SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Träby

Mörbylånga  |  Kalmar län

Träby borg är en fornborg belägen cirka 700 meter norr om Träby by i Segerstads socken på sydöstra Öland. Den består av tre i nordost-sydvästlig riktning sammanbyggda ringborgar, huvudsakligen byggda av kalksten. Den nordöstra och mellersta är ovala, den sydvästra är närmast rund. Den nordöstra borgens inre diameter är 48-66 meter, den mellerstas 51-65 meter och den sydvästra 38-44 meter. Murtjockleken är 7-10 meter. Bäst bevarad är den mellersta borgen, där murkrönet ligger 1,6 meter över borggården. I den sydvästra borgen byggdes ett nyhemman, Christineborg, i slutet av 1700-talet. Nu återstår endast grunderna av det. Rhezelius angav 1634 att det fanns 30 husgrunder i den nordöstra borgen, 32 i den mellersta och 14 i den sydvästra. Borgens byggnadstid har bestämts till folkvandringstiden efter provgrävningar 1966.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Degerhamn    (6 km)


Övriga orter i närheten

Solberga    (nära)

Seby    (2 km)

Torngård    (2 km)

Nedre Segerstad    (3 km)

Gammalsby    (4 km)

Kvinnsgröta    (4 km)

Kvinsgröta    (4 km)

Mellstaby    (4 km)

Melstadby    (4 km)

Perstorp    (4 km)

Gårdstorp    (5 km)

Segerstad    (5 km)

Årsvik    (6 km)

Eketorp    (6 km)

Gettlinge    (6 km)

Gettlinge gravfält    (6 km)

Melby    (6 km)

Mellby    (6 km)

Albrunna    (7 km)

Klinta    (7 km)

Alvlösa    (8 km)

Gåssten    (8 km)

Hammarby    (8 km)

Lindby    (8 km)

Mörbylilla    (8 km)

Sebberneby    (8 km)

Seberneby    (8 km)

Skarlov    (8 km)

Enetri    (9 km)

Kärra    (9 km)

Lunda    (10 km)

Svibo    (10 km)

Väntlinge    (10 km)

Ventlinge    (10 km)

Bjärby    (11 km)

Gronhogen    (11 km)

Näsby    (11 km)

Övre Västerstad    (11 km)

Parboäng    (11 km)

Lilla Dalby    (14 km)

Ottenby Wood    (14 km)

Ottenbygård    (14 km)

Ottenbylund    (14 km)

Stora Dalby    (14 km)

Triberga    (14 km)

Alby    (15 km)

Gösslunda    (15 km)

Klovehälls Läge    (15 km)

Bredinge    (16 km)

Bring    (16 km)

Risinge    (16 km)

Bårby    (17 km)

Kyrkhamn    (17 km)

Risingehamn    (17 km)

Slagerstad    (17 km)

Södra Bårby    (17 km)

Södra Kvinneby    (17 km)

Ottenby    (18 km)

Bengtstorp    (19 km)

Lilla Brunneby    (19 km)

Mysinge    (19 km)

Brunneby    (20 km)

Stora Brunneby    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (2 km)

Seby Gravfält    (2 km)

Södra Ölands odlingslandskap    (9 km)

Karl X Gustafs mur    (12 km)

Karl X Gustavs mur    (12 km)

Stora Alvaret    (13 km)

Kungsstenarna    (15 km)

Regalskeppet Kronan    (15 km)

Bårby borg    (18 km)


Kyrkor i närheten

Segerstads kyrka    (3 km)

Gräsgårds kyrka    (5 km)

Södra Möckleby kyrka    (5 km)

Smedby kyrka    (8 km)

Ventlinge kyrka    (9 km)

Hulterstads kyrka    (12 km)

Ås kyrka    (13 km)

Kastlösa kyrka    (13 km)

Stenåsa kyrka    (19 km)

Mörbylånga kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Träby