SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kålsö

Oskarshamn  |  Kalmar län

Kålsö naturreservat är ett svenskt naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Området är även ett Natura 2000-område. Området blev ett Natura 2000-område tack vare förekomsten av mossarten grön sköldmossa, dystrofa sjöar och småvatten, klippvegetation på silikatrika bergssluttningar, västlig taiga, skogbevuxen myr, samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. Reservatet är ca 199 ha stort, varav 53 ha vatten. I söder skiljer ett sund Kålsö från Eriksö naturreservat. Inom reservatets gränser ligger halvön Kålsö, som är en del av ön Mörkö. På Kålsö kan man finna äddellövskog och betade strandängar. Kålsö är naturreservat sedan 1992.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Älö    (3 km)

Vinö    (3 km)

Örö    (4 km)

Hamnö    (5 km)

Klintemåla    (5 km)

Lekaremåla    (5 km)

Skeppsgården    (5 km)

Grönö    (6 km)

Koviksnäs    (6 km)

Imbramåla    (7 km)

Östra Eknö    (7 km)

Skavetö    (7 km)

Västra Eknö    (7 km)

Wästra Eknö    (7 km)

Adriansnäs    (8 km)

Askaremåla    (8 km)

Hökhult    (8 km)

Källviken    (8 km)

Marsö    (8 km)

Bussevik    (9 km)

Bussvik    (9 km)

Flatholmen    (9 km)

Flivik    (9 km)

Fridhem    (9 km)

Kråkemåla    (9 km)

Långö    (10 km)

Östra Skälö    (10 km)

Skälö    (10 km)

Upplångö    (10 km)

Äskestock    (11 km)

Hålvik    (11 km)

Henriksnäs    (11 km)

Kallsebo    (11 km)

Kalsebo    (11 km)

Kråkelund    (11 km)

Solstadgruva    (11 km)

Strandbo    (11 km)

Ävrö    (12 km)

Gölghult    (12 km)

Göljhult    (12 km)

Kärrsvik    (12 km)

Kärsvik    (12 km)

Harnäs    (13 km)

Marsö    (13 km)

Blankaholm    (14 km)

Bredglo    (14 km)

Göljerum    (14 km)

Karlslund    (14 km)

Lilla Laxemar    (14 km)

Mederhult    (14 km)

Oskarshamns kärnkraftverk    (14 km)

Simpevarp    (14 km)

Simpvarp    (14 km)

Blanka    (15 km)

Falkemåla    (15 km)

Muleglo    (15 km)

Skaftet och Falkemåla    (15 km)

Vivastemåla    (15 km)

Yxnevik    (15 km)

Glostad    (16 km)

Lilla Basthult    (16 km)

Mörtfors    (16 km)

Näs    (16 km)

Skaftet    (16 km)

Stora Basthult    (16 km)

Bovassen    (17 km)

Götehult    (17 km)

Gruvan    (17 km)

Händelöp    (17 km)

Lilla Nävelsvik    (17 km)

Nävelsö    (17 km)

Plåttorp    (17 km)

Repevassa    (17 km)

Rödängen    (17 km)

Värnamohorva    (17 km)

Västra Ramnebo    (17 km)

Berget    (18 km)

Grimsvik    (18 km)

Gutan    (18 km)

Rudeklint    (18 km)

Stämshult    (18 km)

Värnamo    (18 km)

Västerrum    (18 km)

Västerum    (18 km)

Vestrum    (18 km)

Lindödjupet och Målängen    (19 km)

Släthult    (19 km)

Spånghult    (19 km)

Uthammar    (19 km)

Jämserum    (20 km)

Ytterhult    (20 km)


Landmärken i närheten

Äspölaboratoriet    (12 km)

Gässhults säteri    (12 km)


Kyrkor i närheten

Misterhults Kyrka    (13 km)

Västrums Kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Kålsö