SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kyrkhamn

Mörbylånga  |  Kalmar län

Koordinater: 59°23.6′N 17°46.3′Ö / 59.3933°N 17.7717°Ö / 59.3933; 17.7717

Kyrkhamn är det område inom Stockholms kommun som ligger längst bort från Stockholms centrum. Kyrkhamn är en del av friluftsområdet Lövsta–Kyrkhamn–Riddersvik i västra Hässelby, och det gränsar i norr till Görvälns naturreservat i Järfälla. Planer finns att inlemma även Kyrkhamn i naturreservatet.

Kyrkhamn omnämns först i ett protokoll från år 1682, som en stor jordhög där det fanns en kyrkogård där omkomna sjöfarare begravts. Det var alltså en gravplats på den tiden. År 1690 hette platsen "Kyrck Hamnen" och år 1752 "Kyrckhamns Udden" och "Kyrckhamns Wiken".

Byn i Kyrkhamn började som en bruksby i slutet på 1800-talet, i närheten av det stenhuggeri som startade år 1899 och som skulle hjälpa till att förse Stockholm med gatsten och annan huggen sten. Verksamheten lades dock ner redan år 1907 på grund av dåligt råmaterial. Spår efter stenhuggningen syns ännu i dag på flera ställen – det största stenbrottet låg bakom den nuvarande scoutstugan.

Då stenhuggeriet lades ned började de flesta som bodde kvar i Kyrkhamn att arbeta på Lövsta sopstation i stället. Kyrkhamn hade även egen skola och egen busslinje. När Hässelby villastad senare bebyggdes bosatte sig många där i stället, eller i Skälby, Hässelby eller Vällingby. Kyrkhamn avfolkades, men bylivet levde kvar ända in på 1950-talet. Därefter strömmade nya hyresgäster in, och husen i Kyrkhamn blev billiga genomgångsbostäder för bland annat många finska och jugoslaviska invandrarfamiljer.

Byn Kyrkhamn låg på 1970-talet ännu i Järfälla kommun, men den 1 januari 1975 överfördes området till Stockholms kommun, vilken redan tidigare ägde marken. Husen var då endast till hälften bebodda och ganska förfallna. Området planerades att användas som friluftsområde, men inga konkreta åtgärder vidtogs först. Kyrkhamn förblev en slumrande idyll och avfolkningen fortsatte. Dock bosatte sig år 1974 en etablerad konstnär i marketenteriet som hade stått outnyttjat i flera år. Han avsåg att öppna ateljéer och verkstäder med några kollegor.

1982 föreslog Stockholm att de förfallna byggnaderna i Kyrkhamn skulle rivas. Stadsmuseet protesterade, och aktionsgruppen "Bevara Kyrkhamn Helheten" bildades. Rivningsplanerna skrinlades, och så småningom rustades husen i stället upp, med inriktning på konstnärlig verksamhet, hantverk och olika fritidsaktiviteter i området.

Förslag att sälja fastigheterna i Kyrkhamn har också lagts fram. Kyrkhamns framtida öde är ännu inte avgjort – privatbostäder eller naturreservat?

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Degerhamn    (16 km)


Övriga orter i närheten

Ottenby    (1 km)

Ottenby Wood    (3 km)

Ottenbygård    (3 km)

Ottenbylund    (3 km)

Parboäng    (5 km)

Gronhogen    (6 km)

Näsby    (6 km)

Enetri    (7 km)

Lunda    (7 km)

Svibo    (7 km)

Kärra    (8 km)

Väntlinge    (8 km)

Ventlinge    (8 km)

Lindby    (9 km)

Sebberneby    (9 km)

Seberneby    (9 km)

Mörbylilla    (10 km)

Eketorp    (11 km)

Albrunna    (12 km)

Kvinnsgröta    (13 km)

Kvinsgröta    (13 km)

Mellstaby    (13 km)

Melstadby    (13 km)

Gammalsby    (14 km)

Torngård    (15 km)

Årsvik    (17 km)

Gårdstorp    (17 km)

Seby    (17 km)

Solberga    (17 km)

Träby    (17 km)

Perstorp    (18 km)

Gettlinge    (19 km)

Gettlinge gravfält    (19 km)

Nedre Segerstad    (19 km)


Landmärken i närheten

Kungsstenarna    (1 km)

Karl X Gustafs mur    (4 km)

Karl X Gustavs mur    (4 km)

Seby Gravfält    (16 km)

Runristning    (17 km)


Kyrkor i närheten

Ås kyrka    (4 km)

Ventlinge kyrka    (8 km)

Gräsgårds kyrka    (13 km)

Södra Möckleby kyrka    (16 km)

Segerstads kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Kyrkhamn