SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Västra Vässby

Borgholm  |  Kalmar län

Detta är en lista över sekundära och tertiära länsvägar i Västra Götalands län. Numren på sekundära och tertiära länsvägar är enbart unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts länsbokstaven framför numret, exempelvis O 556. Dessa vägar har nummer på 500 och högre. Även sekundära och tertiära länsvägar kan ha grenvägar, som i denna lista anges efter huvudvägen.

Rv är för riksvägar. Länsvägar inom länet, även primära, redovisas här utan O.

 • Länsväg O 500: Hallands läns gräns vid Heden (N 963) – Lesikavägen (501). Genomfart: Letsegårdsvägen
 • Länsväg O 501: Södra Särövägen (560) – Lesikavägen (501) – Brottkärrsmotet (158) – Brottkärrsvägen (560). Letsegårdsvägen (500) – Årekärrsvägen (502). Genomfart: Letsegårdsvägen. Genomfart: Lesikavägen. Genomfart: Årekärrsvägen, Billdalsvägen
 • Länsväg O 502: Lesikavägen (501) – Årekärr. Genomfart: Årekärrsvägen
 • Länsväg O 503: Hallands läns gräns vid Hällesås (N 961) – Lindomemotet (E6 E20) – Fågelstensvägen – G:a Riksvägen (513) – Annebergsvägen (511) – Ö Lindomevägen (509) – Hällesåker (510) – Inseros (544) – Gränsudden (515) – Flygsnäs (1619) – Eriksmyst (156). Genomfart: Spårhagavägen, Industrivägen, Hällesåkersvägen
 • Länsväg O 504: Klåvavägen (560) – Amundön. Genomfart: Brottkärrsvägen
 • Länsväg O 505: Klåvavägen (560) – Hovås. Genomfart: Hovåsvägen
 • Länsväg O 508: Kållered – Ekenleden (509)
 • Länsväg O 509: Industrivägen (503) – N Hällesåkersvägen (510) Kålleredsmotet (E6 E20, 513) – Bangårdsvägen (508) – Torrekullamotet (E6 E20, 513, 514). Genomfart: Ö Lindomevägen, Ekenleden
 • Länsväg O 510: Sagered (509) – Hällesåker (503, 550)
 • Länsväg O 511: Hallands läns gräns vid Lunnaliden (N 981) – Industrivägen (503)
 • Länsväg O 513: Hallands läns gräns vid Lyckan (N 970) – Lindome (503) – Kålleredsmotet (E6 E20, 509) – Kållered – Torrekulla (518) – Torrekullamotet (E6 E20, 509, 514)
 • Länsväg O 514: Torrekullamotet (E6 E20, 509, 513) – Åbromotet (E6 E20, E6.20) – Mölndalsmotet (E6 E20) – Mölndals bro (533, 533.01) – Göteborgs kommungräns. Genomfart Mölndal: Pepparedsleden, G:a Kungsbackavägen, Göteborgsvägen
 • Länsväg O 515: Hallands läns gräns vid Svinknipan (N 980) – Gränsudden (503)
 • Länsväg O 517: Hallands läns gräns vid Lindåsmotet (N 953) – Lindåsmotet (158) – Hallands läns gräns öster Lindåsmotet (N 961). Genomfart: Lindomevägen
 • Länsväg O 518: Torrekulla (513) – Mölndals bro (533). Genomfart: Kungsbackavägen, Nämndmansgatan, Järnvägsgatan
 • Länsväg O 521: väg till Angereds kyrka (190)
 • Länsväg O 523: Rya (549) – Kastenhovsmotet (E20)
 • Länsväg O 524: Rävlanda (527) – Grandalsmotet (Rv27, Rv40, 529)
 • Länsväg O 527: Hällingsjö (156) – Björketorps kyrka (528) – Rävlanda (524, 527.02) – Forsa (1621) – Kullamotet (Rv27, 40) – Bollebygd (554, 1757, 1758)
 • Länsväg O 527.02: väg till godsmagasin vid Rävlanda järnvägsstation
 • Länsväg O 528: Björlanda (156) – Bosgården (1617) – Björketorps kyrka (527)
 • Länsväg O 529: Grandalsmotet (Rv27, Rv40, 524) – Hindås (554)
 • Länsväg O 531: Benarebyvägen (550) – Mölndalsvägen (533)
 • Länsväg O 533: Göteborgs kommungräns – Åby (Bifrostgatan) – Mölndals bro (533.01, 514) – Grevedämmet (534) – Kikåsleden – Herrgårdsvägen (537) – Rådavägen (537) – Hönekullavägen (531) – Säterivägen (550). Mölndal: Jolengatan, Bifrostgatan, Frölundagatan, Storgatan, Mölndals bro, Kvarnbygatan, Pixbovägen
 • Länsväg O 533.01: förbindelseväg mellan Kungsbackavägen (514) och Mölndalsbro (533)
 • Länsväg O 534: Varnbygatan (533) – Boråsvägen (540)
 • Länsväg O 536: Benarebyvägen (550) – Boråsvägen (540)
 • Länsväg O 537: Pixbo grindar (533) – Pixbo – St Kullbäckstorp
 • Länsväg O 539: Landvetter (549, 539.01) – Landvetters järnvägsstation. Genomfart: Byvägen, Kyrkvägen, Magasinsvägen
 • Länsväg O 540: Delsjömotet (Rv27, 40) – Rådavägen (534) – Råda Portar (550) – Solsten (536) – Rådanäs – Slamby (549). Genomfart Göteborg: JA Fagerbergs väg
 • Länsväg O 541: Härryda (546) – Bjällås (545) – Vägskillnaden (544) – St Övatten (156). Detta är den gamla förlängningen av 156:an till Härryda.
 • Länsväg O 542: Snugga (544) – Buarås (543) – Björrödsmotet (Rv27, Rv40, 549)
 • Länsväg O 543: Buarås (542) – Vrestaby
 • Länsväg O 544: Inseros (503) – Snugga (542) – Sandsjön – Vägskillnaden (541)
 • Länsväg O 545: Bjällås (541) – Rågdal
 • Länsväg O 546: Härryda (541, 546.01, 549) – Flygplatsmotet (Rv27, 40) – Landvetters flygplats
 • Länsväg O 547: väg till Härryda kyrka (549)
 • Länsväg O 548: Mölnlyckemotet (Rv27, Rv40, 550) – Öjersjö (549)
 • Länsväg O 549: Göteborgs kommungräns – Stora Ringvägen (552) – Partillemotet (E20, 555) – Parallellvägen (556) – Furulund (558) – Öjersjö (548) – Slamby (540) – Landvetter (539) – Landvettermotet (Rv27, 40) – Björrödsmotet (Rv27, Rv40, 542) – Härryda (547, 546) – Rya (523, 544)
 • Länsväg O 550: Hällesåker (510) – Bolås – Ötjärnsvägen i Mölnlycke – Djupedalsängsvägen (531) – Allén (536) – Mölndalsvägen (533) – Boråsvägen (540) – Mölnlyckemotet (Rv27, Rv40, 548)
 • Länsväg O 551: Partillemotet (555) – Partille bussterminal
 • Länsväg O 552: Göteborgsvägen (549) – kommungränsen
 • Länsväg O 553: Göteborgs kommungräns – Kung Göstas väg (555) – Lexby – Jonseredsmotet (E20, 556, 1940)
 • Länsväg O 554: Ryamotet (Rv27, Rv40, 156) – Rya (549) – Hindås (529) – Stockagärde (1753) – Varpholmen (1756) – Bollebygds kyrka (1621) – Bollebygd (527, 1757, 1758)
 • Länsväg O 555: Partillemotet (549) – Gamla Kronvägen (E20, 551) – Lexbyvägen, – Utbyvägen (553)
 • Länsväg O 556: Partille 549 – Skulltorpsmotet (E20, 558) – Jonseredsmotet (E20, 553, 1940)
 • Länsväg O 557: väg till Bergums kyrka (190)
 • Länsväg O 558: Landvettervägen (549) – G:a Alingsåsvägen (556)
 • Länsväg O 559: Öckeröleden (155) – Hällsvik. Genomfart: Hällsviksvägen
 • Länsväg O 560: Hallands läns gräns vid Spårhaga (N 962) – Lindomevägen/G:a Särövägen (961, 962) – Letsegårdsvägen (501) – Brottkärr (501, 504) – Hovåsmotet (505, 158). Genomfart: S Särövägen, Billdals allè, Skintebovägen, Billdalsvägen, Brottkärrsvägen, Klåvavägen
 • Länsväg O 563: Bur (155) – Torslanda kyrka – Lilleby Kronogård – Emelie Lejmans väg Emelie Lejmans väg – Björlandavägen (565) – Hovgården (566) – Bärby (570). Genomfart: Torslandavägen, Kongahällavägen
 • Länsväg O 564: Öckeröleden (155) – Björlandavägen (565). Genomfart: Sörredsvägen
 • Länsväg O 565: Rödalidsvägen – Hisingsleden (E6.20) – Sörredsvägen (564) – Kongahällavägen (563). Genomfart: Björlandavägen
 • Länsväg O 566: Hovgården (563) – Björlanda (567) – Björlanda Kile – allmänna vägens slut vid Hjälmavägen. Genomfart: Nolviksvägen, Kallhedsvägen
 • Länsväg O 567: väg till Björlanda kyrka (566)
 • Länsväg O 570: Wieselgrensgatan – Finlandsvägen (572) – Skogomevägen (578, 579) – Norrleden (E6.20) – Bärby (563) – Säve (580) – Gunnesby (587) – Kornhall – Hammar (601) – Kroken (597) – Harestad kyrka (598) – Flateby (599) – Hermansby (596) – Lefstad (603) – Kärna (604) – Lycke bro (606) – Lycke (607) – Tjuvkil (168). Genomfart: Tuvevägen, Kongahällavägen, Kornhallsvägen. Färja över Nordre älv
 • Länsväg O 571: Stora Arödsgatan – Finlandsvägen (572) – Skälltorpsvägen (573) – Skogomevägen (578) – Gamla Böneredsvägen (580). Genomfart: Lillhagsvägen, Lerbäcksvägen
 • Länsväg O 572: Tuvevägen (570) – Lillhagsvägen (571). Genomfart: Finlandsvägen
 • Länsväg O 573: Lillhagsvägen (571) – Litteraturgatan (574) – Bäckebolsmotet (E6). Genomfart: Skälltorpsvägen
 • Länsväg O 574: Norrleden (E6.20) – Jordfallsmotet (E6) – Vedbacka (587.01, 587) – Färjevägen – Strandgatan – Kongahällagatan (623) – Romelandavägen (625) – Solbräcke (608) – Kareby skola (617, 626) – Kareby (618) – Hanekullen (627) – Ingetorp (632) – Kode (621) – Halleby (616) – Jörlanda (628, 634) – Stora Höga (160, 636, 637, 637.01, 645). Gemensam sträckning med väg 621 i Kode. Genomfart Göteborg: Ellesbovägen, Lilla Kongahällavägen. Detta är en del av gamla E6.
 • Länsväg O 574.01: förbindelseväg mellan Norrleden (E6.20) och Klarebergsmotet (E6). Genomfart: Klarebergsvägen
 • Länsväg O 575: Hönö Klåva – Hönö Heden – Rödsund (155, 1121) – Öckerö hamn (1129) – Intaget – Tjolmesund – Hälsö – Burösunds brygga samt brygga
 • Länsväg O 578: Tuvevägen (570, 579) – plankorsning med Bohusbanan – Lillhagsvägen (571). Genomfart: Skogomevägen
 • Länsväg O 579: Tuvevägen (570) – Hisingsleden (E6.20) – Säve depå. Genomfart: Tuveliden, Tuve Kyrkväg, Holmvägen
 • Länsväg O 580: Säve (570) – port under Norrleden (E6.20) – Lerbäcksvägen (571) – Nortagenevägen. Genomfart: Säve Stationsväg, Säve Kyrkväg, Svensbyvägen, Lerbäcksvägen, Gamla Böneredsvägen
 • Länsväg O 587: Gunnesby (570) – Rödbomotet (E6) – Vedbacka (574, 587.01) – Bohusmotet (E45, 1960). Genomfart: Kongahällavägen
 • Länsväg O 587.01: förbindelseväg mellan 574 och 587. (Påfartsväg till Jordfallsbron)
 • Länsväg O 591: Öckeröleden (155) – Skeppstadsholmen. Genomfart: Flyghamnsvägen
 • Länsväg O 595: Kärrhed (596) – Höga
 • Länsväg O 596: Hermansby (570) – Kärrhed (595) – Gloseby – Torsby (604)
 • Länsväg O 597: Kroken (570) – Sjöhed
 • Länsväg O 599: Flateby (570) – Toreby – Hammar (601)
 • Länsväg O 601: Hammar (570, 599) – Kanehall (602) – Hälltorp (604)
 • Länsväg O 602: Kanehall (601) – Dotorp – Staby (604)
 • Länsväg O 603: Lefstad (570) – Hallbjörntorp
 • Länsväg O 604: Marstrandsvägen (168) – Hälltorp (601) – Staby (602) – Kärna (570) – Torsby (596) – Tofta (605) – Åkerhög – Vedhall
 • Länsväg O 605: Tofta (604) – Kovikshamn
 • Länsväg O 606: Bremnäs by – Tofta – Skogshyddan
 • Länsväg O 607: väg till Lycke kyrka (570)
 • Länsväg O 608: Marstrandsvägen (168) – Rollsbomotet (E6) – Karebyvägen (574)
 • Länsväg O 611: Risby (168) – S Veneröd
 • Länsväg O 612: väg till Tjuvkils huvud (168)
 • Länsväg O 613: Ekelöv (168) – Skårby (617)
 • Länsväg O 614: Risby (168) – Restad (617)
 • Länsväg O 616: Vävra (168) – Ödsmål (617) – N Branehög (619) – Solberga (621) – Vitsten (624) – Halleby (574)
 • Länsväg O 617: Kareby skola (574,626) – Skårby (613) – Restad (614) – Ödsmål (616) – Ödsmål (620) – Rörtångens brygga samt brygga
 • Länsväg O 618: väg till Kareby kyrka (574)
 • Länsväg O 619: N Branehög (616) – Hede (621)
 • Länsväg O 620: Ödsmål (617) – Åseby – Solberga (621)
 • Länsväg O 621: Kodemotet (E6) – Kode (574, 621.01) – Hede (619) – Solberga (616, 620) – Vallby (622) – Torp. Gemensam sträckning med väg 574 i Kode.
 • Länsväg O 621.01: väg till Kode hållplats (621)
 • Länsväg O 622: Vallby (621) – Årsnäs – Råholmen
 • Länsväg O 623: Marstrandsvägen (168) – Uddevallavägen (574). Genomfart: Christian IV:s väg, Kongahällagatan
 • Länsväg O 624: Vitsten (616) – S Aröd
 • Länsväg O 625: Kungälvsmotet (E6, 168) – Uddevallavägen (574) – Skälebräcke (vh-gräns) – Romelanda (626) – Torp (629) – Hög (634) – Signehög (631) – Skörsbo (2006) – Västerlanda (642, 2006) – Ström (167, 2025)
 • Länsväg O 626: Kareby skola (574, 617) – Rishammar (627) – Romelanda (625, 626.01)
 • Länsväg O 626.01: väg till Romelanda kyrka (626)
 • Länsväg O 627: Hanekullen (574) – Rishammar (626)
 • Länsväg O 628: väg till Jörlanda hållplats (574)
 • Länsväg O 629: Torp (625) – Häljeröds brygga
 • Länsväg O 630: Ranebo (634) – Nedre Röra (638)
 • Länsväg O 631: Signehög (625) – Braseröd
 • Länsväg O 632: Ingetorp (574) – enskild väg till Björröd – Stubbhult (634)
 • Länsväg O 633: väg till Jörlanda kyrka (574)
 • Länsväg O 634: Jörlanda (574) – Jörlandamotet (E6) – Ranebo (630) – Stubbhult (632) – Hög (625)
 • Länsväg O 635: Gilltorp (574) – Toröd
 • Länsväg O 636: St Höga (574) – Lundby (638)
 • Länsväg O 638: Gåre (650) – Lundby (636) – Nedre Röra (630) – Anvik
 • Länsväg O 639: Kåleberg (650) – Gössby (640) – Tvetens skola (641) – Labol
 • Länsväg O 640: Gössby (639) – Skardsbacken
 • Länsväg O 641: Tången (650) – Tvetens skola (639)
 • Länsväg O 642: Ucklum (650) – Västerlanda (625)
 • Länsväg O 644: väg till Spekeröds kyrka (650)
 • Länsväg O 645: St Höga (574) – St Högamotet (E6, 160)
 • Länsväg O 646: Ucklumsvägen (649) – Industrivägen (170)
 • Länsväg O 647: Strandnorum (160) – S Gategård (vh-gräns) – Ucklumsvägen (649)
 • Länsväg O 649: Nösnäs (160, 770) – Hasselbacken (646) – Kyrkenorum (647) – Stenungsundsmotet, viadukt under E6 – Grösse backe (650)
 • Länsväg O 650: St Högamotet (E6, 160, 645) – Gåre (638) – Kåleberg (639) – Tången (641) – Grösse backe (649) – Ucklum (642) – Grössbyn (665) – Huveröd (660, 2039) – Grinneröd (167, 660). Detta är en del av gamla E6.
 • Länsväg O 653: Industrivägen (170) – G:a Kläppvägen – Stripplekärr – Ödsmål (770)
 • Länsväg O 655: väg till Ödsmåls kyrka (770)
 • Länsväg O 656: Ödsmål (770) – Å (657) – Rinnela (658) – Elversröd (660)
 • Länsväg O 657: Å (656) – Talbo
 • Länsväg O 658: Gullborga (659) – Rinnela (656)
 • Länsväg O 659: Viddesgärde (770) – Gullborga (658) – Skafteröd (167)
 • Länsväg O 660: Huveröd (650) – Sågen (665) – Svenshögen (661) – Elversröd (656) – Grinneröd (167, 650)
 • Länsväg O 661: väg till Svenshögens fd sjukhem (660)
 • Länsväg O 663: väg till Grinneröds kyrka (167)
 • Länsväg O 665: Grössbyn (650) – Sågen (660)
 • Länsväg O 668: Utby (2025) – Nötebron (2029) – Vassbo (681) – Råane (687) – Köperöd (682) – Bratterödmotet (678) – Fjällvägmotet (Rv44, 2069)
 • Länsväg O 671: Lyckornamotet (E6, 680) – Lyckorna – Anfasteröd
 • Länsväg O 672: Ljungskile (680) – Arendalsvägen – Hälle Lider
 • Länsväg O 673: Ljungskile (680) – Hälle
 • Länsväg O 675: Ljungskilemotet (680) – 1500 m väster om väg 680 – enskild väg till Ulvön – Ulvesund – Ranneberg (676) – Bräcke – Råssbyn (679)
 • Länsväg O 676: Vägeryr (680) – Resteröd (676.01) – Ranneberg (675)
 • Länsväg O 676.01: väg till Resteröds kyrka (676)
 • Länsväg O 678: Lerbomotet (E6, 679) – Hova (680, 679) – Bratterödsmotet (668) – Råsserödsmotet (Rv44). Motortrafikled: Bratterödsmotet (668) – Råsserödsmotet (Rv44)
 • Länsväg O 679: Lerbo (E6, 678) – Råssbyn (675) – Sund – Hova (678)
 • Länsväg O 680: Lyckornamotet (E6, 167, 671) – Ljungskilemotet (E6, 675) – Aröd (681) – Vägeryr (676) – Grohed (682) – Långhed (683) – Hova (678). Del av gamla E6.
 • Länsväg O 681: Aröd (680) – Vassbo (668)
 • Länsväg O 682: Grohed (680) – Forshälla (683) – Köperöd (668)
 • Länsväg O 683: Forshälla (682) – Långehed (680)
 • Länsväg O 687: Råane (668) – Stenshult (688)
 • Länsväg O 688: Bräckemotet (Rv44, 172) – viadukt under 678 – Stenshult (687, 689) – Sågbron (2029). Genomfart: Västgötavägen, Sigelhultsvägen
 • Länsväg O 689: Stenshult (688) – Djurhults kapell
 • Länsväg O 690: väg till och förbi Ängebackens hållplats (697,697)
 • Länsväg O 694: Nordmanneröd (172, 695) – Holmen (698, 700) – Lönnebergshage (2060)
 • Länsväg O 695: Nordmanneröd (694) – Viganseröd (696)
 • Länsväg O 696: Högen (697) – Viganseröd (695) – S Huveröd (698)
 • Länsväg O 697: Ramserödsmotet (Rv44) – Ängebackens hållplats (690, 690) – Högen (696) – Ryr (2031, 2029) – Trestad center (Äsperedsvägen) – Kvarntorp (2028)
 • Länsväg O 697.01: förbindelseväg mellan 697 och Stampgatan
 • Länsväg O 698: Holmen (694) – Kyrkebyn (698.01) – S Huveröd (696) – enskilda utfartsvägen från Fällan – en punkt omkring 800 m sydväst om Torvrukan – Lubberud (2060)
 • Länsväg O 698.01: väg till Lane Ryrs kyrka (698)
 • Länsväg O 700: Holmen (694) – Fagerhult (172)
 • Länsväg O 701: Kärragård (Rv44) – Brattåsmotet (Rv44) – Västerlånggatan (668). Genomfart: Kurverödsleden, Strömstadsvägen
 • Länsväg O 709: Höviksnäs (711) – Balkeröd – Bergastrand
 • Länsväg O 710: Sundby (160) – Mjölkeviken (711) – Lilldal (732) – Kållekärr (723, 723) – Skedet (169). Gemensam sträckning med väg 723 i Kållekärr.
 • Länsväg O 711: Mjölkeviken (710) – Hjälteby (712) – Bråland (714) – Häggvall (169) – Höviksnäs (709) – Höviksnäs Brygga
 • Länsväg O 712: Röd (169) – Valla kyrka – Bråland (711)
 • Länsväg O 714: Bråland (711) – Myggenäs – Sjötången (169)
 • Länsväg O 715: Röa (721) – Stockevik
 • Länsväg O 716: Sibräcka (723, 716.01) – Budalen (169) – Djupvik
 • Länsväg O 716.01: förbindelseväg mellan 723 och Sibräcka (716)
 • Länsväg O 717: Fagerfjäll (169) – Rösselviksstrand
 • Länsväg O 718: Rönnängs brygga – Rönnäng (169, 719) – Kuballe (16 008000 9)
 • Länsväg O 719: väg till Rönnängs kyrka (718)
 • Länsväg O 720: Bleket (169) – Bringelbärsholmen – Rytterholmen – vändplanen på Koholmen – Klädesholmen
 • Länsväg O 721: Aröd (169) – Röa (723, 723) – Nordvik (724) – Skärhamn – Utäng (723)
 • Länsväg O 722: väg till rastplats på Almön (160, 169)
 • Länsväg O 723: Röa (721) – Utäng (721) – Sibräcka (716, 716.01) – Häller (726, 727) – Haketorp (725) – Kållekärr (710, 710) – Habborsby (169). Gemensam sträckning med väg 710 i Kållekärr.
 • Länsväg O 724: Nordvik (721) – Nordviksstrand
 • Länsväg O 725: Sibräcka (723) – Stenkyrka kyrka – Haketorp (723)
 • Länsväg O 726: Häller (723) – Säby utmark
 • Länsväg O 727: Häller (723) – Valsäng (731) – Klövedal (728) – Långekärr (729) – Kyrkesunds brygga
 • Länsväg O 728: väg till Klövedals kyrka (727)
 • Länsväg O 729: Långekärr (727) – Kolleröd (730) – Halsbäck samt brygga
 • Länsväg O 730: Kolleröd (729) – Björholmen
 • Länsväg O 731: Valsäng (727) – Fosseröd (732)
 • Länsväg O 732: Lilldal (710) – Fosseröd (731) – Röra strand samt brygga
 • Länsväg O 733: Varekil (178) – Hjälmvik (735) – Ängö (178) – Härlycke (737, 178, 738). Gemensam sträckning med väg 178 vid Ängö.
 • Länsväg O 734: Ängås (770) – Varekil (160, 178)
 • Länsväg O 735: Hjälmvik (733) – Råssön samt brygga
 • Länsväg O 737: Härlycke (733) – Horleby (770)
 • Länsväg O 738: Härlycke (178, 733) – Tvet Sörgård (739) – Vasseröd – Ängs brygga. Färja över Lyresund
 • Länsväg O 739: Tvet Sörgård (738) – Tvet Östergård (740)
 • Länsväg O 740: Sollids fyr (744) – Boxvik – Nösund – Lunden (743) – Tvet Östergård (739) – Tegneby (178, 742) – Hogen (770) – Röra – Utgård (752). Gemensam sträckning med väg 178 vid Tegneby.
 • Länsväg O 742: väg till Tegneby kyrka (740)
 • Länsväg O 743: Lunden (740) – Rålanda (178)
 • Länsväg O 744: Stensbo (770) – Sollids fyr (740) – Edshultshall – Mollösund
 • Länsväg O 745: Hästekälla (770) – St. Huseby (178)
 • Länsväg O 746: Glimsås (770) – Ellös (746.01) – färjeläget
 • Länsväg O 746.01: Vändplan i Ellös (746)
 • Länsväg O 747: Tönsäng (748) – Tuvesvik
 • Länsväg O 748: Backa (770) – Tönsäng (747) – Stocken
 • Länsväg O 751: Kårehogen (770) – Fröjdendal – Malön – Flatön – Flatö kapell (1180) – Ängö samt brygga – Fruvik – Dragsmarks kyrka – Kållehed (785). Färjor över Malö strömmar och Nordströmmarna.
 • Länsväg O 752: Strömsholm (770) – Torebo (753) – Utgård (740) – Henån (160)
 • Länsväg O 753: Torebo (752) – Kungsviken
 • Länsväg O 761: väg till Långelanda kyrka (770)
 • Länsväg O 762: Toggestala (770) – V Kollungeröd (766) – Röra (770)
 • Länsväg O 764: Högeliden (160) – Torps kyrka (766)
 • Länsväg O 765: Vräland (770) – Gäddestala (767) – Groröd (766)
 • Länsväg O 766: V Kollungeröd (762) – Myckleby (767, 768) – Groröd (765) – Blibräcka (771) – Torps kyrka (764) – Ström (774) – Gåre (160). Gemensam sträckning med väg 767 vid Myckleby.
 • Länsväg O 767: Gäddestala (765) – Myckleby (766) – Allmag (774). Gemensam sträckning med väg 766 vid Myckleby.
 • Länsväg O 768: väg till Myckleby kyrka (766)
 • Länsväg O 770: Nösnäsmotet (160, 649) – Strävliden (vh-gräns) – Ödsmål (653, 655, 656) – Viddesgärde (659) – Kolhättan – Svanesund (färjeled) – Ängås (734) – Långelanda (744, 761) – Röra (762) – Toggestala (762) – Vräland (765) – Öv Hoga (160) – Hårleby (757) – Hogen (740) – Strömsholm (752) – Kårehogen (751) – Glimsås (746) – Backa (748) – Hästekälla (745) – Stensbo (744) – Hälleviksstrand samt brygga
 • Länsväg O 771: Bilbräcka (766) – Vasshagen (774)
 • Länsväg O 773: Gåre (160) – Sörgraven
 • Länsväg O 774: Långelanda (770) – Nybo (775) – Allmag (767) – Vasshagen (771) – Ström (766)
 • Länsväg O 775: Nybo (774) – Stillingsön
 • Länsväg O 779: Ängen (787) – Studseröd
 • Länsväg O 785: Grundsund – Gunnesbo (793) – Röd (796) – Fiskebäck (797) – Östersidan (799) – Kållehed (751) – Lögås (161)
 • Länsväg O 787: Rotvik (160, 161) – Skredsvik (807) – Ängen (779) – Saltkällan (832)
 • Länsväg O 788: Rotvik (161) – Holma (161)
 • Länsväg O 789: väg till Högås kyrka (160)
 • Länsväg O 790: Lycke (791) – Hälle (160)
 • Länsväg O 791: Bokenäs (161) – Lycke (790) – Eriksberg
 • Länsväg O 793: Gunnesbo (785) – Rågårdsvik
 • Länsväg O 796: Röd (785) – Stockevik
 • Länsväg O 797: Fiskebäck (785) – Fiskebäckskil
 • Länsväg O 799: väg till samfällda planen i Östersidan (785)
 • Länsväg O 801: väg till Bokenäs kyrka (161)
 • Länsväg O 802: Lanehed (161) – Röd (803) – Storehogen
 • Länsväg O 803: Röd (802) – Kålvik (804)
 • Länsväg O 804: Bua (805) – Kålvik (803) – Jordfall
 • Länsväg O 805: Bäcken (161) – Bua (804) – Hällebäcks brygga
 • Länsväg O 807: Hogstorp (832, E6) – Skredsvik (787)
 • Länsväg O 808: Hogstorp (832) – Österöd
 • Länsväg O 812: Saltkällan (832) – Valbo Ryr (924)
 • Länsväg O 813: L Foss (816, 832) – Munkedalsmotet (E6) – Pilegård (814) – Torreby – Röd
 • Länsväg O 813.01: väg till Foss kyrka (813)
 • Länsväg O 814: Pilegård (813) – Faleby (815) – Gårvik
 • Länsväg O 815: Faleby (814) – Munkedals hamn
 • Länsväg O 816: Kvistrum (832, 924) – Munkedal (816.01) – L Foss (813) – Säleby (925, 832)
 • Länsväg O 816.01: väg till Munkedals järnvägsstation (816)
 • Länsväg O 817: Broberg (819) – Orndal (818) – Uteby (162)
 • Länsväg O 818: Orndal (817) – Ingalsröd
 • Länsväg O 819: Brodalen (162) – Broberg (817) – Angård (822) – Sämstad
 • Länsväg O 820: Hallindens bussterminal (162, 162)
 • Länsväg O 821: Brodalen (852) – Bro kyrka (855) – Bro prästgård
 • Länsväg O 822: Mon (825) – Rörvall (823) – Angård (819)
 • Länsväg O 823: Holma (824) – Rörvall (822)
 • Länsväg O 824: L Hede (825) – Holma (823) – Holma brygga
 • Länsväg O 825: Heden (162) – L Hede (824) – Mon (822) – Brastad (828) – Immestad (826) – Brodalen (162)
 • Länsväg O 826: Prässtorp (828) – Nedre Tuntorp – Immestad (825)
 • Länsväg O 828: Brastads järnvägsstation (162) – Prästtorp (826) – Brastad (825)
 • Länsväg O 829: Valbo Ryr (924) – Store Mosse (2069)
 • Länsväg O 830: Lassehaga (831) – Flat – Häggvall (162)
 • Länsväg O 831: Lyse (162) – Lassehaga (830) – Alsbäck
 • Länsväg O 832: Herrestad (Rv44) – Grytingen – Hogstorp (807, 808) – Saltkällan (812, 787) – Kvistrum (816) – L Foss (813) – Säleby (816) – Ö Säleby (926) – Håbymotet (E6) – Håby (925, 857) – Gläborgsmotet (E6, 162)
 • Länsväg O 834: Skal (162) – Lyse kyrka (835) – Djupedal (839)
 • Länsväg O 835: Lyse kyrka (834) – Sandåker (836) – Kolleröd (837) – Skalhamn
 • Länsväg O 836: Sandåker (835) – N Grundsund
 • Länsväg O 837: Kolleröd (835) – Ramsvik
 • Länsväg O 839: Lyse (162) – Djupedal (834) – Fiskebäcksvik
 • Länsväg O 840: Häggvall (162) – Norrkila – Bryggorna
 • Länsväg O 841: Gåseberg (162) – Knarrevik (843)
 • Länsväg O 843: Brastad (162) – Ödsmål (845, 846, 847) – Bräcke (845) – Knarrevik (841) – Lahälla
 • Länsväg O 845: Ödsmål (843) – Rixö – Bräcke (843)
 • Länsväg O 846: Häller (162) – Ödsmål (843)
 • Länsväg O 847: Ödsmål (843) – Skällid (849) – Vinbräcka
 • Länsväg O 849: Skällid (847) – Dalaryd (850)
 • Länsväg O 850: Öv Tuntorp (851) – Dalaryd (849) – Loddebo
 • Länsväg O 851: Öv Tuntorp (162) – Öv Tuntorp (850) – Tuntorps Sandvik
 • Länsväg O 852: Brodalen (162, 821) – Vese (853) – Österöd (854) – Slävik
 • Länsväg O 853: Vese (852) – Sandvik
 • Länsväg O 854: Österöd (852) – Rågårdsdal
 • Länsväg O 855: Dalaborg (162) – Bro kyrka (821) – Vrångebäck – Vrågaro
 • Länsväg O 856: väg till Gläborgs f.d. hållplats (162)
 • Länsväg O 857: Östeby (165) – Håby (832)
 • Länsväg O 866: Runden (900) – Bärfendal (866.01) – Orreberg (174)
 • Länsväg O 866.01: väg till Bärfendals kyrka (866)
 • Länsväg O 868: Klev (174) – Rörby (879) – Tossene (870, 870) – Ödstoft (171). Gemensam sträckning med väg 870 vid Tossene.
 • Länsväg O 869: Lyckan (171) – Stensjö – Grodalen
 • Länsväg O 870: Ävja (174) – Brådal (900) – Arslätt (900) – Tossene (868, 868) – Askums kyrka – Lycke (171, 872). Gemensam sträckning med väg 900 delen Brådal – Arslätt och med väg 868 vid Tossene.
 • Länsväg O 871: Todderöd (872) – Amhult (871.01) – Ö Rörvik (873)
 • Länsväg O 871.01: väg till Amhults brygga (871)
 • Länsväg O 872: Lycke (171) – Todderöd (871) – Amborseröd (873) – Hovenäset (874, 874) – Kungshamn (174). Genomfart: Hallindenvägen
 • Länsväg O 873: Amborseröd (872) – Ö Rörvik (871) – Tullboden – Stallen – Malmöns fiskeläge – Draget. Färjeled över Stallrännan
 • Länsväg O 874: väg genom Hovenäset (872, 872)
 • Länsväg O 879: Uleberg (174) – Rörby (868) – Sjöbackarna (174)
 • Länsväg O 882: Röseberget (174) – bro över Sotenkanalen (885) – Ramsvik – Koholmarna
 • Länsväg O 885: bro över Sotenkanalen (882) – Nötö
 • Länsväg O 887: Hunnebostrand (174) – Hunnebostrand (888)
 • Länsväg O 888: Hunnebostrand (887) – Ulebergshamn (888.01) – Uleberg (174)
 • Länsväg O 888.01: väg till Ulebergshamns hamn (888)
 • Länsväg O 889: Sandbäck (900) – Heestrand – Slottet (900)
 • Länsväg O 891: Bräcke (900) – Heane (893) – Gullov (897) – Skibbevall (892) – Sjöröd (163)
 • Länsväg O 892: Dalaberg (174) – Täcklebo (894) – Skibbevall (891)
 • Länsväg O 893: Vattneröd (174) – Bottna (894) – Bottna kyrka (895) – Heane (891)
 • Länsväg O 894: Bottna (893) – Täcklebo (892)
 • Länsväg O 895: väg till Bottna kyrka (893)
 • Länsväg O 896: Dingle (174) – Humlekärr (163)
 • Länsväg O 897: Svenneby kyrka (900) – Gullov (891)
 • Länsväg O 899: Övertun (900) – S Ödsmål (902)
 • Länsväg O 900: Stranderäng (171) – Runden (866) – Brådal (870) – Arslätt (870) – Brygge (174) – Bräcke (891) – Svenneby kyrka (897) – Sandbäck (889) – Övertun (899) – Slottet (889) –
 • Länsväg O 901: Hamburgsund (907) – Hamburgsunds skola (902) – Flyg (163). Gemensam sträckning med väg 870 delen Brådal – Arslätt.
 • Länsväg O 902: Hamburgsunds skola (900) – S Ödsmål (899) – Kville (163, 911)
 • Länsväg O 905: Hamburgsunds färjeläge (907) – Strandbacken – Hökebacken
 • Länsväg O 906: Norgård (907) – Tullboden – Vänd igen
 • Länsväg O 907: Hamburgsund (900) – (färjeled) – Hamburgsunds färjeläge (905) – Norgård (906) – Hamnbukten
 • Länsväg O 907.01: väg till Sjöviken (907)
 • Länsväg O 908: Hällevadsholm (911) – Grind (910) – Grindmotet (E6, 163)
 • Länsväg O 909: väg till Hällevadsholms järnvägsstation (911)
 • Länsväg O 910: Grind (908) – Ön (911)
 • Länsväg O 911: Hällevadsholm (165, 908) – Rabbalshede (954, 954, 949, 950) – Solberg (912) – Ön (910) – Kville (163, 902)
 • Länsväg O 912: Solberg (911) – Heden (913)
 • Länsväg O 913: Solhem (920.01) – Heden (912) – N Vidingen (914) – Edsten (163)
 • Länsväg O 914: Kamstorp (163) – N Vidingen (913) – Skistad (915) – Krokbräcke (922) – St Anrås (1000) – Orrekläpp (1003) – Löveröd (1005) – Tegneby (1004, 1007) – Tanums kyrka (920, 920) – Tanumsmotet (E6, 163). Gemensam sträckning med väg 920 vid Tanums kyrka.
 • Länsväg O 915: Skistad (914) – Fjällbacka (163)
 • Länsväg O 916: väg till Sälvik (917)
 • Länsväg O 917: Fjällbacka (163) – St torget (917.01, 918) – Idrottsplatsen (916) – Vetteberget runt (917.01) – Edsten (163). Genomfart: Föreningsgatan, Södra Hamngatan, Galärbacken, Falkevägen
 • Länsväg O 917.01: förbindelseväg mellan 917 och 917 i Fjällbacka
 • Länsväg O 918: Källvik (163) – St torget (917). Genomfart: Dinglevägen, Norra Hamngatan
 • Länsväg O 920 Hoghem (E6) – Tanums kyrka (914, 914) – Tanumshede (1015, 976) – Rylandsmotet (E6, 163). Gemensam sträckning med väg 914 vid Tanums kyrka.
 • Länsväg O 920.01: Rabbalshedemotet (E6, 911) – Solhem (913, 951) – Pålen (922, E6)
 • Länsväg O 922: Pålen (920.01) – Krokebräcke (914)
 • Länsväg O 923.01: Vändplats (923)
 • Länsväg O 924: Kvistrum (816) – Stale (928) – Valbo Ryr (812, 829) – Torsbyn (2069) – Torps kyrka (2073, 2077) – Ellenö (2074) – Dagsholm (172)
 • Länsväg O 925: Säleby (816) – Klåvehagen (926) – Lerberg – Håby (832)
 • Länsväg O 926: Ö Säleby (832) – Smedberg – Klåvehagen (925) – Hästeskedet (928)
 • Länsväg O 928: Stale (924) – Bruksvägen – Hästeskedet (926) – Åboland (934) – Kinkhem (936) – Gunnarsröds mosse (936) – Hede (934, 938) – Hällungstad (930) – Hedekas (941) – Krokstad (942) – Restad (940) – Medbön (943) – Torp – Forsane (2101)
 • Länsväg O 929: Dingle (165, 174) – Dingle järnvägsstation – 165 norra anslutningen
 • Länsväg O 930: Svarteborg (165, 932) – Gunghult (933) – Gunnarsbo bro (940) – Hällungstad (928)
 • Länsväg O 931: väg till och förbi Svarteborgs kyrka (165, 165)
 • Länsväg O 932: Svarteborg (930) – Mögärde
 • Länsväg O 933: Gunghult (930) – St Dalen
 • Länsväg O 934: Åboland (928) – Stensryr – Hede (928)
 • Länsväg O 936: Kinkhem (928) – Hult – Gunnarsröds mosse (928)
 • Länsväg O 938: väg till och förbi Hede kyrka (928, 928)
 • Länsväg O 940: Gunnarsbo bro (930) – L Röd (941) – Åseröd – Restad (928)
 • Länsväg O 941: L Röd (940) – Hedekas (928) – Högheden (945) – Åttingsberg (2081)
 • Länsväg O 942: väg till och förbi Krokstads kyrka (928, 928)
 • Länsväg O 942.01: väg vid Krokstads kyrka (942)
 • Länsväg O 943: Medbön (928) – Snaben
 • Länsväg O 945: Högheden (941) – Prästbol (946) – Kättelsröd (946) – Kåtebol (2089) – Lerdals Stommen (2090)
 • Länsväg O 946: Prästbol (945) – Sanne kyrka – Kättelsröd (945)
 • Länsväg O 948: Hällevadsholm (911) – Fän (960)
 • Länsväg O 949: Rabbalshede (911) – Fossane (950) – Smeviken (165, 955)
 • Länsväg O 950: Rabbalshede (911) – Fossane (949)
 • Länsväg O 951: Solhem (920.01) – Kusttorp (952)
 • Länsväg O 952: Hovtorp (E6) – Kustorp (951) – Karseröd (955)
 • Länsväg O 954: väg till och igenom Rabbalshede (911, 911)
 • Länsväg O 955: Smeviken (949) – Kaseröd (952) – Grimmeland (955.01) – Klinkenborg (163)
 • Länsväg O 955.01: förbindelseväg mot Äspelunden (165, 955)
 • Länsväg O 958: Tungene (163) – Ödsmål
 • Länsväg O 959: Tyft (163) – Granneröd
 • Länsväg O 960: Skulestad (165) – Fän (948) – Liveröd (963) – Sundhult (962) – Rimseröd (963) – Backen (964) – Klageröd (164)
 • Länsväg O 961: Fressland (165) – Mo kyrka – Äspelunden (165)
 • Länsväg O 962: Tingvall (165) – Sundshult (960)
 • Länsväg O 963: Liveröd (960) – Mickelskogen – Rimseröd (960)
 • Länsväg O 964: Backen (960) – Björnlidmon (164)
 • Länsväg O 965: väg till Naverstads kyrka (165)
 • Länsväg O 966: N Naverstad (163) – Bullareby – Backa (164, 165)
 • Länsväg O 968: Fagerhult (164) – Vassbotten (165)
 • Länsväg O 969: Ejgde (164) – Vassbotten (165)
 • Länsväg O 974: Kil (990) – Lurmotet (E6) – Lur (979)
 • Länsväg O 975: Fossum (163) – Ulvesked (976)
 • Länsväg O 976: Tanumshede (920) – Ulvesked (975) – Torim (977) – Lurs kyrka (978, 979)
 • Länsväg O 977: Knäm (1018, 990) – Knämmotet (E6) Torim (976) – Vassby (979)
 • Länsväg O 978: Skälleröd (990) – Lurs kyrka (976, 979)
 • Länsväg O 979: Hessland (990) – Lur (974) – Lurs kyrka (976, 978) – Hästum (980) – Vassby (977 – Rämne (164)
 • Länsväg O 980: Hästum (979) – Önsmyrarna (981)
 • Länsväg O 981: Rämne (164) – Önsmyrarna (980) – Björke (987) – Heby (982) – Varp (983) – Varps hållplats (990)
 • Länsväg O 982: Heby (981) – Lytorp (164)
 • Länsväg O 983: Varp (981) – Valex (164)
 • Länsväg O 985: Grålös (990, 164) – Skee kyrka (986) – Gibberöd (988) – Högstad (988) – Näsinge kyrka (1054). Gemensam sträckning med väg 988 delen Gibberöd – Högstad.
 • Länsväg O 986: Skee kyrka (985) – Hagetorp (988)
 • Länsväg O 987: Risäng (990) – Björke (981)
 • Länsväg O 988: Hogdalsmotet (E6, 1040) – Blomsholm (1055) – Stene (1041) – Blomsholmsmotet (176) – Rogstad (1054) – Hagetorp (986) – Högstad (985) – Gibberöd (985) – Hjälmstad (1052) – Håve (1050) – Skärje (164). Gemensam sträckning med väg 985 delen Högstad – Gibberöd.
 • Länsväg O 990: Rörängen (163) – Solhem (1016) – Knäm (977, 1018) – Skälleröd (1023, 978) – Kil (974) – Hessland (979) – Risäng (987) – Vik (1030) – Sältenmotet (E6) – Varps hållplats (981) – Skeemotet (1027, E6) – Grålös (985) – Skee (164)
 • Länsväg O 1000: Åseröd (163) – St Anrås (914)
 • Länsväg O 1001: väg till Långesjö brygga (163)
 • Länsväg O 1001.01: förbindelseväg vid Långesjö (163, 1001)
 • Länsväg O 1002: Vik (163) – Kämpersvik
 • Länsväg O 1003: Ljungbytorp (E6) – Kyrkoryk – Orrekläpp (914)
 • Länsväg O 1004: Gerum (E6) – Tegneby (914)
 • Länsväg O 1005: Hala (163) – Orrekläpp (1006) – Löveröd (914)
 • Länsväg O 1006: Orrekläpp (1005) – Halvordseröd (1007)
 • Länsväg O 1007: Nästegård (163) – Halvordseröd (1006) – Tegneby (914)
 • Länsväg O 1008: Rörvik (163) – Grebbestad (163). Genomfart: Repslagaregatan, Storgatan, Övre Långgatan
 • Länsväg O 1009: Kuseröd (1010) – Sövall
 • Länsväg O 1010: Grebbestad (163) – Kuseröd (1009) – Krossekärr
 • Länsväg O 1011: Gissleröd (1012) – Ulmekärrssand
 • Länsväg O 1012: Grebbestad (163) – Gissleröd (1011) – Ulmekärr (1013.01, 1013)
 • Länsväg O 1013: Greby (163) – Ulmekärr (1013.01, 1012) – Edsvik – Havsstensund
 • Länsväg O 1013.01: förbindelseväg mellan 1012 och 1013 vid Ulmekärr
 • Länsväg O 1014: väg till Tanums järnvägsstation (1015)
 • Länsväg O 1015: Tanumshede (920) – väg till Tanums järnvägsstation (1014) – Säm (163)
 • Länsväg O 1016: Säm (163) – Nedre Säm (1016.01) – Solhem (990)
 • Länsväg O 1016.01: förbindelseväg mot Sannäs (1016, 1018)
 • Länsväg O 1018: Säm (163) – Övre Säm (1016.01) – Sannäs – Mjölkeröd (1020) – Knäm (990, 977)
 • Länsväg O 1020: Mjölkeröd (1018) – Västbacken
 • Länsväg O 1022: väg till Kragenäs hållplats (1023)
 • Länsväg O 1023: Skälleröd (990) – Kragenäs (1022) – S Galtö – Resö – Hamnsundet
 • Länsväg O 1025: Vik (1030) – Råssöhamn
 • Länsväg O 1027: Skeemotet (E6, 990) – Båleröd (1030)
 • Länsväg O 1029: Dafter (1030) – Daftön – S Öddö – Tjärnö – Saltö – Saltö hamn
 • Länsväg O 1030: Vik (990, 1025) – Båleröd (1027) – Dafter (1029) – Strömstad (164, 176)
 • Länsväg O 1034: Ånneröd (1035) – Härslätt (1041) – Hällestrand
 • Länsväg O 1035: Oslovägen (176) – Ånneröd (1034) – Norrkärr (1036) – Seläter
 • Länsväg O 1036: Norrkärr (1035) – Knarrevik
 • Länsväg O 1037: Hogdal-Hälle (1040) – Kungbäck (1037.01) – Lökholmen
 • Länsväg O 1037.01: väg till fiskehamn vid Kungsvik (1037)
 • Länsväg O 1038: Medby (1040) – Lervik
 • Länsväg O 1039: Nordby (1040) – Saltbacken
 • Länsväg O 1040: Hogdalsmotet (E6, 988) – Hogdals kyrka (1061) – Hogdals-Hälle (1037) – Medby (1038) – Nordby (1039) – Nordbymotet (E6) – Skogar (1062) – Svinesund
 • Länsväg O 1041: Stene (988) – Härslätt (1034)
 • Länsväg O 1048: Håve (1050) – S Buar (1051)
 • Länsväg O 1050: Håve (988, 1048) – Hälla (1051) – riksgränsen vid Håvedalen
 • Länsväg O 1051: Hälla (1050) – S Buar (1048) – N Buar (1052)
 • Länsväg O 1052: Hjälmstad (988) – N Buar (1051) – Flöghult (1052) – Björneröd (1065) – Flöghult (1052)
 • Länsväg O 1054: Rogstad (988) – Näsinge kyrka (985, 1055.01) – Vässby (1055, 1058) – St Ytten (1060) – Barkhyttan (1061) – Hälle (1059) – Alviken
 • Länsväg O 1055: Blomsholm (988) – Valbäck – Sandåker (1055.01) – Vässby (1054)
 • Länsväg O 1055.01: Sandåker (1055) – Näsinge kyrka (985, 1054)
 • Länsväg O 1058: Vässby (1054) – Älgsjön (1065) – Hällesmörk (1059) – Boråsgården
 • Länsväg O 1059: Hällesmörk (1058) – Hälle (1054)
 • Länsväg O 1060: St Ytten (1054) – Lommelands begravningsplats
 • Länsväg O 1061: Hogdals kyrka (1040) – Råsshult (1062, 1063) – Barkhyttan (1054)
 • Länsväg O 1062: Råsshult (1061) – Skogar (1040)
 • Länsväg O 1063: Råsshult (1061) – Lommelands kyrka (1063.01) – V Mörk – Svarte Jan
 • Länsväg O 1063.01: väg till Lommelands kyrka (1063)
 • Länsväg O 1065: Björneröd (1052) – Älgsjön (1058)
 • Länsväg O 1121: Röds sund (575) – Öckerö Sörgård – Öckerö kyrka – Norgårdsvägen (1129)
 • Länsväg O 1125: Öckerövägen (575) – Hönö kyrka
 • Länsväg O 1129: Öckerö hamn (575) – Gamla skolan (1121) – Hummerviken
 • Länsväg O 1135: L Varholmen (155) – Gröneviken (vh-gräns) – Björkö hamn vid Skarvik. Färja över Björköfjorden
 • Länsväg O 1149: väg runt Åstols fiskehamn (1149.01)
 • Länsväg O 1149.01: Grenväg söderut på Åstol
 • Länsväg O 1155: Stavsundsholmen – Kyrkesund (1155.01, 1155.02) på Härön
 • Länsväg O 1155.01: väg till hamnplats på Härön
 • Länsväg O 1155.02: väg till brunn på Härön
 • Länsväg O 1158: Säckebäck (160) – Ängen på St Askerön
 • Länsväg O 1180: Flatö kapell (751) – Flatö kyrkogård
 • Länsväg O 1186: Bäckvik (174) – Hasselön – Smögen (Storgatan)
 • Länsväg O 1188: väg över Trossö, Kalvö och Lindö
 • Länsväg O 1196: Kyrkosund – Nedre Kile (1197) – Syd Kosters kapell – Kostersundet
 • Länsväg O 1197: Ned Kile (1196) – Ekenäs på Syd Koster
 • Länsväg O 1500: Hallands läns gräns vid Unnebo (N 808) – Fagerhult (1507) – Lundagården (1504) – Broby (1503, 1505)
 • Länsväg O 1503: Hallands läns gräns vid Älgaslätt (N 861) – Istorp (1504) – Viskadal (1504.01) – Broby (1500)
 • Länsväg O 1504: Istorp (1503, 1504.01) – Lundagården (1500)
 • Länsväg O 1504.01: förbindelseväg mellan 1504 och 1503
 • Länsväg O 1505: Horred (Rv41, 1506) – Broby (1500, 1518) – Hallands läns gräns vid Värbogården (N 843)
 • Länsväg O 1506: väg till och förbi Horreds järnvägsstation (Rv41, 1505)
 • Länsväg O 1507: Fagerhult (1500) – Hallands läns gräns vid Österby (N 842)
 • Länsväg O 1511: Hallands läns gräns vid Skogsslätt (N 804) – Torestorp 1512, 1526)
 • Länsväg O 1512: väg till Torestorps kyrka (1511)
 • Länsväg O 1517: Björketorps järnvägsstation (Rv41) – Östragärde
 • Länsväg O 1518: Broby (1505) – Segerstad (1519)
 • Länsväg O 1519: Sundholmen (Rv41) – Segerstad (1518) – Öxnevalla kyrka (1521) – Svansjö (1526)
 • Länsväg O 1520: Hallands läns gräns vid Rökåsen (N 821) – Älekulla (1526)
 • Länsväg O 1521: väg till Öxnevalla kyrka (1519)
 • Länsväg O 1522: Berghem (Rv41) – Lekvad (1524) – Desarhult
 • Länsväg O 1524: Kullagården (156) – Haby (1525) – Öresten – Lekvad (1522)
 • Länsväg O 1525: Berghem (1607) – Haby (1524)
 • Länsväg O 1526: Hallands läns gräns vid Måkåsen (N 839) – Åsen (1527) – Älekulla (1520) – Brastorp (1529) – Torestorp (1511, 1530) – Svansjö (1519) – Krok (1532) – Örby (156)
 • Länsväg O 1527: Åsen (1526) – Skårebo (1528) – Mjöbäck (1532)
 • Länsväg O 1528: Skårebo (1527) – Öv Höghult (1532)
 • Länsväg O 1529: Brastorp (1526) – Redslegården (1530)
 • Länsväg O 1530: Torestorp (1526) – Redslegården (1529) – Öxabäck (1532, 1533) – Strömma (1548) – St Backa (1547) – Holsjunga (1551) – Holsjunga kyrka (1552) – Holsjunga (154)
 • Länsväg O 1531: Karkashult (154) – Revesjö kyrka (1522)
 • Länsväg O 1532: Bosgården (154) – Mjöbäck (1538, 1527) – Ekeberg (1541) – Prekebo (1544) – Övre Höghult (1528) – Öxabäck (1530) – Krok (1526)
 • Länsväg O 1533: väg till Öxabäcks kyrka (1530)
 • Länsväg O 1534: Hallands läns gräns vid Älmhult (N 840) – Mårdaklev (1559)
 • Länsväg O 1538: Mjöbäcks kyrka (154, 1538.01) – Mjöbäck (1532)
 • Länsväg O 1538.01: väg till Mjöbäcks kyrka (1538)
 • Länsväg O 1540: Torshög (154) – Tokabo (1541)
 • Länsväg O 1541: Ekeberg (1532) – Hallåsen (154) – Tokabo (1540) – Källsäng (1543) – Hyndarp (1559)
 • Länsväg O 1543: Källsäng (1541) – Björkeholm (1546)
 • Länsväg O 1544: Prekebo (1532) – Ljungåsen (1547) – Överlida (154)
 • Länsväg O 1546: Hallingsnäs (154) – Björkeholm (1543) – Ö Frölunda (1559)
 • Länsväg O 1547: Ljungåsen (1544) – St Backa (1530)
 • Länsväg O 1548: Strömma (1530) – Haratången (156)
 • Länsväg O 1550: Holsjunga (154) – Hid (1559)
 • Länsväg O 1551: Holsjunga (1530) – Bäckäng (1533, 156)
 • Länsväg O 1552: Holsjunga kyrka (1530) – Revesjö kyrka (1531) – Revesjöholm (1553) – Skallemoga (1555) – Svenljunga (154)
 • Länsväg O 1553: Revesjöholm (1552) – Bäckäng (1551)
 • Länsväg O 1555: Axelfors (154) – Skallemoga (1552)
 • Länsväg O 1558: Hallands läns gräns vid Joarsbo (N 837) – Stäpelsbo (1562) – Svanabo – Rud (1561) – Kättarp (1564) – Sperlingsholm (1558.01) – Erikslund (1560, 1558.01) – Mårdaklevs kyrka (1559)
 • Länsväg O 1558.01: förbindelseväg mellan 1558 och 1560
 • Länsväg O 1559: Hallands läns gräns vid Yttre Skåpanäs (N 833) – Mårdaklev (1534) – Mårdaklevs kyrka (1558) – Hyndarp (1541) – Ö Frölunda (1573, 1546) – Hid (1550, 1572) – Axelforshed (154)
 • Länsväg O 1560: Hallands läns gräns vid Mjöhult (N 834) – Erikslund (1558.01, 1558) – bro över Lillån vid Mölneby – Mölneby (1566) – Ö Frölunda (1573)
 • Länsväg O 1561: Hallands läns gräns vid Ävje (N 836) – Götshul (1562) – Rud (1558)
 • Länsväg O 1562: Stäpelsbo (1558) – Götshult (1561)
 • Länsväg O 1564: Kättarp (1558) – Tranebäck (1565) – Håcksviks bro (1566)
 • Länsväg O 1565: Tranebäck (1564) – Skyarp (1566)
 • Länsväg O 1566: Mölneby (1560) – Håcksviks bro (1564) – Håcksviks kyrka (1570, 1578) – Skyarp (1565, 1567)
 • Länsväg O 1567: Jönköpings läns gräns vid Bäck (F 578) – Bäck (1569) – Källhult (1568) – Skyarp (1566) – Svedjorna (1575) – Drägved (1578)
 • Länsväg O 1568: Källhult (1567) – Jönköpings läns gräns vid Ingärdebo (F 583)
 • Länsväg O 1569: Bäck (1567) – Jönköpings läns gräns vid Björkebo (F 579)
 • Länsväg O 1570: väg till Håcksviks kyrka (1566)
 • Länsväg O 1571: Lerbäcksbo (1573) – bro över Stångån vid Broholmen – Lisslarp (1578)
 • Länsväg O 1572: Hid (1559) – Ledet (1573)
 • Länsväg O 1573: Ö Frölunda (1559, 1560) – Lerbäcksbo (1571) – Ledet (1572) – Assmebro (1574, 1582)
 • Länsväg O 1574: Mårdsborg (1578) – Ågärdet – Assmebro (1573)
 • Länsväg O 1575: Svedjorna (1567) – Jönköpings läns gräns vid Gräskelid (F 584)
 • Länsväg O 1577: Sjötofta (1578) – Jönköpings läns gräns vid Mölnehult (F 585)
 • Länsväg O 1578: Håcksviks kyrka (1566) – Lisslarp (1571) – Mårdsborg (1574) – Drägved (1567) – Sjötofta (1577) – Ambjörnarp (1585, 1580, 1585.01, 1581) – Tranemo (156)
 • [Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Borgholm    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Köpingsvik    (18 km)

Löttorp    (18 km)

Björkviken    (19 km)


Övriga orter i närheten

Östra Vässby    (1 km)

Övre Vässby    (1 km)

Vässby    (1 km)

Greda    (2 km)

Hjälmestad    (2 km)

Hjälmstad    (2 km)

Husballa    (2 km)

Husvalla    (2 km)

Ingelstad    (2 km)

Lofta    (2 km)

Marsjö    (2 km)

Södra Greda    (2 km)

Djupvik    (3 km)

Folberga    (3 km)

Grönvik    (3 km)

Djurstad    (4 km)

Knisa    (4 km)

Askelunda    (5 km)

Hallnäs    (5 km)

Sodvik    (5 km)

Bruddesta    (6 km)

Sandvik    (6 km)

Sandviken    (6 km)

Ebbegärde    (7 km)

Kårehamn    (7 km)

Stenninge    (7 km)

Äleklinta    (8 km)

Gullehamn    (8 km)

Istad    (8 km)

Lilla Horn    (8 km)

Lilla Istad    (8 km)

Lilla Stacketorp    (8 km)

Stacketorp    (8 km)

Stora Istad    (8 km)

Stora Stacketorp    (8 km)

Trosnäs    (8 km)

Arbelunda    (9 km)

Jordhamn    (9 km)

Gamleby    (10 km)

Hörlösa    (10 km)

Grytehamn    (11 km)

Haglunda    (11 km)

Högenäs    (11 km)

Högnäs    (11 km)

Knäppinge    (11 km)

Palmelund    (11 km)

Stora Haglunda    (11 km)

Valsnäs    (11 km)

Dalby    (12 km)

Gillberga    (12 km)

Långerum    (12 km)

Norra Norrby    (12 km)

Norrby    (12 km)

Norrbyn    (12 km)

Södra Norrby    (12 km)

Stora Dalby    (12 km)

Unnestad    (12 km)

Björnsbodar    (13 km)

Källahamn    (13 km)

Lilla Dalby    (13 km)

Lilla Haglunda    (13 km)

Mörby    (13 km)

Vannberga    (13 km)

Vannborga    (13 km)

Hagelstad    (14 km)

Hässelby    (14 km)

Hjärpestad    (14 km)

Järpestad    (14 km)

Nedra Vannborga    (14 km)

Nedre Vannborga    (14 km)

Nyby    (14 km)

Eskilslund    (15 km)

Gudesjö    (15 km)

Kvarnstad    (15 km)

Laxeby    (15 km)

Salomontorp    (15 km)

Sammelstorp    (15 km)

Ytterby    (15 km)

Kalleguta    (16 km)

Källingemöre    (16 km)

Pinnekulla    (16 km)

Ranstad    (16 km)

Alvedsjö    (17 km)

Alvedsjö Bodar    (17 km)

Bläsinge    (17 km)

Ekby    (17 km)

Hagaby    (17 km)

Klinta    (17 km)

Kristinelund    (17 km)

Melösa    (17 km)

Hörninge    (18 km)

Bredsättra    (19 km)

Furuhäll    (19 km)

Grönskog    (19 km)

Horn    (19 km)

Kläppinge    (19 km)

Långöre    (19 km)

Brantebacke    (20 km)

Ödängla    (20 km)

Wedby    (20 km)


Landmärken i närheten

Knisa mosse    (4 km)

Löts borg    (11 km)

Dämmans fyr    (12 km)


Kyrkor i närheten

Föra kyrka    (nära)

Persnäs kyrka    (7 km)

Alböke kyrka    (9 km)

Löts kyrka    (11 km)

Källa gamla kyrka    (13 km)

Källa Nya Kyrka    (13 km)

Källa ödekyrka    (13 km)

Egby kyrka    (16 km)

Köpings kyrka    (18 km)

Högby kyrka    (19 km)

Borgholms kyrka    (20 km)

Bredsättra Kyrka    (20 km)

Sankt Elavi Kapell    (20 km)


Mer information

Vädret kring Västra Vässby