SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kärrabo

Torsås  |  Kalmar län

Kärrabo är en by i Söderåkra församling, Torsås kommun i Småland, Kalmar län.

Namnet Kärrabo är känt sedan 1539 och bestod då av en ensamgård som ägdes av kronan. På 1700-talet fanns två gårdar. Dessa var belägna på en nu försvunnen bytomt, nära ett område som i äldre tider varit en våtmark ("alkärret"). Denna våtmark är möjligen namngivare åt bebyggelsen. (Kärrabo = "bodarna vid kärret"). På 1800-talet fanns fyra gårdar, vars ägogränser fastslogs i det s.k. "laga skiftet" 1845. Dessa ägogränser gäller i stort sett än i dag. Under 18- och 1900-talen uppstod ett antal mindre gårdar och bebyggelse utan tillhörande mark. Sedan tidigare fanns två torp, vilka nu är försvunna. Byn hade en kort tid egen skola. I dag är byn ett typiskt jordbrukslandskap, dominerat av mjölkproduktion. Här finns också flera hushåll som inte är involverade i jordbruket. Det kustnära området har många natursköna värden. Vid Kärraboviken finns bl a understundom ett rikt fågelliv. Närmaste samhälle är Bergkvara, knappt tre kilometer norr om Kärrabo.

Bebyggelsen i Kärrabo är troligen en medeltida etablering. Området var dock befolkat redan under äldre stenålder, vilket framgår av fynd av s.k. trindyxor. Andra lösfynd tyder på en bebyggelseperiod under slutet av stenålder - bronsålder (2300-500 f Kr). Ett litet gravfält markerar att bebyggelse även fanns under äldre järnålder (500 f kr-400 e Kr).

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Bergkvara    (3 km)

Brömsebro    (8 km)

Fågelmara    (15 km)


Övriga orter i närheten

Björkenäs    (nära)

Järnsida    (2 km)

Lafsekulla    (2 km)

Lugnet    (2 km)

Enebacken    (4 km)

Gökalund    (4 km)

Grisbäck    (4 km)

Norra Tång    (4 km)

Ragnabo    (4 km)

Norra Vetlycke    (5 km)

Torsas    (5 km)

Björkelycke    (6 km)

Bröms    (6 km)

Dräglabo    (6 km)

Getnabo    (6 km)

Gettnabo    (6 km)

Gunnilkroka    (6 km)

Krogsnäs    (6 km)

Påboda    (6 km)

Paradiset    (6 km)

Stora Gettnabo    (6 km)

Apleryd    (7 km)

Appleryd    (7 km)

Juanslycke    (7 km)

Påbonäs    (7 km)

Åd    (8 km)

Djursvik    (8 km)

Ebbenäs    (8 km)

Ekaryd    (8 km)

Tombäck    (8 km)

Trolleboda    (8 km)

Bruatorp    (9 km)

Djupahamn    (9 km)

Kvilla    (9 km)

Stavsnäs    (9 km)

Stubbemåla    (9 km)

Brändebo    (10 km)

Gunnarstorp    (10 km)

Hallersboda    (10 km)

Komstorp    (10 km)

Oxlehall    (10 km)

Fulvik    (11 km)

Glasholm    (11 km)

Hulebäck    (11 km)

Milasten    (11 km)

Trollefjäll    (11 km)

Avaskär    (12 km)

Fastlycke    (12 km)

Hulekvill    (12 km)

Käringeryd    (12 km)

Karsbo    (12 km)

Norra Gullabo    (12 km)

Norra Karsbo    (12 km)

Östra Karsbo    (12 km)

Ryd    (12 km)

Slätafly    (12 km)

Stensborg    (12 km)

Trankvill    (12 km)

Håknabo    (13 km)

Håknebo    (13 km)

Kristianopel    (13 km)

Mellersta Karsbo    (13 km)

Rörsäng    (13 km)

Bidalite    (14 km)

Bråtelycke    (14 km)

Flyeryd    (14 km)

Fröbbestorp    (14 km)

Gisemåla    (14 km)

Gissemåla    (14 km)

Gloen    (14 km)

Hallagärde    (14 km)

Ugglemad    (14 km)

Västra Karsbo    (14 km)

Bodehyltan    (15 km)

Bodhyltan    (15 km)

Brändamåla    (15 km)

Gullaboås    (15 km)

Hallsjö    (15 km)

Norra Stenbäck    (15 km)

Prästlycke    (15 km)

Skärgöl    (15 km)

Södra Stenbäck    (15 km)

Stuvehyltan    (15 km)

Yggesbo    (15 km)

Bastubo    (16 km)

Bokenäs    (16 km)

Flakulla    (16 km)

Karlshult    (16 km)

Bränderås    (17 km)

Germundslycke    (17 km)

Grettlinge    (17 km)

Namnerum    (17 km)

Nanntorp    (17 km)

Nantorp    (17 km)

Olsäng    (17 km)

Sälleryd    (17 km)

Sjötorp Karlskrona    (17 km)

Trottorp    (17 km)

Tuthult    (17 km)

Värnaby    (17 km)

Ekenäs    (18 km)

Ekenäs Kalmar    (18 km)

Fabbemåla    (18 km)

Fagereke    (18 km)

Fagerhyltan    (18 km)

Magdegärde    (18 km)

Råbäcksmåla    (18 km)

Binnaretorp    (19 km)

Broby    (19 km)

Degerhyltan    (19 km)

Igellösa    (19 km)

Igelösa    (19 km)

Kättilsboda    (19 km)

Kyrkebo    (19 km)

Olsbo    (19 km)

Tånghult    (19 km)

Våxtorp    (19 km)

Gullaboby    (20 km)

Hästmahult    (20 km)

Klakebäck    (20 km)

Lilla Glosebo    (20 km)

Voxtorp och del av Gräsgärde    (20 km)


Landmärken i närheten

Brömsehus    (5 km)

Torsås församling    (15 km)


Kyrkor i närheten

Bergkvara Kapell    (2 km)

Torsås Kyrka    (7 km)

Söderåkra Kyrka    (9 km)

Avaskärs kapell    (12 km)

Heliga Trefaldighetskyrkan    (12 km)

Kristianopels Kyrka    (12 km)

Halltorps Kyrka    (15 km)

Strömsbergs Kapell    (15 km)

Gullabo Kyrka    (19 km)

Voxtorps Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kärrabo