SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Borgholm  |  Kalmar län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Borgholm    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rälla    (11 km)

Björkviken    (13 km)

Köpingsvik    (13 km)

Arontorp    (18 km)

Drag    (20 km)


Övriga orter i närheten

Bägby    (nära)

Nedre Bägby    (nära)

Övre Bägby    (nära)

Norra Gärdslösa    (2 km)

Södra Gärdslösa    (2 km)

Åstad    (3 km)

Sättra    (3 km)

Störlinge    (3 km)

Hagby    (4 km)

Ismantorp    (5 km)

Jämjö    (5 km)

Tjusby    (5 km)

Abbantorp    (6 km)

Bjärby    (6 km)

Lerkaka    (6 km)

Lindby    (6 km)

Nedra Sandby    (6 km)

Vedby    (6 km)

Åketorp    (7 km)

Dyestad    (7 km)

Karås    (7 km)

Karum    (7 km)

Sandby    (7 km)

Äpplerum    (8 km)

Applerund    (8 km)

Appleund    (8 km)

Gåtebo    (8 km)

Runsten Bjärby    (8 km)

Skedstad    (8 km)

Sörby    (8 km)

Tomteby    (8 km)

Västra Sörby    (8 km)

Bredsättra    (9 km)

Greby    (9 km)

Ramsätra    (9 km)

Ramsättra    (9 km)

Spjuterum    (9 km)

Spjutterum    (9 km)

Åkerby    (10 km)

Åkerby och Lopperstad    (10 km)

Halltorp    (10 km)

Kläppinge    (10 km)

Lopperstad    (10 km)

Ryd    (10 km)

Strandtorp    (10 km)

Strandtorpshage    (10 km)

Svarteberga    (10 km)

Tryggestad    (10 km)

Vipetorp    (10 km)

Ekerumshamn    (11 km)

Gillsättra    (11 km)

Grönskog    (11 km)

Hörninge    (11 km)

Kolstad    (11 km)

Långöre    (11 km)

Vanserum    (11 km)

Bettorp    (12 km)

Borgahage    (12 km)

Borgehage    (12 km)

Ekby    (12 km)

Furuhäll    (12 km)

Gillsätra    (12 km)

Kvigerälla    (12 km)

Melösa    (12 km)

Rälla tall    (12 km)

Rosenfors    (12 km)

Strandtorp    (12 km)

Stugbyn    (12 km)

Brostorp    (13 km)

Gunnarstorp    (13 km)

Holmetorp    (13 km)

Isgärde    (13 km)

Kalleguta    (13 km)

Källingemöre    (13 km)

Klinta    (13 km)

Laxeby    (13 km)

Pinnekulla    (13 km)

Ytterby    (13 km)

Borg    (14 km)

Bröttorp    (14 km)

Jordtorp    (14 km)

Salomontorp    (14 km)

Sammelstorp    (14 km)

Stora Rör    (14 km)

Bostorp    (15 km)

Hässelby    (15 km)

Hässleby    (15 km)

Hjärpestad    (15 km)

Järpestad    (15 km)

Långerälla    (15 km)

Långrälla    (15 km)

Lökenäs    (15 km)

Mörby    (15 km)

Strandskogen    (15 km)

Dörby    (16 km)

Hagby Bläsinge    (16 km)

Hönstorp    (16 km)

Hult    (16 km)

Lilla Dalby    (16 km)

Lilla Haglunda    (16 km)

Nedra Vannborga    (16 km)

Nedre Vannborga    (16 km)

Revsudden    (16 km)

Vannberga    (16 km)

Vannborga    (16 km)

Aledal    (17 km)

Björnsbodar    (17 km)

Dalby    (17 km)

Norra Norrby    (17 km)

Norrby    (17 km)

Palmelund    (17 km)

Södra Norrby    (17 km)

Stora Dalby    (17 km)

Unnestad    (17 km)

Vänanäs    (17 km)

Venenas    (17 km)

Bläsinge    (18 km)

Boda    (18 km)

Haglunda    (18 km)

Knäppinge    (18 km)

Norra Saxnäs    (18 km)

Övre Ålebäck    (18 km)

Saxängen    (18 km)

Södra Saxnäs    (18 km)

Stora Haglunda    (18 km)

Valsnäs    (18 km)

Varvet    (18 km)

Möllstorp    (19 km)

Nedre Ålebäck    (19 km)

Norra Näsby    (19 km)

Tävelsrum    (19 km)

Ullevi    (19 km)

Vadstena    (19 km)

Vadstenalund    (19 km)

Arbelunda    (20 km)

Björnhovda    (20 km)

Kåtorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Ölands runinskrifter 39    (nära)

Ölands runinskrifter 40    (nära)

Tjus hög    (4 km)

Bjärbystenen    (7 km)

Ismantorps Borg    (7 km)

Ismantorps fornborg    (7 km)

Sankta Britas Kapell    (8 km)

Borgholms kungsgård    (12 km)

Norra Bäck    (12 km)

Solliden    (12 km)

Borgholms Slottsruin    (13 km)

Gråborg    (14 km)

Norra Möckleby fornborg    (17 km)

Löts borg    (18 km)

Ölands djurpark    (19 km)


Kyrkor i närheten

Gärdslösa kyrka    (3 km)

Långlöts Kyrka    (4 km)

Räpplinge kyrka    (8 km)

Runstens kyrka    (8 km)

Bredsättra Kyrka    (9 km)

Högsrums Kyrka    (9 km)

Egby kyrka    (12 km)

Köpings kyrka    (12 km)

Borgholms kyrka    (13 km)

Glömminge kyrka    (14 km)

Norra Möckleby kyrka    (14 km)

Sankt Elavi Kapell    (14 km)

Algutsrums kyrka    (16 km)

Löts kyrka    (18 km)

Alböke kyrka    (20 km)

Gårdby kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning