SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Äspölaboratoriet

Oskarshamn  |  Kalmar län

Äspölaboratoriet är ett delvis underjordiskt berglaboratorium nära Oskarshamns kärnkraftverk i Oskarshamns kommun. Laboratoriet består av ett tunnelsystem på 460 meters djup, samt ett antal byggnader ovan jord. Anläggningen ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB och är byggt för att testa olika metoder och möjligheter vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Äspölaboratoriet har sedan färdigställandet även blivit ett populärt besöksmål. Sedan starten år 1995 har laboratoriet haft ca 145 000 besökare.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Figeholm    (10 km)

Fårbo    (12 km)

Fårebo    (12 km)

Saltvik    (18 km)

Saltvik Oskarshamns    (18 km)


Övriga orter i närheten

Ävrö    (1 km)

Långö    (2 km)

Lilla Laxemar    (2 km)

Oskarshamns kärnkraftverk    (2 km)

Simpevarp    (2 km)

Simpvarp    (2 km)

Upplångö    (2 km)

Kärrsvik    (3 km)

Kärsvik    (3 km)

Kråkelund    (3 km)

Bussevik    (4 km)

Bussvik    (4 km)

Glostad    (4 km)

Kråkemåla    (4 km)

Marsö    (4 km)

Näs    (4 km)

Mederhult    (5 km)

Askaremåla    (6 km)

Grönö    (6 km)

Lilla Basthult    (6 km)

Stora Basthult    (7 km)

Uthammar    (7 km)

Värnamohorva    (7 km)

Släthult    (8 km)

Klintemåla    (9 km)

Lekaremåla    (9 km)

Värnamo    (9 km)

Vinö    (9 km)

Hökhult    (10 km)

Spånghult    (10 km)

Gölghult    (11 km)

Göljhult    (11 km)

Jämserum    (11 km)

Koviksnäs    (11 km)

Plåttorp    (11 km)

Virvhult    (11 km)

Flivik    (12 km)

Imbramåla    (12 km)

Skeppsgården    (12 km)

Strupö    (12 km)

Adriansnäs    (13 km)

Älö    (13 km)

Götehult    (13 km)

Virbo    (13 km)

Fridhem    (14 km)

Blomsterhult    (15 km)

Draget    (15 km)

Hamnö    (15 km)

Kallsebo    (15 km)

Kalsebo    (15 km)

Mörtfors    (15 km)

Skavetö    (15 km)

Stensjö    (15 km)

Virkvarn    (15 km)

Virkvarnhill    (15 km)

Hålvik    (16 km)

Källviken    (16 km)

Örö    (16 km)

Västra Ramnebo    (16 km)

Harnäs    (17 km)

Solstadgruva    (17 km)

Västra Eknö    (17 km)

Wästra Eknö    (17 km)

Lilla Saltvik    (18 km)

Rotvik    (18 km)

Blankaholm    (19 km)

Boda    (19 km)

Henriksnäs    (19 km)

Krogstorp    (19 km)

Krokstorp    (19 km)

Östra Eknö    (19 km)

Östra Skälö    (19 km)

Skälö    (19 km)

Skälsebo    (19 km)

Sulegång    (19 km)

Baggetorp    (20 km)

Blanka    (20 km)

Fridslund    (20 km)

Måckebo    (20 km)

Skrikebo    (20 km)


Landmärken i närheten

Gässhults säteri    (3 km)

Finnrevet    (17 km)


Kyrkor i närheten

Misterhults Kyrka    (8 km)

Figeholms Kyrka    (10 km)


Mer information

Vädret kring Äspölaboratoriet