SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Trosnäs

Borgholm  |  Kalmar län

Rosa Mystica.jpg

Tro är ett grundelement i det religiösa livet som innebär att föreställningar om det transcendentala erkänns som sanna, dels tillit till en eller flera gudar. Trons visshet härrör från en eller flera gudomlig varelsers auktoriteter och trovärdighet. Enligt Martin Luther skulle en tro utan sådan grund vara bara en godtrogen tilltro och förtroende. Denna tillit är en väg till frälsning, som i kristendom och islam. I andra religioner finns det andra vägar, som lydnad till lagen, i judendom, eller insikt och kännedom om världens väsen, i buddhism. Inom mystikens grenar intar insikten och kunskapen trons plats, i motsats till förnuftreligion. En förvrängd form av tro är övertro eller vidskeplighet. Bokstavstro innebär tro på den exakta ordalydelsen hos en text, vanligen en religiös urkund.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Löttorp    (11 km)


Övriga orter i närheten

Hallnäs    (3 km)

Gamleby    (4 km)

Högenäs    (4 km)

Högnäs    (4 km)

Hörlösa    (4 km)

Lilla Horn    (4 km)

Sodvik    (5 km)

Stenninge    (5 km)

Gillberga    (6 km)

Grytehamn    (6 km)

Husballa    (6 km)

Husvalla    (6 km)

Jordhamn    (6 km)

Källahamn    (6 km)

Knisa    (6 km)

Långerum    (6 km)

Norrbyn    (6 km)

Sandvik    (6 km)

Sandviken    (6 km)

Hagelstad    (7 km)

Hjälmestad    (7 km)

Hjälmstad    (7 km)

Marsjö    (7 km)

Nyby    (7 km)

Östra Vässby    (7 km)

Övre Vässby    (7 km)

Vässby    (7 km)

Kvarnstad    (8 km)

Västra Vässby    (8 km)

Gudesjö    (9 km)

Lofta    (9 km)

Bläsinge    (10 km)

Djupvik    (10 km)

Eskilslund    (10 km)

Folberga    (10 km)

Greda    (10 km)

Grönvik    (10 km)

Hagaby    (10 km)

Ingelstad    (10 km)

Ranstad    (10 km)

Södra Greda    (10 km)

Alvedsjö    (11 km)

Djurstad    (11 km)

Kristinelund    (11 km)

Alvedsjö Bodar    (12 km)

Askelunda    (12 km)

Bruddesta    (13 km)

Horn    (13 km)

Wedby    (13 km)

Ebbegärde    (14 km)

Kårehamn    (14 km)

Munketorp    (14 km)

Flakeböle    (15 km)

Vedborm    (15 km)

Äleklinta    (16 km)

Ålkistan    (16 km)

Arbelunda    (16 km)

Dödevi    (16 km)

Gullehamn    (16 km)

Istad    (16 km)

Lilla Istad    (16 km)

Lilla Stacketorp    (16 km)

Stacketorp    (16 km)

Stora Istad    (16 km)

Stora Stacketorp    (16 km)

Binnerbäck    (17 km)

Bocketorp    (17 km)

Glabo    (17 km)

Alvara    (18 km)

Haglunda    (18 km)

Palmelund    (18 km)

Stora Haglunda    (18 km)

Valsnäs    (18 km)

Byerum    (19 km)

Byrum    (19 km)

Knäppinge    (19 km)

Melböda    (19 km)

Mellböda    (19 km)

Norra Norrby    (19 km)

Norrby    (19 km)

Södra Norrby    (19 km)

Dalby    (20 km)

Mellböda och del av Böda    (20 km)

Stora Dalby    (20 km)

Unnestad    (20 km)


Landmärken i närheten

Knisa mosse    (7 km)

Dämmans fyr    (16 km)

Löts borg    (17 km)

Byrums raukar    (18 km)


Kyrkor i närheten

Persnäs kyrka    (1 km)

Källa gamla kyrka    (5 km)

Källa ödekyrka    (5 km)

Källa Nya Kyrka    (6 km)

Föra kyrka    (8 km)

Högby kyrka    (12 km)

Alböke kyrka    (17 km)

Löts kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Trosnäs