SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bokhultet

Nybro  |  Kalmar län

Bokhultet är ett naturreservat i Växjö kommun i Kronobergs län.

Reservatet ligger strax sydväst om Växjö stad. Största delen av landområdena är skogbeväxta, mest med bokskog. Här har även funnits hagmarker och från den tiden finns en del storvuxna ekar kvar. Vid Bäckaslöv finns en del öppna betesmarker. Där ligger även Bäckaslövs Våtmark. Bäckaslövs mosse odlades upp i samband med sjösänkningen på 1800-talet. Senare har den använts som militär skjutbana. Reservatet omfattar även delar av Norra- och Södra Bergundasjön.

Området är variationsrikt både vad gäller växt- och djurliv. Inom området har nästan 200 fågelarter observerats. Här finns även en mängd sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar. Skogens höga ålder, alla grova träd och de multnande stammarna gör att många arter trivs i området.

Den äldsta lämningen i reservatet är en hällkista från yngre stenåldern. Graven ligger ovanpå en stensättning i form av en kulle. Vidare förekommer röjningsrösen från brons- eller järnåldern. Rösena är låga högar av småsten som rensats bort från odlingsmarken. Det finns även två gravhögar från yngre järnålder. På en berghäll har man funnit ett 20-tal skålgropar. Från senare tider finns odlingsrösen och stengärdsgårdar. År 1914 omvandlades Bokhultet till ett militärt övningsfält. Alla vägar och stigar tillkom under den perioden, som varade fram till 1992 då regementet lades ner.

Bokhultet ligger nära Växjö stad och är lättillgängligt. Inom området finns ett antal stigar, motionsspår och småvägar. Reservatet är skyddat sedan 1993 och omfattar 210 hektar land och 135 hektar vatten.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Flygsfors    (4 km)

Orrefors    (4 km)

Flerohopp    (5 km)

Boda    (10 km)

Boda Glasbruk    (10 km)

Örsjö Nybro    (11 km)

Kristvallabrunn    (17 km)

Alsterbro    (19 km)

Johansfors    (19 km)

Målerås    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kolsbygd    (nära)

Gränö    (2 km)

Brånahult    (3 km)

Flemmingeland    (3 km)

Lindås    (4 km)

Mellan Skedebäckshult    (4 km)

Norra Bondetorp    (4 km)

Östra Skedebäckshult    (4 km)

Skälsek    (4 km)

Skedebäckshult    (4 km)

Tjukahall    (4 km)

Tjukehall    (4 km)

Västra Skedebäckshult    (4 km)

Ingemundsmåla    (5 km)

Kvarntorp    (5 km)

Lilla Gangsmad    (5 km)

Utterbäcken    (5 km)

Bidalite    (6 km)

Björnahult    (6 km)

Brixslät    (6 km)

Gadderås    (6 km)

Gangsmad    (6 km)

Gislatorp    (6 km)

Gisslatorp    (6 km)

Göttorp    (6 km)

Södra Björnahult    (6 km)

Stora Gangsmad    (6 km)

Brokagärde    (7 km)

Norra Sävsjö    (7 km)

Råddemåla    (7 km)

Älmeberg    (8 km)

Ärngisslahyltan    (8 km)

Blomkulla    (8 km)

Ekaryd    (8 km)

Erngislahyltan    (8 km)

Florhult    (8 km)

Idehult    (8 km)

Månsamåla    (8 km)

Norra Bäckebo    (8 km)

Sjöahult    (8 km)

Södra Bäckebo    (8 km)

Vackamo    (8 km)

Västra Madesjö    (8 km)

Västra Sävsjö    (8 km)

Aplaryd    (9 km)

Applaryd    (9 km)

Björkelund    (9 km)

Hermanstorp    (9 km)

Markustorp    (9 km)

Ravelsbygd    (9 km)

Sigislaryd    (9 km)

Sigisslaryd    (9 km)

Södra Sävsjö    (9 km)

Västra Ravelsbygd    (9 km)

Buttetorp    (10 km)

Ekbylund    (10 km)

Ekebylund    (10 km)

Hagnebo    (10 km)

Hälleberga    (10 km)

Käringeskruv    (10 km)

Kvarnefors    (10 km)

Stibbetorp    (10 km)

Torestorp    (10 km)

Bränntorp    (11 km)

Hagalund    (11 km)

Kopparfly    (11 km)

Kvarnamålen    (11 km)

Ljusås    (11 km)

Norra Ljusås    (11 km)

Norra Stamphult    (11 km)

Pukeberg    (11 km)

Stora Ebbehult    (11 km)

Transtorp    (11 km)

Gullaskruv    (12 km)

Klingsborg    (12 km)

Lilla Ebbehult    (12 km)

Mellan Örsjö    (12 km)

Persmåla    (12 km)

Stora Marken    (12 km)

Viremo    (12 km)

Virrmo    (12 km)

Börseryd    (13 km)

Hanemåla    (13 km)

Högebo    (13 km)

Mellan Agebo    (13 km)

Nässjömåla    (13 km)

Norra Otteskruv    (13 km)

Perstorp    (13 km)

Räggekulla    (13 km)

Selemåla    (13 km)

Sigtingsryd    (13 km)

Sillamåla    (13 km)

Slättingebygd    (13 km)

Stallslycke    (13 km)

Stora Skedsbygd    (13 km)

Toresbo    (13 km)

Torsbo    (13 km)

Västra Agebo    (13 km)

Bälshult    (14 km)

Hälleskalla    (14 km)

Hökahult    (14 km)

Köl    (14 km)

Lilla Kolfly    (14 km)

Norra Svalehult    (14 km)

Orrabäck    (14 km)

Östra Hällasjö    (14 km)

Skogsby    (14 km)

Svalehult    (14 km)

Agebo    (15 km)

Duvetorp    (15 km)

Gelebo    (15 km)

Korpahult    (15 km)

Lilla Skedsbygd    (15 km)

Siggegärde    (15 km)

Stora Agebo    (15 km)

Stora Kolfly    (15 km)

Uvafors    (15 km)

Vänatorp    (15 km)

Bönemåla    (16 km)

Eskilsryd    (16 km)

Fiskesjö    (16 km)

Fröseke    (16 km)

Lisabo    (16 km)

Muggehult    (16 km)

Nättrabo    (16 km)

Skräddaregärde    (16 km)

Stämmeryd    (16 km)

Torskemåla    (16 km)

Alerås    (17 km)

Bällsjö    (17 km)

Björnasjö    (17 km)

Bosgård    (17 km)

Bosgården    (17 km)

Eskilshult    (17 km)

Fjälebo    (17 km)

Förebo    (17 km)

Gårdsryd    (17 km)

Gillbonderyd    (17 km)

Gräsdal    (17 km)

Humlebäck    (17 km)

Långaskruv    (17 km)

Lillaverke    (17 km)

Lisabomålen    (17 km)

Mattamåla    (17 km)

Sandslät    (17 km)

Sandslätt    (17 km)

Sjömåla    (17 km)

Ulvaskog    (17 km)

Uvahult    (17 km)

Västra Lillaverke    (17 km)

Åby    (18 km)

Falebo    (18 km)

Greveshult    (18 km)

Källekulla    (18 km)

Knivingaryd    (18 km)

Kroksmåla    (18 km)

Norra Åby    (18 km)

Östra Sjöboda    (18 km)

Rydholm    (18 km)

Uddabo    (18 km)

Västrakulla    (18 km)

Anebo    (19 km)

Barkebo    (19 km)

Binnaretorp    (19 km)

Grimmagärde    (19 km)

Haltemåla    (19 km)

Huvudhultakvarn    (19 km)

Kaxgärde    (19 km)

Krokshult    (19 km)

Kulla    (19 km)

Pukaberg    (19 km)

Stenbrohult    (19 km)

Stora Sigfrid    (19 km)

Vargsmåla    (19 km)

Åfors    (20 km)

Bialite    (20 km)

Broakulla    (20 km)

Jonsryd    (20 km)

Koppartorp    (20 km)

Lövsjö    (20 km)

Ryggamo    (20 km)

Spritsmåla    (20 km)


Landmärken i närheten

Stenaråsen    (16 km)

Åfors glasbruk    (18 km)


Kyrkor i närheten

Flemmingelands Kapell    (4 km)

Madesjö Kyrka    (9 km)

Hälleberga Kyrka    (10 km)

Nybro kyrka    (10 km)

Örsjö Kyrka    (11 km)

Algutsboda Kyrka    (15 km)

Kristvalla Kyrka    (16 km)

S:t Sigfrids kyrka    (18 km)

Sankt Sigfrids kyrka    (18 km)

Fröseke Kapell    (19 km)

Bäckebo Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Bokhultet