SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Marsholme

Oskarshamn  |  Kalmar län

Marsholm är ett naturreservat i Ljungby kommun i Kronobergs län.

Området är skyddat sedan 1983 och omfattar 393 hektar naturskog och lövskog. 315 hektar utgör vatten och 78 hektar landareal. I nordöst gränsar det till naturreservatet Ramsås huvud, i norr till Vedåsa, i söder till Höö. Marsholm är således ett av flera naturreservat i anslutning till sjön Möckeln sydöst om Ljungby.

Marsholm är den största ön i Möckeln. Den har broförbindelse med fastlandet. Inom södra delen av reservatet ligger öarna Skälsö, Skallö och Sandören samt ett antal småöar och skär. Huvudön Marsholm domineras av gran. Strandskogarna som uppkommit efter sjöns sänkning på 1860-talet domineras av lövträd. I denna blandskog trivs sällsynta insekter och olika hackspettsarter. Här finns även den hotade skalbaggen svartoxe.

Inom området häckar storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Det är även en rastlokal för storskrake, sångsvan och havsörn.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Figeholm    (16 km)

Fårbo    (17 km)

Fårebo    (17 km)


Övriga orter i närheten

Grönö    (1 km)

Marsö    (2 km)

Askaremåla    (4 km)

Bussevik    (4 km)

Bussvik    (4 km)

Kråkemåla    (4 km)

Långö    (4 km)

Upplångö    (4 km)

Vinö    (4 km)

Klintemåla    (5 km)

Lekaremåla    (5 km)

Ävrö    (6 km)

Kärrsvik    (6 km)

Kärsvik    (6 km)

Kråkelund    (6 km)

Strupö    (6 km)

Älö    (7 km)

Hökhult    (7 km)

Koviksnäs    (7 km)

Skeppsgården    (7 km)

Imbramåla    (8 km)

Lilla Laxemar    (8 km)

Oskarshamns kärnkraftverk    (8 km)

Simpevarp    (8 km)

Simpvarp    (8 km)

Flivik    (9 km)

Mederhult    (9 km)

Adriansnäs    (10 km)

Fridhem    (10 km)

Glostad    (10 km)

Gölghult    (10 km)

Göljhult    (10 km)

Hamnö    (10 km)

Näs    (10 km)

Örö    (10 km)

Skavetö    (10 km)

Källviken    (11 km)

Lilla Basthult    (11 km)

Stora Basthult    (11 km)

Västra Eknö    (11 km)

Wästra Eknö    (11 km)

Kallsebo    (12 km)

Kalsebo    (12 km)

Värnamohorva    (12 km)

Hålvik    (13 km)

Östra Eknö    (13 km)

Plåttorp    (13 km)

Solstadgruva    (13 km)

Uthammar    (13 km)

Värnamo    (13 km)

Götehult    (14 km)

Harnäs    (14 km)

Mörtfors    (14 km)

Östra Skälö    (14 km)

Skälö    (14 km)

Släthult    (14 km)

Spånghult    (14 km)

Äskestock    (15 km)

Flatholmen    (15 km)

Henriksnäs    (15 km)

Jämserum    (15 km)

Västra Ramnebo    (15 km)

Blanka    (16 km)

Blankaholm    (16 km)

Strandbo    (16 km)

Virvhult    (16 km)

Blomsterhult    (17 km)

Bredglo    (17 km)

Göljerum    (17 km)

Karlslund    (19 km)

Marsö    (19 km)

Virbo    (19 km)

Vivastemåla    (19 km)

Falkemåla    (20 km)

Muleglo    (20 km)

Repevassa    (20 km)

Skaftet    (20 km)

Skaftet och Falkemåla    (20 km)

Stämshult    (20 km)

Yxnevik    (20 km)


Landmärken i närheten

Äspölaboratoriet    (6 km)

Gässhults säteri    (7 km)


Kyrkor i närheten

Misterhults Kyrka    (9 km)

Figeholms Kyrka    (15 km)


Mer information

Vädret kring Marsholme