunderum    (17 km)

Lofta    (17 km)

Djupvik    (18 km)

Böda kronopark    (19 km)

Folberga    (19 km)

Getterum    (19 km)

Greda    (19 km)

Grönvik    (19 km)

Ingelstad    (19 km)

Södra Greda    (19 km)

Torp    (19 km)


Landmärken i närheten

Byrums raukar    (9 km)

Knisa mosse    (14 km)


Kyrkor i närheten

Högby kyrka    (3 km)

Källa Nya Kyrka    (3 km)

Källa gamla kyrka    (4 km)

Källa ödekyrka    (4 km)

Persnäs kyrka    (10 km)

Böda Kyrka    (11 km)

Föra kyrka    (17 km)

Sankt Olofs Kapell    (19 km)


Mer information

Vädret kring Ranstad