SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stora Alvaret

Mörbylånga  |  Kalmar län

Stora alvaret är ett 37 kilometer långt och 15 kilometer brett område med alvarmark på de södra delarna av den svenska ön Öland i Östersjön. Området utgör en fjärdedel av hela öns yta. Alvaret utmärks av att det i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden, bestående av ordovicisk kalksten, ofta går i dagern eller är täckt endast med ett tunt jordlager. Mindre områden med alvarmark finns på andra delar av Öland, på södra Gotland och på vissa ställen i Västergötland, bland annat på Kinnekulle. Området har en speciell flora med en mängd arter som är unika för området och används historiskt som betesmark. Betesdriften är nödvändig för att förhindra igenbuskning.

Stora alvaret har tillsammans med södra Ölands odlingslandskap utsetts till världsarv av FN-organet Unesco.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Degerhamn    (14 km)

Skogsby    (19 km)


Övriga orter i närheten

Gösslunda    (3 km)

Lilla Dalby    (4 km)

Stora Dalby    (4 km)

Triberga    (4 km)

Alby    (5 km)

Bredinge    (5 km)

Bring    (5 km)

Bårby    (6 km)

Bjärby    (6 km)

Övre Västerstad    (6 km)

Slagerstad    (6 km)

Södra Bårby    (6 km)

Södra Kvinneby    (6 km)

Alvlösa    (7 km)

Bengtstorp    (7 km)

Mysinge    (7 km)

Risinge    (7 km)

Skarlov    (7 km)

Brunneby    (8 km)

Frösslunda    (8 km)

Gynge    (8 km)

Klinta    (8 km)

Klovehälls Läge    (8 km)

Lilla Brunneby    (8 km)

Melby    (8 km)

Mellby    (8 km)

Risingehamn    (8 km)

Stora Brunneby    (8 km)

Hammarby    (9 km)

Resmo och Gynge    (9 km)

Gåssten    (10 km)

Gettlinge    (10 km)

Gettlinge gravfält    (10 km)

Norra Kvinneby    (10 km)

Kleva    (11 km)

Nedre Segerstad    (11 km)

Nytorp    (11 km)

Ekelunda    (12 km)

Gårdstorp    (12 km)

Perstorp    (12 km)

Segerstad    (12 km)

Stora Frö    (12 km)

Årsvik    (13 km)

Frö    (13 km)

Hagaberg    (13 km)

Lilla Frö    (13 km)

Seby    (13 km)

Solberga    (13 km)

Stora Vickleby    (13 km)

Träby    (13 km)

Fröbygårda    (14 km)

Karlevi    (15 km)

Norra Sandby    (15 km)

Torngård    (15 km)

Åby    (16 km)

Sandgårdsborg    (16 km)

Skarpa Alby    (16 km)

Torp    (16 km)

Eriksöre    (17 km)

Gammalsby    (17 km)

Kalkstad    (17 km)

Kråketorp    (17 km)

Kvinnsgröta    (17 km)

Kvinsgröta    (17 km)

Lenstad    (17 km)

Mellstaby    (17 km)

Melstadby    (17 km)

Runsbäck    (17 km)

Södra Näsby    (17 km)

Albrunna    (18 km)

Nedre Ålebäck    (18 km)

Norra Näsby    (18 km)

Ullevi    (18 km)

Eketorp    (19 km)

Kåtorp    (19 km)

Lundtorp    (19 km)

Mörbylilla    (19 km)

Övre Ålebäck    (19 km)

Sandvik    (19 km)

Tävelsrum    (19 km)

Bläsinge    (20 km)

Bokenäs    (20 km)

Kolboda    (20 km)

Lovers    (20 km)


Landmärken i närheten

Södra Ölands odlingslandskap    (4 km)

Bårby borg    (6 km)

Resmo gånggrifter    (9 km)

Regalskeppet Kronan    (11 km)

Capellagården    (13 km)

Runristning    (14 km)

Seby Gravfält    (14 km)

Ölands folkhögskola    (18 km)


Kyrkor i närheten

Kastlösa kyrka    (4 km)

Hulterstads kyrka    (5 km)

Smedby kyrka    (8 km)

Stenåsa kyrka    (8 km)

Mörbylånga kyrka    (9 km)

Resmo kyrka    (9 km)

Segerstads kyrka    (12 km)

Södra Möckleby kyrka    (13 km)

Vickleby kyrka    (13 km)

Sandby kyrka    (15 km)

Gårdby kyrka    (17 km)

Gräsgårds kyrka    (17 km)

Torslunda Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Stora Alvaret