SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Allgunnen

Nybro  |  Kalmar län

Allgunnen på kartan över Kalmar

Allgunnen är en sjö i Högsby kommun och Nybro kommun i Småland och ingår i Alsteråns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,6 meter djup, har en yta på 13,2 kvadratkilometer och befinner sig 84 meter över havet. Allgunnen ligger i Allgunnen Natura 2000-område och skyddas av fågeldirektivet. Sjön avvattnas av vattendragen Alsterån, Skureboån och Loppån. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.

Den tillhör Alsteråns avrinningsområde. Tillflöden är Badebodaån och Alsterån. Huvudsakliga utloppet i söder är Alsterån. Större delen av sjön ingår i Allgunnens naturreservat. Vid sjöns norra strand ligger byn Allgunnen.

Allgunnen är rik på öar. I sjön häckar bland annat fiskgjuse och storlom.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Hogsby    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Alsterbro    (9 km)

Ruda    (12 km)


Övriga orter i närheten

Grönlid    (3 km)

Aboda    (6 km)

Skurebo    (6 km)

Uddevallshyltan    (6 km)

Branthult    (7 km)

Fridhem    (7 km)

Hultsnäs    (7 km)

Sinnerbo    (7 km)

Torshult    (7 km)

Basthult    (8 km)

Böta Kvarn    (8 km)

Solberga    (8 km)

Fröskelås    (9 km)

Lilla Alebo    (9 km)

Osemåla    (9 km)

Skoghult    (9 km)

Vackerslät    (9 km)

Vackerslätt    (9 km)

Barnebo    (10 km)

Bjärshult    (10 km)

Kimramåla    (10 km)

Sandslät    (10 km)

Sandslätt    (10 km)

Abbetorp    (11 km)

Alebo    (11 km)

Haltemåla    (11 km)

Knivingaryd    (11 km)

Krokstorp    (11 km)

Lindshult    (11 km)

Rydholm    (11 km)

Stora Alebo    (11 km)

Barkebo    (12 km)

Bönemåla    (12 km)

Böta    (12 km)

Gräsdal    (12 km)

Stubbemåla    (12 km)

Uvahult    (12 km)

Binnaretorp    (13 km)

Bötterum    (13 km)

Ekeby    (13 km)

Hornsö    (13 km)

Jonsryd    (13 km)

Krokshult    (13 km)

Massemåla    (13 km)

Sjömåla    (13 km)

Torskemåla    (13 km)

Uvafors    (13 km)

Värlebo    (13 km)

Verlebo    (13 km)

Vitsten    (13 km)

Gillberga    (14 km)

Hälleskalla    (14 km)

Kättilstorp    (14 km)

Lilla Skedsbygd    (14 km)

Ruggstorp    (14 km)

Rugstorp    (14 km)

Skogsby    (14 km)

Vänatorp    (14 km)

Fagraskog    (15 km)

Fröseke    (15 km)

Källtorp    (15 km)

Mjösebo    (15 km)

Sibbetorp    (15 km)

Sigtingsryd    (15 km)

Staby    (15 km)

Balebo    (16 km)

Gödeshult    (16 km)

Kösebo    (16 km)

Mjölerum    (16 km)

Stora Klo    (16 km)

Stora Skedsbygd    (16 km)

Tämshult    (16 km)

Vrånghult    (16 km)

Djuphult    (17 km)

Grönskåra    (17 km)

Lilla Klo    (17 km)

Stenbrohult    (17 km)

Hogsbyårhult    (18 km)

Luvehult    (18 km)

Sandbackshult    (18 km)

Stenbrohult    (18 km)

Bäckhult    (19 km)

Bockaskruv    (19 km)

Eskilshult    (19 km)

Helgebo    (19 km)

Helgesbo    (19 km)

Helgesboda    (19 km)

Målen    (19 km)

Östra Sjöboda    (19 km)

Sigislaryd    (19 km)

Sigisslaryd    (19 km)

Skillerhult    (19 km)

Slättingebygd    (19 km)

Stora Marken    (19 km)

Träthult    (19 km)

Virstad    (19 km)

Aplaryd    (20 km)

Applaryd    (20 km)

Botillabo    (20 km)

Långaskruv    (20 km)

Rydefors    (20 km)

Skäppentorp    (20 km)

Skeppnatorp    (20 km)

Skeppnetorp    (20 km)

Träthultamåla    (20 km)


Landmärken i närheten

Aboda Klint    (6 km)

Runristning    (13 km)

Stenaråsen    (15 km)


Kyrkor i närheten

Kråksmåla Kyrka    (9 km)

Långemåla Kyrka    (13 km)

Bäckebo Kyrka    (15 km)

Fröseke Kapell    (15 km)

Högsby Kyrka    (16 km)

Fliseryds Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Allgunnen